Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Magelang. (Deel fam. DOM)

Maar geen foto's van het kerkhof. Slechts enkele grafplaten die nu dienst doen als stoeptegels of tyafelsbladen en van sommige graven zijn de grafplaten verkocht (marmer).

De heer Chandra Gusta Wisnuwardana (= FaceBook naam) trekt er regelmatig op uit om uit hoofde van zijn interesse, foto's te maken van "oudheidkundigheden" zoals deze graven bijvoorbeeld en schrijft er iets over op zijn weblog of op FaceBook.

En zo gebeurde dit ook met betrekking tot de grafplaten die hij vond op de Jl. Sutopo Magelang in de Kampung Kerkopan.(De Kerkhof wijk vrij vertaald, waar vroeger dit kerkhofje lag). Het oude kerkhofje ligt achter het kantoor van het district Cacaban aan de jl. Sutopo.

  

Zoals gezegd liggen als opvulling van de looppaden/kleine straatjes ook deze hieronder getoonde grafplaten van enkele leden van de familie DOM uit Magelang.

 

De grafplaat van Theodorus Hugo DOM, ingemetseld tussen het plaveisel. Ik heb niets kunnen vinden wie de kleine Theodorus Hugo was, althans wie zijn ouders waren. Maar, zou er een verband zijn tussen de kleine Theodorus en de daarna hieronder genoemde Johan Christiaan? Zou de kleine Theodorus een neefje geweest kunnen zijn van Johan Christiaan? Een broer van Johan Christiaan was Henry Louis Dom en die had o.a. een zoon geheten Hugo Hope Dom... Ik weet het niet, het is slechst een gedachtengang van me.

Geboren te Magelang en overleden te Magelang.

 

 

Dan hieronder Johan Christiaan DOM. Geboren  4 aug 1832 en overleden 23 juni 1879 volgens het grafopschrift. De register almanak 1833 geeft aan: geboren KEDIRI 1-1-1832. 

Een volgend probleem duikt echter op:

 

  • RA1880 zegt: Overleden te MAGELANG (Kedoe) op 14 (veertien) juni 1879  Johan Christiaan DOM en hij was weduwnaar van Anna Geertruida Zeijdel.
  • RA1880 zegt ook: Overleden te DJOKJAKARTA op 24 (vierentwintig) juni 1879 Johan Christiaan DOM en hij was militair.
  • De grafplaat zegt: Overleden op 23 juni 1879.

Zou het hier om de zelfde Johan Christiaan Dom gaan? Ik vermoed van wel. In Djokjakarta was een garnizoen van de NIL aanwezig, maar in Magelang was ook een garnizoen aanwezig en het gebeurde wel vaker dat men van garnizoen naar garnizoen gestuurd werd en dat de militair naar zijn nieuwe standplaats vertrok en zijn familie voorlopig in de oude standplaats achterliet. Het zou dus kunnen dat de militairen Johan Christiaan aangifte hebben gedaan, maar dat dit ook is gebeurd door de familie.

In 1868 plaatst de heer J.C. te Magelang een bericht in de krant in welke hij het Instituut Magelang aanbeveelt als kosthuis/school/opvoedingsinstituut en zegt daarin dat hij AL zijn kinderen daar heeft geplaatst.

 

 

 

 

Wat zeggen andere bronnen - genealogische website - over Johan Christiaan DOM? (Inclusief mijn eigen bevindingen over de familie DOM, aangezien ik gerelateerd ben.)

Er was eens een meneer Jacobus DOM uit Antwerpen die naar Indië ging en aldaar in 1810 overleed te Djokdjakarta. Hoogstwaarschijnlijk als militair zich aangemeld. Hij had een relatie met een lokale dame genaamd SRIEMA en hieruit kwamen nazaten uit voort.

En één van hen was de hierboven genoemde Johan Christiaan Dom (=kleinzoon van Jacobus), maar - behalve de andere hiet genoemden - was er ook een Johannes Pieter Dom, een jongere broer die slechts 27 jaar oud werd en die met Sastroparmadi Ng. huwde, een lokale dame. Één jaar voor zijn overlijden werd hij vader van een zoon Johannes Pieter Dom jr (1867-1936) en junior huwde met Marie van Vught en zij kregen ook kindertjes en kleinkindertjes. Junior werd later Ass. Resident Purwokerto.

Marie van Vught was op haar beurt gerelateerd/verwant via moeder's zijde aan de familie Johannes uit Semarang. Marie was een achterkleindochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan, geboren uit zijn dochter Johanna Johannes.

Zie voor meer details de pagina http://www.imexbo.nl/nazaten-johanna-joh.html  voorzien van foto's e.d.

Hieronder hun verblijf te Den Haag met groot verlof. Er was een zesde kind, doch deze was op zeer jeugdige leeftijd reeds overleden.

 

 

Moge zij allen, waar zij ook moge liggen, hun eeuwige vrede hebben.

 

 

Top