Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Luitenant Generaal Willem Egbert Kroesen,

oudere broer van mijn overgrootvader Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en oom van mijn grootmoeder Cornelia Helena Geertruida Boers-Kroesen.

Behalve mijn opa Julius Boers, mijn oma Cornelia, mijn oom Henri en opa's derde echtgenote Gerardine Johanna van der Meer,

liggen op Oud Eijk en Duin te Den Haag nog de volgende familieleden.

Dank zij de welwillende medewerking van een lieve kennis/vriendin, die voor mij op pad trok en de foto's maakte: Ellen Mierop. En ook natuurlijk heel veel dank voor de administratie van Oud Eijk en Duin en met name Mevr. Herlina Polenewen die zeer behulpzaam was.

 

In Graf KD 428

 

 1. Gepensioneerd Lt. Generaal Commandant KNIL  Willem Egbert Kroesen,  *7 febr 1817 te Groningen en + 22 juni 1873 te Scheveningen. (Hij werd tijdens en dagje uit naar het strand getroffen door een beroerte).
 2. Maria Sara Tromp, *26 april 1831 te Zierikzee en +17 mei 1888 te Den Haag.
 3. Willem Egbert Kroesen, oud Inspecteur IN-Uitvoerrechten  en Accijnzen, *15 febr 1872 te Batavia en + 27 nov 1946 te Den Haag.
 4. Helena Jacoba Hermenina Hamilton of Silverton Hill, *30 dec 1874 Pontianak en + 23 april 1946 te Den Haag.
 5. Hedwig Anna Cornelia Kroesen, *18 okt 1908 te Sungeiilat Banka en + 6 febr 1993 te Den Haag. Zij bleef ongehuwd.
 • 1. en 2. vormden een echtpaar. Zij waren een oom en tante van mijn grootmoeder Cornelia Helena Geertruida Kroesen en hij was een oudere broer van mijn overgrootvader Tiemen Cornelis Johannes Kroesen. Nummer 2. was een nazaat van de heren (vader en zoon) M.H. tromp en Cornelis Tromp.
 • 3. was een zoon van echtpaar 1./ 2. en 4. was zijn echtgenote.
 • 5. was een dochter van echtpaar 3. / 4. Zij bleef ongehuwd.

 

Voor nadere details over Maria Sara Tromp, KLIK HIER.


Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen. 

Zijn zoon Willem Egbert Kroesen.

Een andere zoon van Lt. generaal W.E. Kroesen, namelijk Carel Marinus Hubertus Kroesen. Hij werd President Directeur van de Bank van Suriname en was gehuwd met Jkvr.  Ellen Anne Nahuijs. (Hij was niet begraven in de familie graven te Den Haag maar te Paramaribo.) Dus de meest linkse op de foto voor diegenen die niet goed kunnen tellen of lezen.

Het graf nummer KD 908:

 

In dit graf KD 908 liggen:

 

 1. Cornelis Alexander Kroesen *28 aug 1854 aan boord van schip VESUVIUS richting Indië en +17 febr 1911 te Den Haag (hartaanval).
 2. Mathilde Frederika Cornelia Kroesen *7 nov 1845 Sibolga Tapanuli en + 13 sept 1922 te Den Haag.
 3. Augusta Helena Maria van Heemskerck * 1 mei 1872 Jogja en + 8 aug 1942 te Den Haag.
 4. Antonie Marinus Wijnhoff * juli 1888 Wadenooyen Drumpt en + 7 aug 1919 te Amsterdam.
 5. Frederika Mathilde Cornelia Kroesen *8 maart 1901 en + 1 jan 1963 Den Haag.
 6. Kopse kant: Wouter Hendrik Dekker * 2 juni 1913 te Baicoi Roemenie en + 28 maart 2003 te Den Haag.
 7. Kopse kant: Augusta Alexandra Sophia Knappert *15 mei 1921 Salatiga en +20 febr 2010 te Wassenaar.

 

Ad 1) Hij was zoon van Lt. Gen. Willem Egbert Kroesen en Maria Sara Tromp (Zie boven graf KD428) . Hij was gehuwd met ad 3. van dit lijstje.

Ad 2) Zij was een dochter van Lt. Gen. Egbert Willem Kroesen uit een relatie met een lokale Sumatraanse geheten TIMA (voor het huwelijk met Maria Sara Tromp) toen hij in Sumatra gelegerd was. Zij huwde met Adriaan Wilhelmus Nolthenius * 18 jan 1838 Amsterdam en + 27 dec 1873 Aceh (gesneuveld). Zij was dus een halfzus van ad1).

Ad 3) Gehuwd met ad1) van dit lijstje.

Ad 4) Hij was gehuwd met ad5). Zij was een dochter van ad1) en ad3). Zij werd geboren in het huis waar mijn opa Julius Boers t/m 1898 resideerde als resident van Banjarmasin. Haar vader ad 1) was de opvolger van mijn opa aldaar sedert jan 1899.

Ad 6) was gehuwd met ad 7). Augusta Alexandra Sophia Knappert was een kleindochter van ad1) en ad2) en een dochter van ad4) uit haar eerste huwelijk met Adriaan Arnold Anton Knappert (gehuwd op 22 juli 1920) waarvan zij later was gescheiden. Hij werd vennoot van het advocaten kantoor Knappert en van Oldenborgh te Semarang en tevens Landsadvocaat per 1934 eervol ontslagen als Landsadvocaat en mr. van Oldenborgh verving hem. 

Mr. A.AA. Knappert huwde (2de) ook met mej. H.D. van Putten te Wassenaar op 16 juni 1927.

Mr. A.A.A. Knappert was ook gehuwd (3de)  met mej. H. Despinoy en woonde met haar te Parijs in 1939, getuige de overl.adv. van zij moeder Sophia Cornelia van Bueren (Den Haag 30 jan 1939 overlden in de Paul Gabriëlstraat 96.) Zijn vader was Lautrentius Knappert - Resident van Benkoelen en die was overlden op 22 juni 1927 te Den Haag (2 weken nadat zijn zoon huwdw.)

 

Foto onder: Het onderstuk van graf KD 908. En toen klopte er iets niet. Althans zo op het eerste gezicht zou men denk dat er 19 19 staat...het is een ietwat versleten en er staat gewoon 7 aug 1949.

In de advertentie hiervoor genoemd staat ook L.D. Knappert. Dit was Laurens Dick Knappert (*16 okt 1922 te Semarang) en broer van Augusta Alexandra Sophia Dekker-Knappert. Hij verhuisde naar de USA en stierf te Seattle op 28 mei 1998.

Hij huwde Lenora Adeline Cassidy (Krolikowsky). Zij was geboren 26 aug 1924 te Los Angeles en stierf 30 maart 2001 te Seattle USA en ligt begraven op het Lakeview Cemetery.

Meer weten? Ga naar: http://familytrees.genopro.com/gidgar/Knappert/

 

 

Hieronder Cornelis Alexander Kroesen, neef van mijn opa Julius Boers en diens opvolger als Resident van Banjarmasin. Hij was een persoonlijke vertrouwde vriend van Tuku Umar en werd derhalve van hogerhand weggebonjourd naar verre oorden zoals Celebes in eerste instantie.... Tijdens zijn bewind als Assistent Resident. te Noord Sumatra was er "vrede" tussen het KNIL en Aceh en militairen willen geen vrede toch? 

Zie ook de pagina: C.A. Kroesen.

Na de oorlog verhuisde het gezin Wijnhoff naar de Waldeck Pyrmontlaan 20 te Amsterdam.

 

 

De vader des miliatiren Kroesens, zijde Frans Kroesen *31 mei 1789 te Haarlem en + 18 febr 1871 te Vaassen. Hij was op en top een militair (kapitein) en knokte mee om de Slag van de citadel van Antwerpen en nam zijn zoon (de latere Lt. Gn.) als 12 jarig jongetje mee om het vaandel te dragen

Hij was gehuwd met Cornelia Valk *8 april 1789 te Groningen en +23 maart 1847 te Aalten.

 

 

Moge zij allen rusten in vrede, waar dan ook ter wereld.

 

Het is toch wat, al die dure jongetjes en meisjes, die onder meer fortuin maakten in Indië en in die indische stad Den Haag gingen wonen na hun terugkomst.

 

 

 

 

 

Top