Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Bandung (Bandoeng) ook wel genaamd Het Parijs van Java in koloniale tijden.

 

Bandung, de stad:

 

  • waar mijn vader Theodoor Boers, geboren te Martapura, zijn carriere begon in de theecultuur en zijn eerste gezin stichtte en... zijn jong gestorven vrouw Victorina Roggen verloor, waar zijn eerste kinderen werden geboren....en hij vertrok naar Oost Java om aldaar in gevangenkamp van de Jappen het leven te laten, maar niet voordat hij eerst 2 jaren treurde om het verlies van zijn oudste zoon Cornelis, die het leven liet in de Slag van de Javazee in 1942.... Ik heb hen nooit gekend.
  • waar mijn oom Willem Egbert Boers, mijn vaders oudere broer, geboren te Batavia, zijn carriere als Inspecteur der NS begon en zijn gezin stichtte en van daaruit in 1930 voorgoed naar Nederland keerde... Ik heb hen nooit gekend.
  • waar mijn tante Fien Ronkes-Phefferkorn woonde en stierf, ver van haar geboorteplaats Tempeh Oost Java..... Ik heb haar nooit gekend.
  • waar mijn tante Mathilde Boelen geholpen werd door de RAPWI na de oorlog, omdat zij "buitenkamper" was en haar verblijf een hoekje was van een schoollokaal...en in Nederland overleed..... Ik heb haar nooit gekend.
  • waar mijn oom Henri Boers - een jaar oudere broer van mijn vader - als "gast" van de Jappen werd uitgenodigd in het Ursulinenklooster aan de Dago weg en 3 jaren na de bevrijding aan de gevolgen van de oorlog in Nederland overleed.... Ik heb hem nooit gekend.

 

Voor mij persoonlijk stelde Bandung niet veel voor, vanwege ellende en kommer wat mijn familieleden is overkomen en wellicht om die redenen, heb ik weinig over Bandung op deze website vermeld, maar..... er is een tijd van vergeten / berusting en openstaan voor het heden... zo ook voor mij.

Bandung is natuurlijk meer, veel meer, want Bandung:

 

  • is ook de stad van de Grote Regenten/Bupati geslachten en
  • is ook de stad van het ITB, de bekende universiteit uit koloniale tijden nog en... 
  • is ook de stad van het sate-gebouw en 
  • is ook de stad van peuyeum en nog veel meer en 
  • is ook de stad van WINDHIHATI MAZHAYA (WINDHIHATI KURNIA).

 

Het was Windhihati die me - via haar postings op Facebook - op het idee bracht om iets over Bandung te schrijven en iets van mijn verdriet achter me te laten. 

Maar eerst iets over Windhihati Mazhaya alvorens ik me stort op de regenten van Bandung.

Wie is Windhihati?

Zij is schrijfster van het boek KEMBANG RONCE, een bundel poezie en haar tweede poezie bundel ISTANA PASIR. Uiteraard zijn beide boeken in het Indonesisch geschreven en de boeken zijn uitgebracht door de uitgever ADiKA. 

Een filmpje gemaakt door en over Windhihati kan men op Youtube zien, door deze link aan te klikken: https://youtu.be/dDWxSbeWnHk

Goed, om terug te keren naar de postings op Facebook van Windhihati...

Windhihati heeft een aantal foto's geplaatst betreffende MAKAM PARA BUPATI BANDUNG, een erfgoed ingesteld door de Indonesische regering waar zowat alle belangrijke regenten en (in sommige gevallen) hun echtgenotes begraven liggen.

Ik zal niet op deze pagina de betreffende graven tot in den treure uitdiepen, doch slechts de foto's van enkele Bupati's hier plaatsen en een enkel bericht die ik uit de www.kb.nl gehaald heb. Tevens nog wat privé foto's toegevoegd. De foto's van de graven zijn het COPYRIGHT van Windhihati Mazhaya en men gelieve er rekening mee te houden en te respecteren.

Voor de vakantiegangers die wellicht eens een reisje Bandung zullen en willen maken in de toekomst, kan ik dit erfgoed aanbevelen om het met een bezoekje te vereren. Immers, ik blijf het erin hameren: voormalig Nederlands Indië is vééééél meer dan slechts nasi goreng en een warung langs de kant van de weg of een bocak op een karbouw in de rijstvelden. Zonder de Bupati's had de voormalige Nederlandsch Indische regering het nooit kunnen redden..... Met dank aan Windhihati Mazhaya voor het ter beschikking stellen van de foto's.

Foto onder: Links, omgeven door het witte hek, is de begraafplaats Makam Para Bupati Bandung. Het is gelegen aan de Jalan Karang Anyar zowat in het centrum van de stad Bandung.

 

 

Bovenstaande foto Copyright Windhihati Mazhaya.

Foto onder: Wiranatakoesoemah II , de oprichter van de stad Bandung.

 

Foto onder: Copyright Windhihati Mazahya. De Dalem Wiranatakoesoemah III.

Foto onder: Copyright Windhihati Mazhaya. Bupati Wiranatakusumah XI.

Enkele overige scans.

Bupati Wiranatakoesoemah in 1928 op bezoek te Nederland.

 

Een jubileum voor Bupati Wiranatakoesoemah in 1937. Met zijn gezin.

 

 

DEZE PAGINA HEEFT EEN VERVOLG , GEWIJD AAN MEVR. RADEN DEWI SARTIKA, DIE VEEL VOOR DE SCHOLING VAN DE INDONESISCHE VROUWELIJKE JEUGD HEEFT GEDAAN. MEVR. RADEN DEWI SARTIKA LIGT OOK (HER)BEGRAVEN OP DIT KERKHOF. ZIJ WORDT OOK BETITELD ALS DE RADEN KARTINI VAN WEST JAVA. !!!

Top