Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof SOEKOEN te Malang, deel 4.

 

Waar nodig heb ik extra informatie/gegevens uit de almanakken, KB.nl en dergelijke gehaald.

De foto's zijn het copyright en eigendom van:  http://www.kompasiana.com/aremangadas/kapan-orang-belanda-ini-meninggal_5520390781331171739de0cb 

De website eigenaresse (Mbah Ukik) vertelt, dat zij op aandringen van haar dochter, maar 's een keer Sukun (Soekoen) moest gaan bezoeken, want daar waren interessante dingen te herleiden over bijvoorbeeld wanneer de eerste Europeanen en overige vreemdelingen Malang bezochten en bewoonden.

Dit ter info om na te drukken dat de JONGERE generatie wel degelijk interesse heeft voor eens wat was daar in dat voormalig Ned.Indië.

En zoals al vaker bemerkt: Er ontbreekt kennis bij deze belangstellenden en wordt er daarom soms maar wat neergeplonkt. Zij moeten het ook maar doen met bronnen, die eigenlijk nulkommanul voorradig zijn of men verzint maar wat zelf.. Dat geeft allemaal niets maar het is derhalve aan ONS hier in Nederland de taak, om dat recht te trekken toch, willen wij dat ook HIER dan aanvullende gegevens bekend zijn, zoals bijvoorbeeld door middel van foto's door de lokalen aldaar gemaakt. !!! Zodat teksten dan niet droog in de almanakken staan maar nu soms van foto's zijn voorzien. De gezichten krijgen nu een gezicht, waar zij dan ooit eens leefden; grote stad of in de bushbush, maakt niets uit. Opdat wij hen niet vergeten.


 

 

Foto onder: Ter herinnering aan onzen lieve man vader en grootvader J.G.Z. Solbrig.

Hij was Julius Ceasar Zeno Solbrig, geboren te Klaten op 26-2-1877 en gestorven te Malang op 18-7-1937,

Hij was gehuwd:

  1. met Anne Clementine Paulus te Sidoarjo op 11-4-1905 en daarna
  2. met Mariana Sussanna Leyting te Blitar op 12-3-1918.

Anne Clementine Paulus werd geboren op 1 dec 1885 en overleed op 1 dec 1908 en is begraven te Pare-Kediri. (GHG3GRAF).

Uit het huwelijk met Anna werd geboren dochter Jacqueline (Zus) te Sidoarjo op 2-3-1906 en overleed te Den Haag op 13-1-1997. Zij werd op 15-3-1946 te Makassar de derde echtgenote van Klaas Daniel Mahieu (*Surabaya 9-11-1904 / +Den Haag 11-5-1976).

In 1929 verloor JCZ Solbrig onze dierbare Eddy oud 14 jaar. (In de rouw advertentie wordt niet gesproken over de relatie en getekend door JCZ Solbrig en een andere gerelateerde familie. Niet door "familie Solbrig" o.i.d.  Ik heb verder niet onderzocht of zijn echtgenote reeds overleden was. JCZ was toen werkzaam op de fabriek Soemberdadi. Hij was Hoofdtuinemployee aldaar en vertrok van deze suikerfabriek in 1931.

 

 


 

Foto onder: Volgens genoemde website zou dit het graf moeten zijn van A.J.C. Hazenberg en volgens eendere website een Duits persoon. Een geval van "gelul" in de ruimte dus die laatste bewering, van de website eigenaar, wegens gebrek aan achtergrond info. En daarom doen wij ons best toch om het te voorzien van de juiste informatie.

Anna Geertruida van Angelbeek *Semarang 16-10-1852 en +Malang(Pasuruan )18-7-1938 huwde bij volmacht te Riouw met Anton Jacob Cornelis Hazenberg *Leiden 12-10-1848 en +Malang 11-6-1925. Hij was notaris te Japara, Grisee, Pasuruan en Semarang. (1995INN8 pag.7)

Elders op het kerkhof ligt het graf van Anna Geertruida Hazenberg - van Angelbeek met het opschrift "Hier rust onze lieve moeder Anna Geertruida Hazenberg - van Angelbeek Overl. te Prigen op 22 dec 1938"

De overlijdensdatum scheelt wel 5 maanden tussen beide bronnen: 1995INN8 en de grafplaat. !!!!

De foto van de grafplaat van mevr. Hazenberg met een verschil van 5 maanden in de overl.datum.

 

Het echtpaar Hazenberg- van Angelbeek uit de 1995 INN 8 Indische Navorscher. (Met toestemming van Leo Janssen destijds vanwege het feit, dat ik niet commercieel bezig ben doch het aanwendt ten behoeve van zoekende nazaten - zie zijn voorwoord op de pagina Inleiding Peneleh. )

 

Het huis van de familie Hazenberg - van Angelbeek te Semarang. Bron KITLV.


Hieronder het graf van Maria MarDaretha Hartsteen (vlgs RA1894 Roosjeroos.nl) en Alfred Robert Versteegh. Haar juiste naam moet natuurlijk MarGaretha zijn, want elders in de almanakken wordt de juiste spelling gehanteerd.

Zij hadden onder andere een zoon Willem Karel Alfred Versteegh, geboren te Soembertempoerredjo onderneming 5 maart 1897 - werd later employee SF Bodjong te Banjoemas - en hij huwde Adriana Catharina Perdijk Rugebrecht te Manokwari 10 maart 1950. (Haar tweede huwelijk).

Zoon Willem werd geinterneerd en op zijn kaart werd als correspondente aangeduid: Mevr. M.A. Versteegh-geboren gravin von Ranzow verblijvend op de Sf Dadapredjo. NB: Er zijn 2 kaarten op GaHetNa in te zien.

Extra info: Fam. von/van (Zowran) von/van Ranzow was ook gerelateerd aan Versteegh, Niessen, Swaab, Weijnschenk, Raaf, Senn van Basel, Ehrencron en anderen.

Vader Alfred was een verwoed jager van groot wild, althans dat werd breedvoerig in de kranten vermeld: Hij had minimaal 50 bantengs en 23 tijgers neergeschoten. En dat weten we dan ook weer toch.  Hij was administrateur van de onderneming Soember Tempoerredjo. Hij was deskundige op het gebied van vanille.

Let wel: Als overlijdens datum wordt vermeld op de steen 19 dec 2603. Dit was dus de Japanse jaartelling tijdens de bezetting en is gelijk aan 1943. Hij werd 77 jaar oud. Begraven tijdens de Japanse bezetting en op de grafsteen bijgeschreven. Impliceert dat hij te oud was om opgesloten te worden door de Jappen in een interneringskamp?

 

 


 

 

 

Top