Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Europese kerkhof van SOEMENEP / SUMENEP te Madoera/Madura. Deel 2 - LINDEMAN en de rest van het kerkhof - met héél véél vraagtekens.... ruines, overwoekerd en wachten tot de tand des tijds alles heeft weggevaagd. Grafkelders waarvan de inhoud zoek geraakt is.

Zie ook deel 1 van het kerkhof Sumenep. 

 

Onderstaande foto's met medewerking van Raden Mas Achmad Syafii waarvoor dank !!!

Het kerkhof is een grote overwoekerde puinhoop en slechts de graven van de familie van Duijne (zie deel 1) en het familiegraf van de familie Lindeman. En de rest wat er nog staat is nul komma nul.

Maar ja, wie weet struint hier een nazaat langs en heeft hij/zij nog wat gegevens over uit de oude doos, ik hoop het. Aanvullingen voor de toekomstige generatie (die waarschijnlijk nooit er interesse in zal hebben) zijn welkom.

Zoals gezegd: het familie graf van de familie LINDEMAN. Ik heb getracht er iets wijs uit te kunnen worden, helaas.... Ik heb geen voldoende bronnen om er iets meer van te kunnen maken.(En geen zin.)

Er waren vele leden van de familie Lindeman en daarom heb ik maar de meeste gegevens uit de almanakken betrekking hebbend op de familie Lindeman uit Soemenep/Pamekasan hieronder neergezet. NIET in volgorde, dus heeft men er wat aan, dan gelieve men maar even zelf te neuzen, husselen en te sorteren. Ik had er geen zin in om het hier kant en klaar voor te schotelen. Let wel: Ik schrijf dus: SOEMENEP. In de almanakken wordt soms vermeld: Soerabaya/Soemenep/Pamekasan. Deze vermeldingen heb ik HIER DUS NIET vermeld-hooguit als toevoeging soms.

 1. 18-12-1834 Geboren Seravina Henriette (RA1843)
 2. 10-07-1837 Geboren Johanna Christina (RA 1843) (Zij overleed te Soerabaja 21-11-1870).
 3. 04-09-1841 Geboren Martinus Hendrikus Cornelis (RA 1843)
 4. 04-09-1842 Geboren Martinus Hendrikus Cornelis en gestorven 26-02-1899 Bodjonegoro begraven te Peneleh samen met Jeannette Louise MOGOT (begraven 04-03-1907) en RIP M.H. Lindeman Mogot -2-06-1929 Rust Zacht Moesje. (Indische Navorscher).... Hij huwde ook Hendrika Wilhelmina WILLING te Besoeki op 13-02-1867.
 5. 00-00-1832 Geboren MIETJIE ( Elders wordt zij MIETJE genoemd). Zij huwde Jan Willem Meijer 03-02-1855 te Soerabaja.
 6. 05-06-1829 Overleden J.C. kind.
 7. 15-02-1831 Overleden Elisa kind.
 8. 29-06-1831 Overleden Helena kind.
 9. 26-07-1842 Overleden Hendrik Frederik kind.
 10. 23-10-1843 Overleden Sophia Dorothea kind.
 11. 15-03-1861 Overleden Willem Cesar kind.
 12. 03-12-1873 Overleden Soemenep Johan Hendrik. (man)
 13. In de jaren 1820/1865 waren woonachtig te Sumenep de personen met initialen JH, W, HH en H. Lindeman. (HH = Herman Hendrik overleed 31-12-1850 te Soemenep)
 14. 01-01-1820 Hendrik Lindeman huwde ANNA Christina Stevensz
 15. 08-01-1821 Overleden ADRIANA Christina Stevensz, huisvrouw van Lindeman.
 16. 01-01-1826 Christian MANUEL huwde Maria Magdalena Lindeman.(Zij overleed Soemenep 29-12-1865)
 17. 20-06-1845 Johan Hendrik RENNE huwde Johanna Catharina Lindeman. Johan overleed 06-11-1866. Op 13-06-1864 vertrekt mevr. J.C. Renne naar Besoeki en keert huiswaarts op 28-06-1864. In Besoeki vraagt D.H. Lindeman een vergunning om een stuk land met koffie te bebouwen in 1890. D.H. was voorheen klerk residentiekantoor Besoeki en Sitoebondo. Familie in Besoekie?
 18. In Soerabaja waren veel leden van de familie Lindeman woonachtig.
 19. Wat precies de leden van de familie Lindeman voor werk deden, is mij onbekend.

Hieronder een serie foto's van onbekende en vergane graven.

 

 

Hieronder het familie graf van Lindeman. In eerste instantie dacht ik, dat er LINGEMAN stond. (Die familie was ook in Indië aanwezig, doch enkel te Batavia.)

De vergelijking tussen de letters "G" van Graf en de beschadigde letter "D" van Lindeman, (en ook de afwezigheid te Madoera van de naam LINGEMAN) maakte me duidelijk dat dit definitief de letter "D" moet zijn.

Wie er ook in dit familie graf LINDEMAN ter aarde zijn gelegd: Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top