Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Magelang. (Deel HERMANUS GERLACH)

Maar geen foto's van het kerkhof. Nog geen eens een foto van zijn graf noch de restanten ervan.

De heer Chandra Gusta Wisnuwardana (= FaceBook naam) trekt er regelmatig op uit om uit hoofde van zijn interesse, foto's te maken van "oudheidkundigheden" zoals deze graven bijvoorbeeld en schrijft er iets over op zijn weblog of op FaceBook.

En zo gebeurde dit ook met betrekking tot de grafplaten die hij vond op de Jl. Sutopo Magelang in de Kampung Kerkopan.(De Kerkhof wijk vrij vertaald, waar vroeger dit kerkhofje lag). Het oude kerkhofje ligt achter het kantoor van het district Cacaban aan de jl. Sutopo.

Op zijn weblog https://www.facebook.com/chandragusta/posts/2930121460365595  op 4 januari 2010, 

schreef de heer Chandra Gusta Wisnuwardana iets over dit verloren kerkhofje en over de heer Paul Constant Bloys van Treslong Prins en diens werkzaamheden. In dit stukje haalde hij onder andere aan dat op dit kerkhofje ook gelegen was het graf van de heer Hermanus Gerlach. Echter plaatste hij geen foto van het graf of de resten ervan.

Wel schrijft hij dat de tekst op het graf van de heer Hermanus Gerlach als volgt luidde(luidt):

 "HIER RUST HERMANUS GERLACH, geboren te SOERACARTA op 4 mei 1800 - overl. te MAGELANG op1 okt 1839."

 

De heer Wisnuwardana plaatste ook een foto uit een boek, waar ik echter niet wijs uit kom. Bedoelde hij met deze foto het graf van Hermanus Gerlach??? Het onderschrift bij deze foto luidt: Graftombes op Purmerend ( Bl 334 no. 6 & 9) Een bron heeft hij niet vermeld. ...Maar bij mijn weten ligt de begraafplaats Purmerend op/bij het eiland Onrust. Ik vermoed dat de heer Wisnuwardana dit plaatje slechts als "decoratie" van zijn weblog heeft gebruikt.

Ter verduidelijking hieronder de bewuste foto:

 

Ik heb getracht iets meer te weten te komen over Hermanus Gerlach, doch dat werd letterlijk een lijdensweg tijdens het zoeken.

En dat werd me een ietwat teveel, aangezien ik al veel tijd spendeer aan mijn "hobby" ter algemeen nut van dat oude voormalige Nederlands Indië.

 

Wat ik wel heb gevonden:

Onderstaande advertentie van de Wees- en Boedelkamer Magelang. Hermanus had in elk geval wel enkele bezittingen, gelet op de inhoud van de advertentie.

Hj was ook agent van de Weeskamer in 1831, zie scan hieronder:

 

Nog meer:

 

  • Volgens RA1818: Gehuwd J.C. De Lee te Semarang met H. Gerlach.
  • Volgens RA1886: Overleden Johanna Charlotta de Lee te Magelang op 10 sept 1885.
  • Volgens RA1887: Overleden Johanna Charlotta de Lee te Magelang (Kadoe) op 10 sept 1885.
  • Volgens BRP4 de scan hieronder: (welke dus ondersteunt de mededeling RA1818....J.C. de Lee gehuwd met H. Gerlach.)
  • Volgens doopboek Magelang: Geboren 24-2-1826 en gedoopt 19-2-1827 WALTERUS GERLACH, zoon van HERMANI GERLACH en PETRONELLA ELISABETHA VAN RHIJN. (RA1845 Overleden te Salatiga(nabij Semarang) PETERNELLA ELISABETH VAN RHIJN. )
  • Volgens doopboek Semarang: Geboren te Magelang 26-4-1827 en gedoopt te Semarang 31-12-1828, JOHANNA ELISABETH GERLACH, dochter van HERMANUS GERLACH en JOHANNA PETRONELLA VAN RHIJN
  • Waren zij twee gezusters? Spreken we hier over de zelfde Hermanus Gerlach? Hoe zat het dan met zijn huwelijk met J.C. d'Lee? Gescheiden? Neen, want dan zou Charlotte zich in 1852 niet weduwe genoemd hebben. Of was er omstreeks die tijden een tweede Hermanus Gerlach. Als de eerste Hermanus huwde in 1817, dan kan de tweede Hermanus niet zijn zoon zijn. Die zou dan op zijn 10de al vader geworden moeten zijn. Een neefje misschien?
  • RA1815 zegt: Woonachtig te Semarang M. GERLACH, gepensioneerd en J.M. GERLACH gepensioneerd. Bedoelde Hermanus Gerlach noemde zich ook Hermanus Gerlach Mz. (Zoon van M. Gerlach?) J.M. Gerlach was Johan Michiel Gerlach, gepensioneerd kapitein Cavalerie in 1791)

 

 

Dan nog weer het volgende:

Op diverse genealogische websites verschijnt de naam van JOHANNA WILHELMINA D' LEE (geboren 1798 en overleden 21-1-1883 oud 85 jaar), die gehuwd was met  MAGNUS JACOBSZ (overl. Semarang 9 maart 1875) .

Was zij een zuster van JOHANNA CHARLOTTA D'LEE ??? Waren zij dochters van JOHAN HENDRIK D'LEE die te Semarang overleed op 9 febr 1839? Hadden zij een broertje geheten JOHANNES HENDRIK D'LEE die te Semarang overleed op 28-8-1829?

Hoe het ook geweest was, moge zij allen in vrede rusten.

Top