Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Europese kerkhof van SOEMENEP / SUMENEP te Madoera/Madura. Deel 1 - Dirk van Duijne

Ik kreeg een tip van een lieve vriendin van me Maudy Limrahwana om het verhaal van Dirk van Duijne maar eens onder de loep te nemen, hetgeen ik dan hiernavolgend doe. Met veel dank aan Maudy.

 

Madura, de bakermat van veel meer Indo's dan men denkt of vermoed, want Surabaya ligt op een steenworp afstand.. denk aan de rol van Grissee (Gersik).....het handelsgebeuren tussen Java en Madura... Oh ja??? Ik hoor het sommigen al weer verzuchten.... Jawel en zoek het zelf maar op welke rol Grissee speelde in de geld-omzet destijds. Ik geef een hint aan diegenen die er geinteresseerd in zijn: Een Resident en Opium.

Denk aan Toontje Poland, de Majoor Tit. die zijn eigen Barisan Madoera korps had van 3000 Madurezen en die hij als zijn eigen kinderen beschouwde en voor hem door het vuur gingen... het vuur van de Java oorlogen en de Aceh oorlog en nog meer schermutselingen.

En op Madura is er SOEMENEP /Soemenap / SUMENEP en er woonden Europeanen aldaar in die goeie ouwe tijd en die leefden er fris en vrolijk op los...Nou ja: fris??? Het is bloedheet daar op Madura en het frisse was soms wel erg ver zoek.

 

De hieronder genoemde gegevens zijn afkomstig uit de Ind.Navorscher 200INN13: Het Scheveningse Geslacht van Duijne.

De foto's van het graf van Dirk van Duijne heb ik verkregen met medewerking van Mas Raden Mas Achmad Syafii, waarvoor mijn dank. Hij trok op mijn verzoek erop uit, om de foto's van het kerkhof digitaal te vereeuwigen en doorkruiste daarvoor het eiland Madura van de westkust Bangkalan naar de oostkust Sumenep..... Alle door hem gemaakte foto's van het kerkhof en de graven geven de toestand per 3 april 2016 aan.

 

En er was ooit een 3de Stuurman geboren te Scheveningen in 1838 die aankwam te Madoera (in 1858, kreeg zijn vestigingsvergunning nov 1859) en om zich heen keek en dacht: Dit is 'm. Hier ga ik verder wonen, werken, mijn gezin stichten en begraven worden.

En zo geschiedde het dat de 3de Stuurman Dirk van Duijne er ging wonen, werken en een soort imperium oprichtte; van handel tot en met een ijsfabriek en een hotel aan toe. Hij begon als zaakwaarnemer voor een familielid uit Java, werd vendumeester en ging daarna de handel in.

Hij huwde Marian op 10-8-1872 te Soemenep, een christelijke Javaanse dame uit Patjitan en vestigde zich eerst te Pamekasan en Soemenep en later te MARENGAN, een durp vol met bemiddelde Europeanen en kreeg met Marian in totaal 11 kinderen. (waaronder: Zoon Dirk Jr. zette na de dood van vader Dirk het imperium voort.) Niet te verwarren met een kleinzoon die ook Dirk heette.)

Ik ben niet van plan om de hele reutemeteut over de heer Dirk van Duijne Sr. hier neer te plonken, als er betere gedetailleerde informatie beschikbaar is.... Het gaat me op deze pagina om het familie graf van Duijne te Sumenep en het kerkhof aldaar en de rest is slechts bijzaak voor me.

Eh sorry, wel kopen die literatuur natuurlijk en wel als volgt:

Hieronder summiere details over het gezin van Dirk van Duijne en Marian van Duijne.

 1. Dirk geboren te Scheveningen uit ouders Joannis en Geertrui Hoogenraad op 6 nov 1838 te Scheveningen. Hij overleed 1 mei 1917 volgens de Ind. Navorscher. De rouwadvertentie echter zegt: Heden....28 april 1917. Wie heeft er gelijk? 
 2. Dirk en Marian huwen te Soemenep op 10-8-1872. (RA 1873 Bijregister.)
 3. Marian geboren te Patjitan Madioen uit ouders Dipo Niti en Sima op 10 aug 1846. Zij overleed op 6 nov 1916 te Soemenep volgens de Ind. Navorscher. Maar bij laatst genoemde datum heb ik mijn twijfels, want volgens een rouwadvertentie in de krant met betrekking tot het overlijden van Dirk op 1 mei 1917, wordt nog wel de naam van zijn weduwe genoemd. Zie advertentie onder !!!! Wie heeft er gelijk? RA1921 vermeldt als overlijdensdatum van Marian: 22-7-1920.

 

Volgens de Ind. Navorscher waren er de volgende ELF kinderen. (Ik ga niet dieper in de genealogie wat betreft klein- en achterkleinkinderen.). Onderaan deze opsomming doe ik mijn bevindingen neerschrijven aan de hand van andere bronnen.

 1. Frederika Wilhelmina *Ngawi 11-8-1866 en +Soemenep 28-12-1878
 2. Geertruida Johanna *Pamekasan 9-12-1867 en +Pasoeroean 16-5-1935
 3. Dirk Jr. *Pamekasan 8-2-1870 en +Pamekasan 10-5-1944
 4. Geertruida *Soemenep 8-9-1872 en +Den Haag 23-5-1934
 5. Johannis *Soemenep 13-5-1875 en +Den Haag 4-5-1932
 6. Mariane Maria *Soemenep 12-8-1877 en +Soemenep 7-11-1916. (Zou Ind.Nav. met deze datum abuis zijn wat betreft het overlijden van moeder Marian?)
 7. Frederika Wilhelmina *25-7-1880 en +6-3-1940 Malang.
 8. Petronella Eleonore *Soemenep 5-4-1882 en +Den Haag 15-5-1966.
 9. Hendrika Jacoba *Soemenep 26-2-1885 en +Den Haag 14-10-1960.
 10. Lina *Soemenep 26-2-1887 en +Soemenep 1887
 11. Francina *Soemenep 26-2-1887 en +Soemenep 27-11-1888

RA 1890 zegt:  ad 10 en 11) Wordt als één persoon genoemd: Lina Francina overleden 27-11-1888.... ??? Ik hou het dus op TIEN kinderen, tenzij de almanakken verkeerde voorlichting geven. De schrijfster Nel Noordervliet-Jol houdt het ook op 11 kinderen. In het boek worden - m.i. - ook de verkeerde sterfdata van Dirk en Marian gehanteerd, tenzij de kranten natuurlijk liegen. Niet mijn probleem, wie ben ik; slechts een opmerkzaam lezer met lagere school en nog niet eens afgemaakt.

8 maart 2022 aanvulling: Oplossing van het bovenstaande wat betreft 10 of 11 kinderen, aangebracht door een kleindochter van een kleinzoon van Dirk van Duijne en Marian via het IGV - Maarten Fornerod, die het volgende per email 8 maart 2022 mededeelde, waarvoor dank.

"Lina en Francina waren een tweeling. Lina is gestorven ?-03-1887 tengevolge aan een apenbeet

Francina is overleden: Soemenep 27-11-1889".

 

 

De locatie van het Europees kerkhof Kertasada Kalianget Sumenep.

 

Dirk en Marian op hun oude dag, gefotografeerd waarschijnlijk voor hun huis. (Bron Indische Navorscher, waarschijnlijk overgenomen uit het familieboek van het geslacht van Duijne??? ). Ik heb zelf een betere foto in mijn bezit, doch plaats die hier niet. (De paardenstront ligt er letterlijk op straat.)

 

Het graf van Dirk van Duijne - volgens lokalen die zich de oude tijden nog herinneren of er weet van hebben.

 Foto's met medewerking van Raden Mas Achmad Syafii.  De grafplaat is totaal vernield en op het witte stuk is nog de naam van de fabrikant Marmi Italia te Soerabaja te lezen, waarvan hieronder een detail foto met de naam Marmi Italia.

Op de foto van het graf van Dirk van Duijne heb ik een fotootje ingelast van het graf zoals het er vroeger uitzag: met hemeldak en 3 graf-naamplaten. (Ingelaste foto afkomstig van een familiesite op MyHeritage.com waarvoor dank, één en ander om een vergelijk te kunnen maken.) Het moet dus een familiegraf geweest zijn.

Een kleinzoon van Dirk Sr, Jacob Theodoor en zoon van Dirk Jr. en moeder M.A. Antrag is geïnterneerd geweest in de Japanse oorlog. Hieronder zijn kaart van GaHetNa.nl. Mevr. van Duijne - Antrag is dan al overleden.

 

 

Hoe het ook zij of geweest moge zijn: Moge zij allen ruste in vrede.

 

Ga naar deel 2 van dit kerkhof.

 

 

 

 

 

 

 

Top