Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Soemenep / Sumenep te Madura, gelegen naast het oude Fort Kalimook.(Nabij Kalianget) (Spreek uit als Kalimo'ok, dus niet op zijn Hollands als in MOOK.)

 

Het oude VOC fort ligt circa 4 km verwijderd van Kalianget en 7 km van de keraton van Sumenep.

Een stuk geschiedenis van de VOC en de trouw van de Madurese Barisan troepen:

Kemudian pada tahun 1785, VOC membangun lagi sebuah benteng di Dusun Bara’ Lorong Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget, kira-kira 500 m sebelah utara Kali Marengan.  Ketika tahun 1811 Inggris datang ke Indonesia untuk merebutnya dari tangan Belanda, sehingga Gouverneur Generaal J. W. Jansen kalah perang lalu mundur ke Semarang untuk melawan Ingris disana. Pangeran Notonegoro cepat membantu dengan membawa 1000 orang prajurit barisan keraton, sesampainya di Semarang tidak jadi berperang karena Belanda menyatakan takluk pada Ingris dibawah pimpinan Thomas Stamford Bingley Raffles. Oleh Thomas Stamford Bingley Raffles, Pangeran Natanegara disuruh kembali ke Sumenep dengan diiring oleh seorang Kapiten dan 100 orang serdadu Inggris.

Het is maar dat de lezer het wete en zich niet enkel vergeilt op "Merck toch hoe sterck" die VOC c.q. KNIL was en dat de KNIl niet veel voorstelde zonder de hulp van bijvoorbeeld deze lokale strijdmachten , want het was echt wel huilen met de pet op. (Denk maar bijv. aan de Aceh oorlogen en diverse anders strafexpedities.

Oh ja, niet vergeten ook even langs Toontje Poland te gaan, majoor titl. ,met zijn speciale 3000 Barisan troepen uit Madura.

 

Maar goed, dat zijn andere verhalen en hier gaat het me om dat kerkhof naast de benteng gelegen.

Het werd in 1933 geopend en de ingang wordt gemarkeerd door een boogpoort met de spreuk. "Memento Mori".

Op dat kerkhof is onder andere het graf te vinden van PIETER GIJSBERT VOLBORTH.

Nou, dat wordt een makkie voor me, dacht ik nog en stortte me daarna volop in de genealogische problemen en kwam er niet uit. Ik heb wel enkele vermoedens hoe het ongeveer in elkaar steekt, doch heb geen historische documentatie als bewijsmateriaal kunnen vinden.

En de genealogische "warboel zoals ik het zie" , speelde zich hoofdzakelijk af in dat kleine rustieke stadje Rembang, jaja rustiek? Oh ja, ook nog een ietsje in Semarang, maar Rembang was de hoofdmoot.

Ik heb zo'n idee dat de voorvader van de familie Volborth de heer Carel Frederik August Volborth moet zijn, die in 1796 in dienst was bij de VOC te Semarang. Hij was volgens enkele boekwerken kaartenmaker en één van zijn producten was de VOC kaart van Amboina.

 

Hieronder de toegangspoort van het kerkhof anno 1933 gebouwd.

 

Hieronder het graf van de heer Pieter Gijsbert Volborth. Geboren 30 nov 1854 (hoogstwaarschijnlijk te Rembang) en overleden te Sumenep 03 nov 1939. De geboorte datum van de heer Pieter Gijsbert Volborth staat niet in de almanakken vermeld.

Ik heb getracht een iets wijzer te kunnen worden, wie de ouders waren van de heer Pieter Gijsbert Volborth, doch zoals gezegd: "apies voor me."

 

Ik heb wel hieronder zomaar enkele feiten uit de almanakken gehaald en de lezer doet er maar wat ie er mee wil doen.

 • RA1827: Woonachtig te Rembang: Christiaan Frederik Godlieb Volborth. (Zoon van Carel Frederik August??). Hij huwde in 1819 met Johanna Concordina Loreken te Semarang (RA1820) en overleed te Rembang op 17-4-1828 (RA1829)
 • RA1827: Woonachtig te Rembang: Johanna Ambrosina Volborth. (Dochter van CFA??). Zij overleed 18-1-1863. Zij was gehuwd met Arnoldus Barentinus Lapré volgens krantenbericht-zie helemaal onder aan de pagina).
 • RA1865: Woonachtig te Rembang: Lorquin, Johanna Concordina wed. Volborth. (Dochter van CFG ?)
 • RA1865: Woonachtig te Rembang: Volborth, Maria Margaretha wed. Oudhoff.
 • RA1873/1876: Woonachtig te Rembang: Jacob Hendrik Volborth en Pieter Gijsbert Volborth.
 • RA1877RA1878: Woonachtig te Rembang: Wed. Johanna Wilhelmina Volborth.(Overleden 23-10-1898)
 • RA1877/RA1878: Woonachtig te Rembang: Wed. Maria Margaretha Volborth.(Overleden 7 nov 1899 Rembang)
 • RA1877/RA1878: Woonachtig te Rembang: Pieter Gijsbert Volborth.
 • RA1895: Geboren te Rembang: Sophia Wilhelmina Volborth op 13-5-1894 (erkenning). Zij huwde te Semarang met Berend Brugt Nicolaas Douwes op 29 juni 1916.
 • RA1898: Geboren te Rembang: Johanna MAHARETA Volborth op 17-11-1896.(Er overleed op 26-2-1898 een vrouw genaamd Johanna Mahareta Volborth te Rembang, doch de almanak vermeldt niet dat het een kind was.)
 • RA1899: Geboren te Rembang: Johanna MAHARETA Volborth op 26-03-1898.
 • RA1899: Geboren te Rembang: Maria MARGARETTA Volborth op 31-05-1898.

(Graag uw aandacht voor het vetgedrukte regeltje RA1873/1876 hierboven. Ik zal onder aan deze pagina er iets verder over mededelen.)

 

Tevens heb ik de volgende gegevens vergaard:

RA1898: Gehuwd PIETER GIJSBERT VOLBORTH op 20 sept 1897 te Rembang met Petronella Johanna Willem. (zonder "s" aan het eind).

Zie ook de link: http://www.ancestry.com/genealogy/records/petronella-johanna-willem_111387954

Volgens genoemde link werd zij geboren in 1866 en overleed te Bangkalan Madura in 1938. Zij was gehuwd met Pieter Gijsbert Volborth en dit gezin had de volgende kinderen: Johanna, Rijn, Lena en Sophia Wilhelmina. (Ik moet er echter wel bij vermelden, dat enkele datums op deze site niet juist zijn.)

Zie scan uit de almanak hieronder:

 

Maar !!!!  Er verschijnt een advertentie in de krant over het a.s. 50-jarig huwelijksfeest van de heer P.G. Volborth en mevr. J.P. Willems (met een "s" aan het eind en de voorletters omgekeerd.) En als ik 1938 verminder met 50 jaren, dan kom ik op een huwelijksdatum van 1888......  !!! Zie onder:

 

Een verslag van het 50-jarig huwelijksfeest te Soemenep ten huize van de heer O.M. Kosakoy, een schoonzoon. Hij was beheerder 1ste klas Zout- opium regie RA1942. Hij was gehuwd met dochter H.J. Volborth circa 1929/1930. Hij werkte destijds nog te Serang en H.J. woonde thuis in Soemenep.

Ik vermoed dat Pieter Gijsbert en echtgenote bij hun dochter en schoonzoon inwoonden, want anders zou ik het niet weten waarom het feest aldaar werd gehouden

Ik ben er nog niet, want op 4-6-1888 wordt te Rembang erkend een dochter LUCI EVELINE VOLBORTH met de aantekening, dat haar ouders zijn: Pieter Gijsbert Volborth en de lokale Indonesische vrouw RAKENAH. Zij overleed te Arnhem op 13-1-1970. (Bron: http://www.ancestry.co.uk/genealogy/records/luci-evelina-volborth_13746055) Zij huwde Lodewijk Anton Pichel te Semarang op 8 sept 1913.

Mijn vraag is dan aansluitend: Waren er dan 3 personen genaamd Pieter Gijsbert Volborth?

 

Zoals boven reeds medegedeeld: Ik kom terug op de mededelingen zoals die vermeld staan in de almanakken 1873/1876 inzake de bewoners van Rembang: de heren Jacob Hendrik Volborth en Pieter Gijsbert Volborth.

 

Op de website Lapré stamboom staat het volgende:

De heer Jacob Hendrik Volborth wordt een naamsverandering gegund per 13 april 1876 (RA 1877) en hij noemt zich voortaan Jacob Hendrik Lapré, geboren 5 okt 1855 te Rembang en overleden 26-3-1919 te Rembang.

Zijn ouders waren Arnoldus Barentinus Lapré en Geertruida Fredrika Elisabeth Volborth. (Gehuwd 1844-RA1845). Mevr. G.F.E. Lapré-Volborth overleed op 4 juni 1853 RA 1855). (Maar: Zie scan krant onderaan: Daar staat dat zijn moeder Johanna Ambrosina is.) .... Ik word zoooo moe ervan.

Als broers en zusters van Jacob Hendrik worden genoemd:

 1. Pieter Frederik Arnoldus, geboren 20 mei 1845
 2. Gustaaf Willem, geboren 20 juli 1847
 3. Louisa, geboren 2 juli 1850
 4. Lodewijk George, geboren 6 sept 1851
 5. (Als 5de kind komt dan Jacob Hendrik Volborth {zich later noemende Lapré}, geboren op 6 okt 1855.)

Mijn vraag is dan aansluitend: Zou Pieter Gijsbert, die geboren werd volgens het grafopschrift op 30 nov 1854 dan niet passen in het rijtje van de broers en zusters van Jacob Hendrik? Tevens gelet op het feit, dat Jacob Hendrik geboren werd als jongste op 5 okt 1855 en zich wel Lapré later noemt ???

 

Maar...... ingevolge een artikel in de krant, staat het volgende gedrukt:

Jacob Hendrik Volborth verzoekt naamsverandering in Lapré en hij was de zoon van Arnoldus Barentinus Lapré en Johanna Ambrosina Volborth.(Zij overleed in 1863) Zie scan onder. Zou Arnoldus Lapré dan hertrouwd zijn geweest met Johanna Ambrosina? (Of althans een relatie met haar hebben gehad?) Nergens iets kunnen vinden daarover. Zou Johanna Ambrosina dan ook de moeder geweest kunnen zijn van Pieter Gijsbert Volborth ?????

 

Aanvulling d.d. 2 juni 2018:

Op 2 juni 2018 schreef de heer Cor Horzelenberg - bezoeker van deze website - de volgende opmerkingen/aanvullingen in het Gastenboek.

Meer over Cor Horzelenberg en echtgenote Debby is te lezen op de website:

https://www.zorgvilladecor.nl/wie-zijn-wij/

 

Quote:


Hallo Hans Broek, (Opmerking webmaster: Gelezen dient te worden Hans Boers.)


Hierbij enige informatie over de familie Volborth.
Geboren te Rembang: Sophia Wilhelmina Volborth op 13-5-1894 (erkenning). Zij huwde te Semarang met B.B.N. Douwes op 29 juni 1916.
Zij en haar man zijn de grootouders van mijn vrouw.
Sophia was het 3e kind in het gezin van Rein Volborth gehuwd met ???
Het 1e kind in dit gezin was een zgn “voorkind”. Zij is de genoemde Lucie, gehuwd met Pichel. Het 2e kind was dus Sophia Wilhelmina.geb 13-05-1894. Overl. juni 1980. Het 3e kind Helène Jacquin. Geb.03-11-1899, Overl. in 2005.Het 4e en jongste kind Johanna Wilhelmina.Geb. 22-04-1901,Overl. 27-06-2005.De jongste is gehuwd geweest met ene Frederiks en kreeg 2 zonen.Met haar heb ik geprobeerd zoveel mogelijk familieverhaal te reconstrueren.Zij had het er over dat haar grootmoeder of overgrootmoeder zou gaan huwen met een zekere Wilhelms.Dit was een reiziger en is op één van zijn reizen tijdens een cholera epidemie omgekomen.Zij was zwanger en kreeg een zoon die haar achternaam Volborth kreeg en dus niet de naam van zijn vader.Zo heb ik begrepen dat haar grootvader Pieter Gijsbert Volborth waarschijnlijk de naam Volborth van zijn moeder kreeg.De zus Heléna gehuwd met Kosakoy kreeg 1 zoon die nu nog in Arnhem woont.


Unquote.

 

Aanvulling d.d. 5 juni 2018: 

Quote:  

Beste Hans Boers, Om te beginnen mijn nederige excuses. Ik heb namelijk zo blijkt nog eens bij het nalezen en napraten een ernstige fout gemaakt. Pieter Gijsbert Volborth is de vader van Lucy, Sophia, Hélène en Johanna en niet hun grootvader. Er was ook een zoon, de broer van oma Sophie en die heette Rein. 

Unquote. 

Dank aan de heer Horzelenberg voor de aanvullingen c.q. bemerkingen/opmerkingen.

Einde aanvullingen 5 juni 2018.


 

Nieuwe aanvullingen d.d. 9 aug 2020 verkregen van de heer Henri Bik te Frankrijk:

Quote:

U raadselt daar over Pieter Gijsbert Volborth en Jacob Hendrik geboren Volborth, later hernoemd Lapré.  Het zit als volgt: 

Christiaan Frederik Volborth (<1800 - 1828) trouwt 1819 te Rembang met Johanna Concordina Lorquin (<1800 - ±1876), zij wordt in RA abusievelijk als Loreken vermeld. Hun ouders heb ik niet kunnen vinden.Zij krijgen vijf dochters, waaronder Geertruida Fredrika Wilhelmina Volborth (±1820 – Jun 1853) en Johanna Ambrosina Volborth (1826 – 1864). 

Arnoldus Barentinus Lapré (1824 - 1881) trouwt 1844 te Rembang met Geertruida Fredrika Wilhelmina Volborth (±1820 – Jun 1853) en zij krijgen drie zonen. In het sterfjaar van Geertruida begint  Arnoldus een relatie met zijn schoonzuster Johanna Ambrosina Volborth (1826 – 1864) en verwekt hij bij haar in 1853 een zoon Pieter Gijsbert Volborth (Nov 1853 - 1839) en in 1855 bij haar zoon Jacob Hendrik Volborth (1855 – 1919). Hij trouwt niet met Johanna en erkent evenmin deze zonen, kennelijk hebben de tortelduifje ruzie gekregen. Jacob Hendrik verandert na de dood van zijn ouders zijn familienaam van Volborth in Lapré, zoals u in het KB las. 

Het grafschrift van Pieter Gijsbert geeft 1854 als geboortejaar, maar de RA 1855 geeft 1853, mogelijk is de verwekking in februari 1853 nog tijdens het leven van Geertruida op deze wijze verhuld. 

Pieter Gijsbert Volborth handhaaft de familienaam van zijn moeder en is zodoende de stamvader van de familie Volborth in Indië. Hij verwekt bij de Indonesische Ramenah (<1870 – 1895) twee dochters Lucy Eveline (1888 – 1970) en Sophia Wilhelmina (1894 – 1980) benevens een zoon Reinhard Umfriede (1890 - <1980), die hij alledrie erkent. In 1897 trouwt hij met Petronella Johanna Willems (1866 – 1938) en  verwekt bij haar zes kinderen, waarvan slechts twee dochters volwassen worden Helène Jaquine (1899 – 2006) en Johanna Wilhelmina (1901-2005) die dus allebei meer dan 100 jaar oud worden.

Unquote en einde aanvullingen van de heer Henri Bik, waarvoor mijn grote dank.

 

 

Hoe het ook moge wezen: mijn wens is dat Pieter Gijsbert Volborth en zijn echtgenote en overigen, die niet meer onder ons zijn,  hun eeuwige vrede hebben daar op dat eiland Madura en elders op dees'aarde.

Top