Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Magelang. (Martherus)

Maar geen foto's van het kerkhof. Slechts enkele grafplaten die nu dienst doen als stoeptegels of tyafelsbladen en van sommige graven zijn de grafplaten verkocht (marmer).

De heer Chandra Gusta Wisnuwardana (= FaceBook naam) trekt er regelmatig op uit om uit hoofde van zijn interesse, foto's te maken van "oudheidkundigheden" zoals deze graven bijvoorbeeld en schrijft er iets over op zijn weblog of op FaceBook.

En zo gebeurde dit ook met betrekking tot de grafplaten die hij vond op de Jl. Sutopo Magelang in de Kampung Kerkopan.(De Kerkhof wijk vrij vertaald, waar vroeger dit kerkhofje lag). Het oude kerkhofje ligt achter het kantoor van het district Cacaban aan de jl. Sutopo.

 

En ergens in de straatjes van deze woonwijk (zie rode cirkel op de kaart hierboven) ligt een grafplaat tussen de straatstenen in en deze grafplaat bedekte ooit eens het graf van de kleine: 

Slechts zijn grafsteen temidden van andere tegels dienstdoend als looppad herinnert aan zijn fysieke anwezigheid destijds op deze aarde. Maar gelukkig hebben we tegenwoordig internet en zal zijn naam derhalve bewaard blijven toch. Want - hoe klein ook - hij was ooit een radertje in die mallemolen machine die Nederlands Indië werd genoemd. 

 

Wie was deze kleine Paulus Petrus Nicolaas Martherus?

Hij was de tweede geborene van PETRUS NICOLAAS MARTHERUS en MARIA ARATOON. (De eerstgeborene werd doodgeboren).

Petrus Nicolaas werd geboren te Nor Jugha Isfahan Perzie op 20-3-1822, trok naar Java toe met zijn familie als koopman (via Calcutta India - de tweede bakermat van de Armeniers) en huwde met Maria te Semarang op 20 juli1849. (Maria werd ook geboren te Nor Jugha op ?? en overleed te Semarang op 1 juni 1881).

Uit het huwelijk van Petrus Nicolaas en Maria werden de volgende kinderen geboren. (Bronnen: Register almanakken en genealogie Piet Schadelee en genealogie familie MARTHERUS :  https://www.martherus.com/genealogy/getperson.php?personID=I534&tree=martherus

Volgens bovengenoemde website van de familie Martherus, had het echtpaar Martherus/Aratoon de volgende kinderen: 

 1. doodgeboren MARTHERUS,   b. 20 Apr 1850, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 20 Apr 1850, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
 2. Paulus Petrus Nicolaas Martherus,   b. 20 Sep 1851, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 14 Dec 1851, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
 3. Augusta Charlotte Marianne Martherus,   b. 28 Aug 1853, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 17 Aug 1881, Probolingo, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 27 years)
 4. Abraham Thomas Petrus Nicolaas Martherus,   b. 1 Aug 1854, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 31 Dec 1866, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 12 years)
 5. Petrus Nicolaas Stephan Martherus,   b. 1 Aug 1854, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 4 Jun 1887, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 32 years)
 6. Josephina Elwine Martherus,   b. 17 Oct 1855, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 8 Jan 1916, Soerabaya, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 60 years)
 7. Louise Elisabeth Martherus,   b. 9 Feb 1857, Salatiga, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 7 Oct 1881, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 24 years)
 8. Aarsak Martherus,   b. 1 Nov 1858, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location
+9. Salomon Joseph Martherus,   b. 18 Mar 1859, Semarang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 10 Jan 1922, Mr. Cornelis (Batavia) , Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 62 years)
 10. Margaretha Engeltina Martherus,   b. 18 Nov 1860, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location
 11. Alexander Lucas Martherus,   b. 2 Jan 1862, Kedoe, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 22 Jan 1892, Madioen,Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 30 years)
 12. doodgeboren MARTHERUS,   b. 15 Jan 1864, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 15 Jan 1864, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)
 13. doodgeboren MARTHERUS,   b. 29 Nov 1868, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location,   d. 29 Nov 1868, Magelang, Java, DEI Find all individuals with events at this location  (Age 0 years)

 

 

Ten dele heb ik hieronder enkele nadere details uitgezocht, want op de genoemde link Martherus.com kan men genoeg vinden om uwer nieuwsgierigheid te bevredigen.

 

  • Nummer 3 hierboven: Augusta Charlotta Marianne (vlgs RA geheten Mariane) huwde met Dirk Harting op 13 juli 1871 te Kedoe en scheiding volgde op 21 mei 1881 te Semarang (Kendal). Waarom er een scheiding plaats vond? Ik weet het niet, ik weet slechts dat het triest is, want bijna 3 maanden later overleed  Augusta. Was zij overmand door verdriet door de scheiding? Was zij ziek? In ieder geval hertrouwde Dirk Harting 5 maanden na hun scheiding met Jacoba Hermina van Lessen te Semarang okt 1881. Augusta (nummer 3) en haar zuster (nummer 7 Louisa Elisabeth) overleden kort na elkaar in 1881. 
  • Nummer 4 en 5 volgens de scan waren tweeling broers en zij werden geboren op 1 aug 1854 te Semarang. Abraham Thomas overleed op 31 dec 1866 oud 12 jaar en zijn tweelingbroer Petrus Nicolaas Stephan overleed 4 juni 1887. Hij was gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Grobben.
  • Ik vraag me af waarom de overige - in 1881 nog in leven zijnde familieleden - niet mee ondertekenen in de overlijdens advertentie van Augusta?

 

 

Vader Petrus Nicolaas verkreeg het Nederlanderschap in dec 1855. Zie scan hieronder.

 

De overl. advertentie van vader Petrus Nicolaas overleden op 6 jan 1893. De advertentie wordt getekend door J. Martherus = Jozephina Elwina, die huwde met Louis Alexander Jacques Ötken te Batavia op 12-6-1872.

S. Martherus zou geweest moeten zijn: Salomon Joseph Martherus.

L. Martherus kan ik NIET thuisbrengen. Het kan NIET Louisa Elisabeth geweest zijn, want Louisa overleed in 1881.

 

De opa van de kleine Paulus Petrus Nicolaas Martherus, was de heer Nicolaas Martherus, eveneens een koopman van beroep.

 

Extra info: Plantoengan was in oude dagen een herstellingsoord voor leprozen en een militair hospitaal. In 1908 werd het herstellingsoord voor leprozen door het Leger des Heils overgenoimen van de regering.  In de jaren 1965 van de communisten coup en heksenjacht werd daar een gevangenis/heropvoedingsgesticht in bedrijf gesteld voor vermeende communisten. Velen zater er onterecht vast bleek later, omdat zij niets van doen hadden met dat trieste politieke gebeuren in 1965. Tegenwoordig is er een soort nationaal park tevens recreatie park.

Zomaar een foto van het leprozengesticht zoals het destijds was.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede hun rust hebben.

Top