Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Madioen: het gezin PIETER ALEXANDER KAREL MANUEL en JOSEPHINE ELISABETH LANGBOOM (soms ook aangeduid als Elisabeth Josephine)

 

Bronnen: Moesson online, openarchieven.nl. registeralmanakken, delpher.nl en diverse genealogische websites. 

In de Moesson van vond ik een foto van het echtpaar Manuel - Langboom gemoedelijk in de tuin zittend; vader Manuel de krant lezend en moeder Manuel met één of ander borduur-naaiwerkje. Een typisch Indisch tafereeltje uit die Indische jaren voor de oorlog.

Omdat ik reeds eerder iets had geschreven over Mary Manuel te Madioen en omdat ik zelf de familie Manuel/Dorrepaal/White in de familie gelederen heb, besloot ik om ook iets over Pieter Alexander Karel Manuel en zijn gezin te schrijven, gewoon nogmaals ter ere en respect en pertinent ook hier wederom geen uitgebreide genealogisch gedoe. Puur uit respect omdat zij een stukje Indische historie zijn/waren geweest.

De bewuste foto uit de Moesson(mevr. van Prehn-Manuel)

Bovenstaande foto heb ik in 2 delen geknipt en hieronder geplaatst, voorzien van wat notities. Als de foto van 1925 afkomstig is, dan was het echtpaar in elk geval al 39 jaar gehuwd en de heer Manuel circa 64 jaar oud. Bij mevr. Manuel plaats ik een vraagteken over haar leeftijd omdat de bronnen onduidelijk zijn volgens mijn opinie. 

 

Hieronder een foto van mevr. Manuel, afkomstig van Geni.com album Ank Pluimgraaff. Een hele mooie lieve dame !!

 

De familie Manuel - Langboom werd gezegend met heel veel kindertjes en volgens onderstaande scan waren deze kindertjes:  

 

Ter verduidelijking en aanvulling:

Pieter werd NIET ongeveer 1855 geboren, maar op 18-11-1861 te Bodjonegoro (Rembang) en wie zijn ouders waren is mij onbekend, alhoewel ik de volgende gegevens heb: Te Bodjonegoro was woonachtig de heer WILLEM JAN MANUEL (*1835 Semarang +12-4-1904 Madioen en Willem Jan huwde te op 24-5-1859 te Semarang met de Inlandse dame DASMIE later gedoopt en genoemd Wilhelmina Catharina.  In 1860 verhuisde Willem Jan naar Bodjonegoro. Het zouden de ouders geweest kunnen zijn van Pieter.

 

Wanneer Josephine Elisabeth Langboom was geboren is mij ook onbekend. Maar de website Genealogieonline.nl - stamboom Rutten zegt, dat zij ten tijde van haar huwelijk op 19-8-1886 oud 26 jaar was, dus dan zou zij geboren moeten zijn circa 1860. Zij zou volgens de zelfde website overleden zijn te Madioen op 16-7-1936. Zie verder de aantekeningen die ik gemaakt heb op scan.

Mij is ook onbekend wie haar ouders waren, doch de Ind. Navorser zegt dat begraven ligt te Peneleh graf B2174: de heer Frederik Hendrik Alexander Manuel begraven op 21-9-1893 samen met mevr. Maria Adriana Langboom geboren Boekholt begraven op 12 okt 1896.

Het feit dat mevr. Langboom-Boekholt samen begraven ligt in een graf met de heer Frederik Hendrik Alexander Manuel doet mij vaststellen dat er in elk geval een familie verband heeft bestaan/bestond/bestaat tussen deze genoemde families.

 

Mevr. Maria Adriana Boekholt en de heer H.G. Langboom waren 25 jaar gehuwd in 1882 dus zij waren gehuwd op 5 febr 1857. En dat klopt ook qua datum volgens de almanakken. Maar wat NIET klopt is dat die zelfde almanakken wat betreft de namen het volgende zegt: Gehuwd te Semarang op 3-2-1857 te Semarang de heer HENDRIKUS GERARDUS LOMBO met mejuff. MARIA ADRIANA BOEKHOLT. (RA1858/475 Roosjeroos.nl)

 

En tot slot als aanvullend raadsel wordt er gemeld in de RA 1869/43 dat geboren werd te KENDAL SEMARANG een kind genaamd JOSEPHINE ELISABETH LOMBO. Zou dit kind soms geweest zijn Josephine Elisabeth Langboom? Geboren in 1869 en dan zou zij oud zijn geweest in 1886 (datum huwelijk Josephine Elisabeth Langboom met Pieter Alexander Karel Manuel) een jaar of 17 hetgeen heel goed mogelijk is/was en het meer aannemelijker is dan wat er op stamboom Rutten wordt gezegd. (oud 26 jaar ten tijde van haar huwelijk en zonder bronvermelding)

 

Uit Roosjeroos.nl:

 

 

En om een en ander wat meer te verduidelijken (of niet) hieronder een geboorte advertentie:

Zoon Herman Karel Verdinand Alexander Lombo (RA 1867/42 geboren Semarang Salatiga)

Advertentie hieronder noemt plaats geboorte Djatirongo. Dit durp ligt nabij Semarang Ambarawa (Residentie Semarang en afdeling Salatiga) en in die jaren was er een koffie fabriek gevestigd naast de sigaretten fabriek van MacGillavry.

 

En om het NOG gecompliceerder te maken was er ook nog een heer THEODORUS GERARDUS LANGBOOM, geboren 18 juni 1860 te Djatie Rongo SEMARANG en overleden 22 aug 1887, met als ouders: HENDRIKUS GERARDUS LANGBOOM en MARIA ADRIANA BOEKHOLT. (Openarch.nl studbook militairen. Info: Voor die tijden was de heer Theodorus Gerardus Langboom vrij lang van lengte: gemeten volgens studbook 1,825 meter !!!)

Maar de RA 1861 zegt: Geboren Theodorus Gerardus LOMBO.... Ik word zoooo moet ervan

De letters van de naam LOMBO zijn wel verweven in de naam LANGBOOM.

Boeroeng, webmaster I4E opperde als volgt: "Het accessbestand Invoer Indische Besluiten meldt dat Lombo H.G. 2-6-1870 verblijft te Soerakarta na rekest . Ik neem aan dat hij op die datum na een rekest toestemming kreeg daar te verblijven. Verder niks over een naamwisseling. Die moet er wel geweest zijn, want ook de twee kinderen werden aanvankelijk aangegeven als Lombo. Eduard Lombo, kind overleed  6 febr 1872 te Soerakarta (roosjeroos).. dus die naamswisseling was van na die datum.."

En ik moet Boeroeng gelijk geven, want de achternaam van Theodorus Gerardus Langboom was goedgekeurd, omdat hij pas in 1880 in dienst trad en ik hier niet had opgelet en enkel de geboortedatum (1860) in acht nam.

Ik ben meer van dit soort situaties tegengekomen en volgens mij deed men dat toen fan froeher expres, zodat de jongetjes en meisjes, tig-jaren later toen de archiefzooi gedigitaliseerd werd, een barstende koppijn er van zouden krijgen bij uitpluizerij wie nu wie was.
 
Heb ook nog getracht om erachter zien te komen waarde naam LOMBO vandaan komt, althans in voormalig Indië. Onbegonnen werk. In 1752 en 1762 voeren 2 VOC jongetjes naar Indië. De eerste Anthonij Lombo afkomstig uit Luxemburg  vertrok in 1752 en monsterde af in 1762 in Nederland. Dus die kon geen stamvader zijn; hij zal best wel 's van de straatwarung gegeten hebben, maar dat werd nergens genoteerd.
De 2de Anthoni Lombo vertrok naar Indië in 1762 en stierf te Ceylon in 1763. Die was het dus ook niet. 
Er waren wel Menadoneze KNIL'lers en in Manado bestaat het durp/streek LOMBO, dus dat zou 'm wel 's geweest kunnen zijn: afkomstig uit Lombo Manado.
 
Rest mij nog om 's een keer uit tezoeken van welke tak Manuel de heer Pieter Alexander Karel Manuel afkomstig was. Maar dat komt nog wel t.z.t.  Tak van Joseph Manuel of tak van Christian Manuel?

 

Hoe het ook geweest was: Ik wens allen die niet meer onder ons zijn een eeuwige vrede.

Top