Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Sukun te Malang.

Een speciale pagina gewijd aan twee personen (moeder en zoon) die hun rustplaats hebben op het kerkhof Sukun te Malang.

Het betreft de graven van:

Dolira Advonso Chavid en haar zoon Eddy Yoseph (zich zo genoemd hebbend), die circa 20 meter van het graf van zijn moeder begraven ligt.

Bronnen: 

SuaraSurabaya.net, Trubunnews.com, Surabaya Tempo Dulu, NationalGeographic.co.id, en overige internet bronnen.(Even zelf verder zoeken, indien men interesse heeft.)

Ik deel de lezers van dit artikel mee, dat zowat alle bronnen als verschijningsdatum de maand juni 2014 dragen en dat is de maand waarin de "beroemde/beruchte" Gang Dolly te Surabaya officiëel door de PemKot Surabaya werd gesloten. Tevens deel ik de lezers mede, dat zowat alle bronnen verschillende meningen verstrekken hetgeen gebruikelijk is alom ter wereld als men "maar wat opschrijft" om publiek te trekken, ook in Nederland.

Op deze pagina zal men ook geen sensatie verhaal vinden over Gang Dolly en haar ontstaan, want daar waag ik me niet aan, omdat de mij ter beschikking staande bronnen voor een deel onbetrouwbaar, althans tegenstrijdig met elkaar, zijn.

In Nederland is de gangbare opinie, dat Gang Dolly - de grootste hoerenbuurt van Zuid Azie - ooit 's ontstaan/opgericht enz. door mevr. Dolly van der Mart, een noni Belanda zoals men haar betitelt in Indonesia Jawa Timur.

De bedoeling van deze pagina is slechts respect te brengen aan betrokken personen, wie zij ook geweest waren en wat zij ook gedaan hadden in hun leven. Dat was hun zaak, maar het stuitte me tegen de borst, dat na de sluiting van Gang Dolly de media als een bok op de haverkist sprong en met de wildste sensatie verhalen op de proppen kwam, zonder enig mededogen van welke aard dan ook voor de betrokken overlede(n).

 

Dolira Advonso Chavid. *15 sept 1929 te ?? en + te Malang 7 jan 1992. Roepnaam Dolly. Bronnen noemen haar ook Dolira Advonco Chavid (met een "c")

Volgens diverse hierboven genoemde bronnen, was zij de dochter van een Filipijnse man en een Javaanse moeder Herlyah (indien de schrijfwijze verkeerd is Mea Culpa) en volgens eender genoemde bronnen had zij minimaal een broer geheten Hayono.

Volgens eender genoemde bronnen werd zij ook genoemd: Dolly van der Mart alias Papi Dolly, alias Mami Dolly, alias tante Dolly, alias de hoerenmadam en weet ik veel welke benamingen men nog toediende.

Volgens eender genoemde bronnen was zij op vroege tienerleeftijd al rebels en trad op circa 16 á 17-jarige leeftijd in het huwelijk met een man van Tjechische oorsprong, de heer Soukup waaruit een zoon Eddy werd geboren.

Foto's: NationalGeographic.co.id . Het gezin met zoontje Eddy, zich later noemend Eddy Yoseph

Haar echtgenoot stierf na een huwelijk van circa 5 jaren en "Dolly" was verplicht een boterham te verdienen voor haar en haar kind, daarbij gelet op het feit, dat zij slechts een basis opleiding had genoten. Let wel: geboren in 1929 en op 22-jarige leeftijd stierf haar man, dus het was begin 1941 en het jaar daarop brak de oorlog uit. Ik geef het je te doen om het toch maar voor elkaar te boksen en Eddy op te laten groeien met elke dag zijn bordje rijst. Daarom mijn respect en eerbetoon voor deze dame.

Kortom, Dolly deed haar best in het leven en bezat een aantal huizen die ze verhuurde en in welker huizen een paar hoeren onder andere hun intrek namen. In de jaren 80 van de vorige eeuw vertrokken Dolly en haar familieleden voorgoed naar Malang om zich aldaar te vestigen, waarschijnlijk omdat men haar teveel associeerde met het beroep van pooier/hoerenmadam?

Dolly had ook een paar kinderen geadopteerd.

Dolly overleed op circa 72-jarige leeftijd nadat ze in het ziekenhuis lag voor een ziekte.

Zoon Eddy schijnt een jaar of 7 (anno 2014) ook overleden te zijn en ligt nabij zijn moeder. Nadat Eddy gestorven was, kwamen de overige familieleden ook nooit meer naar de graven om deze te verzorgen, aldus de kerkhof medewerkers.

Al met al heb ik uit de berichtgevingen van de genoemde bronnen niet kunnen ontcijferen of we te maken hebben met het feit, dat de hier getoonde Dolly dezelfde is als de bedoelde Dolly van der Mart. (Eerlijkshalve zij gezegd, dat er over de familie naam van der Mart uit die dagen weinig te vinden is en ben derhalve geneigd om aan te nemen, dat de hier beschreven Dolly dezelfde moet zijn als Dolly van der Mart.)

Meer lezen op SuaraSurabaya, Klik dan hier.

Het maakt verder niets uit, maar ik hoop dat alle betrokkenen hun eeuwige rust hebben.

Hieronder foto's van het graf van D.A. Chavid. Op de plaat (foto helemaal boven) staan links de namen van de kinderen met Eddy bovenaan en rechts de namen van schoonzonen-dochters.

 

Opdat zij in vrede rusten.

Top