Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het kerkhof Soekoen te Malang - deel 5

Foto's  zijn afkomstig van Bayu Sandi (@bayu.earth), waarvoor dank en dragen zijn Copyright.

Hiernavolgend enkele foto's van gestorvenen en begraven aldaar voorzien van wat achtergrond details, waar mogelijk.

Bronnen: Roosjeroos.nl, kb.nl en diverse almanakken, DVD IGV,  en diverse genealogische websites.

Zie de voorgaande pagina Soekoen deel 5 met foto's van andere families en van dezelfde fotograaf Bayu Sandi.


 

Rust zacht Jo. Gebr. Toeban 26 april 1882 en overleden Malang 19 april 1939. Luidt het grafopschrift. Meer niet.

Wie was Jo? Geen achternaam.

Beetje zoeken in de almanakken en ik vond dat Jo voluit heette: FRANS JOZEF LUTTER.

In het bijregister filmnummer 1721286 akte 13 vond ik, dat Frans Jozef Lutter gehuwd was met ANNA LAUVEN.  Zij werd geboren te Aken in 1909 en zij was 20 jaar oud toen zij huwde met Frans Jozef Lutter in Den Haag op 7 aug 1929. Haar ouders waren Heinrich Lauven en Margareta Gorgeneck. Heinrich Lauven woonde al sedert 1878 in Den Haag. Waarschijnlijk waren pa en ma Lauven op vakantie terug naar Duitsland toen Anna in Aken werd geboren. Na haar huwelijk met Frans Jozef in 1929 vertrok zij mee naar Indië. Waar zij verbleef na de dood van haar echtgenoot is mij onbekend.

Frans Josef Lutter was ambtenaar bosarchitect 1ste Klasse en had groot verlof naar Nederland in 1919. De passagierslijst m.s. P.C.Hooft vermeldt GEEN mevr. Lutter als medepassagier. Werd vaak overgeplaatst van djatibos plaats naar andere djatibos plaats.

Zijn ouders waren: Franciscus Wilhelmus Lutter en Aurora Charlotte Gabeler. (Zie huwelijksakte Den Haag hieronder, huwelijk zoon Frans Jozef Lutter)

Voor het overige ook over hem weinig meer te vertellen.

 

 

 


 

Hieronder het grsf van Bob Alexander de Jong, een kind van slechts 3 jaren oud geworden. Geboren te Martapoera (Zuid Oost Borneo nabij Bandjarmasin.) op 15 sept 1935 en overleden te Malang op 2 nov 1938.

Zijn ouders waren Jurian Frits Edward de Jong en Aukje Anita Weys. (Bijregister film 1721286 akte 160.)

Ik heb slechts de volgende aanvullingen kunnen vinden:

Volgens Digitale stamboom online Den Haag werd zijn moeder geboren te Den Haag op 29 dec 1907 met de naam AUKJE ANNITA (dubbele n) WEIJS.(geschreven met lange  ij.) Maar de scan is niet op te laden, zoals medegedeeld door de website beheerders.

Voor het overige niets meer kunnen vinden via de gebruikelijke wegen. Jammer.

 

 

 


 

Hieronder het graf van mevr. Victorina Agnes Beatrice Deux.(*1 dec 1887 Jogja +5 nov 1936 Malang.)

Zij was gehuwd met Willem Nicolaas Alexander en hij was boekhouder bij de nv Tabak Export Import Maatschappij.

Voor het overige niet veel meer details kunnen vinden.

 

Via Boeroeng webmaster van het I4E verkreeg ik op 28 maart 2019 de volgende aanvullingen, waarvoor dank:

Victorina was een kleindochter van Francois Frederic Deux en Maria Elizabeth Martin en werd zij geboren uit het huwelijk van één zijn kinderen, namelijk zoon

III. Raoul Amedée Deux, geboren op 21-10-1860 in Soerakarta. Raoul is overleden op 21-12-1920 in Klaten, 60 jaar oud.Raoul trouwde, 25 jaar oud, op 05-07-1886 in Djokjakarta met Engelien Lammers, 25 jaar oud. Engelien is geboren op 25-06-1861 in Djokjakarta, dochter van Pieter Bernardus Lammers en Sie Pook. Engelien is overleden.

 

 

Hieronder foto's van de grootouders Francois Frederic Deux en Maria Elizabeth Martin. Foto's van I4E Indisch in beeld met dank aan webmaster Boeroeng.

 

 


 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top