Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Enkele graven van de West Madurese vorsten en vorstinnen te Bangkalan.

Met medewerking van Raden Mas Achmad Syafii te Bangkalan.

 

Vaak hoor ik en lees ik wel eens:  "mijn oma was een prinses van de keraton" en nog vaker dan vaak bedoelt men dan er mee, dat het de keraton van Jogja of Solo betreft. (Of de beweringen op zich zelf waar of niet waar zijn, zal mij een rotzorg wezen.)

Zelden lees of hoor ik echter, dat het een oma-prinses betreft van een hof van Madura.

Huh Madura? Da's toch één of ander eiland waar geen ruk aan is, veelal dor, droog, arm en onbelangrijk. Ja een paar zoutpannen en wat sawa's en stierenrennen, that's all. Waren het heel vroeger geen piraten of zoiets?

Zelfs uit Java komen dergelijke kreten. Vandaag 2 maart 2016 nog. De huidige President Jokowi besloot ambtshalve om de toltarieven van de Suramadu brug (Surabaya-Madura en v.v.) te halveren en dat bericht bevatte een sneer, zoiets als: Alhoewel Madura nooit heeft bijgedragen aan de kosten van de bouw.... etc etc. en het Madurese volk profiteert mee van deze verlaagde tarieven... etc etc.

Mij verder een biet hoe men denkt over Madura, en mijn lulverhalen, maar ik spendeer wat webruimte van me aan de graven van vorsten en vorstinnen van West Madura en lekker puh en of het je gelooft of niet, mijn oma was een dochter van een Selir van de keraton van Pamekasan en daar zal men het mee moeten doen, is mijn uitspraak zei de Rijdende Rechter en de mijne. (Pamekasan ligt op Oost Madura voor de eventuele armen van geest.)

Goed, West Madura dan met Bangkalan als hoofdstad waarbij ik summier enkele details zal vermelden. Heeft men interesse in het hele gebeuren, dan kan met deze details wel verder uit de voeten en anders is het apies toch?

 

Eerst hieronder maar een scan van de stamboom van de OPVOLGING van de vorstenhuizen van West Madura en hun regeer periode. Het is dus GEEN genealogische stamboom. Ik heb de gehele foto eronder in delen geplaatst ten einde een duidelijker beeld te krijgen.

 

 

 

De lijst is achter glas geplaatst en de weerschijn maakt het op sommige plekken wat onduidelijk. Zo sorry.

Uw aandacht graag voor de derde deelscan en daar zien we Panembahan (latere titel van de vorsten/regenten) Tjakra Adiningrat VII (ook wel genoemd Raden Moehammad Yusuf.) De lijstsamensteller is hier wat kort door de bocht gevlogen en gebruikt de nieuwe spelling door elkaar heen met de oude spelling.) Hij was een rechtstreekse afstammeling van de laatste Sultan van West Madura namelijk Sultan R. Abdul Kadirun.

Let wel, ik leg de nadruk op de het getal VII en hou je aandacht erbij.

In juni 1862 verzocht de Soerabajasche Courant één harer correspondenten om een stukje te schrijven over de begrafenis van deze Panembahan R. Joesoef/Tjakra Adiningrat VII. Hiernavolgend doe ik summier verslag ervan. (Tussen haakjes erachter mijn bevindingen.)

 • Hij was de derde zoon van de laatste Sultan van Madura en de Ratoe Ajoenan. (Vlgs mijn gegevens had de Sultan slechts 2 zonen bij zijn eerste vrouw vorstin NGAISAH. De sultan had in in totaal 8 vrouwen en 46 kinderen.)
 • Hij werd genoemd Panembahan Tjakra Adiningrat de V. (Vlgs mijn gegevens was hij de VII de)
 • Onder het Britsche tussenbestuur kreeg hij de titel Pangeran Adipati Setijo Adi Ningrat de IV de. (Deze titel werd door GG Baron van der Capellen bevestigd.)
 • Hij was gehuwd met de dochter van de Panembahan van Pamekasan, zijnde Raden Ajoe Roemia.
 • In 1828 kreeg hij de rang van Kolonel van de Barisan en werd hij de commandant van deze Barisan troepenmacht.(Verleend door Burggraaf du Bus de Ghisignies)
 • Hij stierf op 28 mei 1862 aan verzwakking en uittering in de leeftijd van 56 jaar nalatende 6 zonen en 3 dochters. (Mijn gegevens zeggen dat hij in totaal 46 kinderen had, waarvan hij er 6 had overleefd. Hij had totaal 21 dochters en 25 zonen. Is wel een heel significant verschil.)

Ik vervolg nu met het verslag van de correspondent inzake de begrafenis zelf en doe er geen kommentaar bij, omdat ik daarvoor geen vergelijkende gegevens heb en u zult het daarmee moeten doen, aldus de Rijdende Rechter.

 • Van de keraton tot aan de missigit waren 800 man Barisan troepen in 2 rijen langs de weg geschaard onder leiding van de kapitein instructeur J. Brugge.
 • Bij het passeren van het lijk over de aloon aloon werden saluutschoten gelost. 
 • Een erewacht Toenbok, samengesteld uit 40 hoofden van mindere rang.
 • De Rijkssieraden waaronder de statiehoed met een geschatte waarde van 200.000 guldens.
 • Het rijpaard geleid door 4 lakeien  en een erewacht van 10 personen behorende tot het statiepaard.
 • De Payong.
 • Inlandsche priesters die 4 religieuze vaandels droegen.
 • Inlandsche priesters en notabele Arabieren in totaal 500 hoofden.
 • De broeder van de overledene Pangeran Adi Negoro, Ridder WMO en in tenuw van Luitenant Kolonel Infanterie, aanvoerder van het lijk.
 • Het lijk zelve gedragen door Pangerans Raden Ario, zijnde zonen en broeders van de ontslapene, aan beide zijnde begeleid door een detachement cavalerie.
 • De statiekoets bespannen met 6 paarden met erewacht.
 • De lijfwacht van de Panembahan bestaande uit 40 hoofden.
 • De aldaar aanwezige HH Europeanen in koetsen.
 • Een detachement cavalerie en een gevolg van inlandsche hoofden.

Hieronder enkele foto's van de graven. Bij de graven staan de namen genoteerd en geïnteresseerden kunnen aan de hand van de scans hierboven de relatie bezien.

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele beelden van het KITLV met betrekking tot enkele regenten/vorsten/pangerans van Madura.

Ter gelegenheid van zijn 30-jarig ambtsjubileum. Note: Nummer 12 moet zijn: Raden Adipati Ario Abdul Azis, bupati van Pamekasan. Op de foto had ik een type fout gemaakt. De drie Regentsvrouwen links zullen hoogstwaarschijnlijk de echtgenotes zijn van de 3 regenten rechts. Het KITLV vermeldt echter geen namen.

 

De bijschriften op de foto's hieronder zijn afkomstig van het KITLV. Er zijn m.i.onvolledigheden in verwerkt, maar wie ben ik.

 

 

 

 

 

 

Top