Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude kerkhof van MADIOEN en dit keer speciaal met de nadruk op de heer Antonius Johannes BIESHAAR.

Zie ook de pagina's :

MARY MANUEL

MADIOEN ALGEMEEN.

 

Onderstaande foto's brachten me er toe om het nader te onderzoeken en ik kwam uiteindelijk uit bij de heer Antonius Johannes Bieshaar, dank zij de fotograaf die deze plaatjes schoot EN de moeite nam om meer te willen weten. Met dank.

 

Foto onder: een afvoergootje en ten behoeve van het passerende volk had men een soort loopplank geplaatst, welke van origine een marmeren grafplaat was. De fotograaf nam de moeite om de onderkant van de plaat te fotograferen, doch de plaat was vastgemetseld en heeft derhalve slechts een deel van de onderkant kunnen fotograferen.

 

Foto van de onderkant van de plaat. Dank zij dit kort stukje tekst ben ik erin geslaagd om te achterhalen wie de begravene destijds was.

Ik heb GEEN vaste bewijzen, doch mijn vaststelling is gebaseerd op het volgende: 

 • De Ind.almanakken begraafplaatsen Madioen heb ik op tekst nageplozen.
 • Ik heb daarbij in acht genomen, dat elke regel op de grafplaat altijd is voorzien van een scheidingsstreep "/" , daarmee aanduidend dat er een volgende nieuwe regel komt.
 • Ik ben er van uitgegaan dat de sloop van dit kerkhof begonnen werd met de oudste graven.
 • Ik heb slechts 1 graftekst kunnen vinden waarin de woorden "De Heer" en "Johannes" voorkwamen.
 • En deze grafplaat gebruikt wordt op een looppad bij het kerkhof. Men zal toch niet een grafplaat kilometers verder weg gaan oppakken en meezeulen. Voor de hand liggend dat men het van dit kerkhof zal gebruiken toch.

 

HIER RUST

DE HEER ANTONIUS

JOHANNES BIESHAAR

IN LEVEN HOOFDONDERWIJZER

GEB. TE ZALTBOMMEL IN 1839

OVERL. TE MADIOEN IN 1887

Mocht men het niet eens zijn met mijn bewering en of redenering, dan zou ik zeggen: Gaat er heen, onderzoek het ter plekke en verbeter mij en met mij zullen anderen blij en tevreden zijn.

En mocht het inderdaad zo zijn, dat ik er faliekant naast zit, dan heb ik in elk geval ervoor gezorgd, dat de heer Antonius Johannes Bieshaar niet roemloos in de vergetelheid is geraakt (alsmede zijn weduwe.)

 

Antonius Johannes Bieshaar werd geboren te Zaltbommel op 3 maart 1839 (akte 17 Zaltbommel) en zijn vader was Regiments kleermaker te Zaltbommel (Openarchieven.nl). Wanneer precies Antonius naar Indië vertrok is mij onbekend, maar zijn staat van dienst chronologisch is als volgt (www.kb.nl). In elk geval moet hij vóór 22-10-1868 al naar Indië gegaan zijn. 

 • 21-8-1869 Hoofdonderwijs voor vakken lageronderwijs burgerschool Semarang en lid school commissie.
 • 15-1-1870 Derde hulponderwijzer openbare lagere school Batavia en was voorheen particulier onderwijzer. (Vreemd want een jaar tevoren was hij hoofdonderwijzer.)
 • 4-12-1875 Hoofdonderwijzer LS te Bonthain Celebes.
 • 11-8-1877 Eerste hulponderwijzer te Solo en voorheen werkzaam te Padang (hoe lang en vanaf wanneer?)
 • 8-9-1883 Hoofdonderwijzer 1ste Klasse te Madioen, overgeplaatst van de openbare lagere school te Ternate. (Vanaf wanneer, in elk geval na 20-7-1879) Was genomineerd als hoofdonderwijzer inlandse school te Bandong. 

 

Hij huwde te Semarang op 22 okt 1868 met CECILE ELVIRE(Elvira) DELPHINE BOIJER (met lange "ij", want er waren ook families BOYER). Uit dit huwelijk één meisje doodgeboren te Solo op 20-7-1879. Het echtpaar Bieshaar-Boijer had geen andere kinderen.

Antonius overleed te Madioen op 30-11-1887 na een kortstondige ziekte van slechts 3 dagen en werd te Madioen begraven.

Zijn echtgenote (en later weduwe) Cecile werd geboren te Semarang op 6 maart 1847 uit ouders JEAN LOUIS EMILE BOIJER (Johannes Ludovicus Emilius) en Elisabeth Massé.

(Attentie: Er was ook een Jean Louis Emile Boijer, geboren 1868 te Semarang en weduwnaar van??? Zijn dochter was Yvonne geboren 1909.) !!!! Niet te verwarren graag.

Cecile had de volgende broers en zusters:

Narcisse Paul Leon (*1831), Louis Edmond (*1833), Josephine Hortense (*1837), Leonie Amelie Elvire (*1838), Cecile Julie Delphine (*1839) , Charles Auguste (*1844). En wellicht nog meer. Ik heb me er niet verder in verdiept.

 

De heer Antonoius Bieshaar had ook eens iets geschreven in een dagblad wat tegen het zere been van een militair kapitein Beijen was en een aanklacht werd ingediend, doch de aanklacht werd later weer ingetrokken. Ik heb niet kunnen vinden waar het om ging.

 

De weduwe Cecile Bieshaar-Boijer verbleef nog een aantal jaren te Madioen na de dood van haar echtgenoot en verhuisde terug naar haar geboortestad en familie aldaar te Semarang. In 1894 vertrok zij uit Semarang naar Nederland per Prinses Sophie en resideerde te Amsterdam/Rotterdam en Den Haag tot haar overlijden op 25 dec 1924 (1ste Kerstdag). Haar naam komt NIET voor in de online begraaflijst Nieuw Eijkenduynen. Maar die lijst is ook niet kompleet, jammer.

 

In 1904 doet zich iets voor waar ik niet helemaal uitkom en wel het volgende.

Uit de registers van een Haagse notaris van Straaten (Haags gemeente archief) staan 2 posten genoteerd: 

 1. Post 1: op 1 okt 1904 Cornelis van der Bil aan de Nederlandse Hypotheek Bank te Amsterdam.
 2. Post 2: op 3 okt 1904 Cornelis van der Bil aan Cecile Elvira Dephine Boijer, weduwe van Antonius Johannes Bieshaar.
 3. Post 3: op 30 sept 1904 Pieter Jacobus van Drunen aan Cornelis van der Bil een hypotheek van 24000 gldns. 

Kocht zij een huis? Met behulp van Cornelis van der Bil? Of samen?  Hadden zij een relatie? Waren zij familie of kennissen? Was zij financieel niet draagkrachtig genoeg en diende Cornelis van der Bil als borg? Of omgekeerd? Of stonden zij voor elkaar borg?

 

Hieronder, chronologisch, haar verblijf te Nederland:

 

 1. Op 4-3-1877 Europees verlof met echtgenoot komende uit Zutphen en resideert Ruysdaelkade 17 te Amsterdam.
 2. Op 6-6-1877 terug naar Indie met echtgenoot.

Woonadressen:

 

 1. Op 13-11-1900 Kruiskade 200 Rotterdam, inwonend bij C. van der Bil.
 2. Op 19-7-1902 Schietbaanlaan 19 Rotterdam, inwonend bij C. van der Bil.
 3. Op 18-7-1904 naar Den Haag van Loostraat 99. (Zie boven datums hypotheek)
 4. Op 18-10-1910 Den Haag van Loostraat 97. (Zie boven hypotheek datums)
 5. Op 28-7-1924 Den Haag Ieplaan 152 t/n C. van der Bil.
 6. Op 25-12-1924 Den Haag overleden.

 

 

 

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in vrede rusten

 

Top