Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 3A - Speciaal voor de familie en verwanten JANSEN/WINTERSTEIJN

Zie deel 1 voor het copyright en bron van de volgende foto's. Men gelieve er rekening mee te houden alstublieft dank je wel voor de sayur ketewel. (En natuurlijk een gefronste wenkbrauw, want wat is sayur ketewel in Indische godesnaam??). Behalve waar expliciet bij de foto's staan wie de copyright holder is.

Hopelijk hebben eventuele passeerders op deze site er iets aan. 

De volgende hieronder genoemde familie had ik voorheen geplaatst op de pagina SOEKOEN deel 3, doch inmiddels heb ik meer details verkregen, waardoor ik besloten heb om een aparta pagina aan deze familie te wijden ter ere van en respect voor de familie en aanverwanten /nazaten / gerelateerden enz.

 

Mevr. J. Ch.Th. Jansen-Wintersteyn. Graag aanvullingen van derden, aangezien ik niet veel heb kunnen vinden. Teveel personen met de naam Jansen en/of Wintersteyn/Wintersteijn. Dit schreef ik destijds een paar jaren geleden bij het opzetten van deze pagina.

 

Aanvulling d.d. 5 febr 2022:

Mijn oproep hierboven heeft vruchten afgeworpen en ik kreeg op 5 febr 2022 een mailtje van een nazaat van deze hier genoemde familie Jansen-Wintersteyn namelijk de heer MARCO VACQUIER, met aanvullende informatie, waarvoor heel veel dank. Want onder meer is het de bedoeling van deze website dat het leven in de voromalige kolonie meer geopenbaard wordt. Immers: alle inwoners wie dan ook, rijk arm oud jong ziek gezond, zij waren een stukje van Nederlands Indië en zonder hen was er geen Nederlands Indie en zonder Nederlands Indië was Nederland iets anders geweest toch. En daarom mijn streven om hen allen (en vooral de "kleine man", want over de "grote man" staan de geschriften bol) zoveel mogelijk een plaatsje te geven in de historie.

 

Onder de graffoto ga ik verder met de inhoud van het mailtje en de informatie.

Vervolg mailtjes (2x) van de heer Vacquier d.d. 5 febr 2022:

Ter verduidelijking: ik heb volledige schriftelijke toestemming van de heer Vacquier om het hier te publiceren en publiekelijk kenbaar te maken. Quote: " Ik heb geen bezwaar tegen de publicatie van de informatie. Mijn vaders kant van de familie staat al online op de igv site en uitgebreider beschreven in de Indische Navorscher nummer 32 van afgelopen jaar. (editor: = 2021)"

 

Inhoud van het eerste mailtje van de heer Marco Vacquier gequoted. Eventuele belangstellende genealogen kunnen uit de inhoud van de mails heel veel gegevens halen en of kunnen zich ook rechtstreeks tot de heer Vacquier wenden, indien zij meer willen weten.

"Bedankt voor het opzetten van deze pagina. Via Google vond ik deze pagina, omdat ik met 1 van mijn broers en een neef de stamboom aan het uitzoeken ben. Ik ben 1 van de achterkleinkinderen van Hendrie Jansen en Johanna Charlotha Theodora Wintersteijn. Afgelopen week vond mijn neef de aangifte van de geboorte van mijn tante Cecile Elise Vogeler uit 1930. Daarop staat dat mijn grootmoeder Eleonora van haar was bevallen in het huis van haar ouders, Hendrie en Johanna in Soerabaja en haar ouders staan daar ook als getuige van die bevalling genoemd. Via de roosje roos site heb ik ontdekt dat ze allebei erkende kinderen zijn, maar weet niet wie hun ouders zijn. De zoektocht naar hun ouders loopt nog via diverse kanalen. Ik vond wel in kranten hun verlovingsbericht en haar overlijdensbericht. Beiden heb ik als bijlage meegestuurd. Mijn moeder, geboren in 1934  en die nu nog in leven is, kan zich helaas niets herinneren over haar grootouders van haar moeders kant. Daarom ben ik blij dat er toch nog iets tastbaars van over is."

Een deel van het tweede mailtje (5-5-2022) van de heer Marco Vacquier met weer andere aanvullende informatie:

Nu pluizen we de Vogeler / Jansen kant uit en stuitten daarbij afgelopen dinsdag op de link naar Wintersteijn. We hadden het eea gevonden over Hendrie Jansen, die ook ergens als Henry staat genoteerd. We hebben inmiddels wat trouw/geboorte aktes van de mormonen ontvangen waarop zij staan vermeld. Zelf ben ik een zoon van Lucie Vogeler, die een dochter is van Eleonora Jansen, die een dochter is van Hendrie Jansen en Johanna Wintersteijn.

 

Uiteraard kan de lezer/bezoeker/geinteresseerde ook deze website bezoeken om wat meer te weten: https://www.lexvacquier.com/kopie-van-stamboom

  

Hieronder de scans die ik verkreeg:

 

Op 6 febr 2022 verkreeg ik wederom aanvullingen van de heer Marco Vacquier welke ik hieronder quote:

Ik heb alleen 1 foto van de familie Vogeler / Jansen van voor de oorlog. de rest is al van na 1950. Als er andere foto's bestaan uit die periode, dan zijn die bij de nakomelingen van haar oudere broers en zussen. De foto die ik hier bijsluit is genomen in Madioen, in de periode tussen 1935 en 1941. Op deze foto staan volgens mij vlnr. Eleonora Vogeler Jansen (dochter van Jansen/Wintersteijn), Wallie, Eddie, Liesje, Adolf Vogeler, Lucie en Zusje. De oudste twee zonen uit het gezin Notie en Ferrie ontbreken.

Mijn moeder herinnerde zich spontaan de uitvaart van  haar opa Hendrie Jansen waar zij bij was met haar ouders. Ze heeft toen in het huis van Emmie overnacht. Die was ergens in het begin van de oorlogsjaren, vermoedelijk 1942, in Pancoran (Bondowoso). Hendrie woonde met 1 van zijn dochters, Emmie, die na dat overlijden introk bij mijn grootouders in Batavia. In Pancoran leefden ze van een uitkering aan Hendrie Jansen, maar die stopte na zijn overlijden.

Emmie was toen getrouwd met Herman de Groot, maar die zat toendertijd in krijgsgevangenschap. Mijn opa Adolf Vogeler heeft de hele oorlog door kunnen werken bij de Staats Spoorwegen en had daarom wel inkomen. Hij heeft gedurende de oorlog gezorgd voor zijn schoonzussen van de familie Jansen en hun kinderen. Zelf ben ik met mijn ouders een paar keer op bezoek geweest bij Emmie in Den Haag in de jaren 70. Mijn moeder kan zich niets van Wintersteijn herinneren, want die overleed toen mijn moeder anderhalf jaar oud was.

Unquote.

De bijgevoegde foto heb ik in 2-voud hieronder toegevoegd, zijnde

1x de originele foto, maar die vond ik een ietwat te blurry en heb daarom de foto software technisch iets verduidelijkt.

2x de "verbeterde" foto.

Denk eraan, dat de foto's het eigendom zijn van de heer Marco Vacquier en familie. Dus klauwtjes thuis houden en niet de rechtermuisknop gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend door de rechtmatige eigenaar(s).

De originele foto.

De bewerkte foto.

Correctie 7 febr 2022: Op de foto staat links LIESJE en dame zittende met geruite jurk, witte mouwen en witte kraag is mevr. Eleonore Vogeler-Jansen.

Quote de heer Marco Vacquier 7 febr.2022: uiterst links staat Liesje en de andere volwassene is Eleonora Jansen. Er zijn nog twee andere dochters van Eleonora Jansen, maar die zijn pas na hun verhuizing naar Batavia geboren en staan dus niet op deze foto. Deze twee dochters zijn nog in leven. 

Extra info webmaster: De heer Adolf Vogeler was Adolf Carl Vogeler, rijksambtenaar, * 7-8-1899 Kota Radja (RA1901) en +Den Haag 15-2-1957, gehuwd met Eleonora Jansen, zoon van Carl Adolf Heinrich Wilhelm Vogeler en Adriana van Dam. (Openarch akte overl Den Haag nummer B369)

 

Met dank aan de heer Marco Vacquier en familie.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top