Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Maria Wilhelmina Kroesen.

Ter hare ere en respect.

Let wel: het onderstaande is ten dele gebaseerd op veronderstellingen mijnerzijds, gebaseerd op berichten almanakken en krantenberichten. Ook deels op prive familie archief en gelijkenissen van gezichten. Het is NIET onderlegd via het bewijsstuk Brieven van wettiging GG 12 april 1900 !!!

 

In het KITLV vond ik een foto van een groep Indische meisjes, varierend van een jaar of 15 tot 20 of zoiets en er stond een naam bij van Marie Kroesen en omdat ik zelf gerelateerd/verwant ben aan de nazaten Kroesen afstammend van Dr. Pieter Hogerbeets, werd mijn aandacht getrokken. (Dr. Pieter Hogerbeets - Hoorn 2 maart 1542 / 12 sept 1599 is de stamvader van alle mannelijk en vrouwelijke afstammelingen van A.W. KROESEN en A.M. KRAMPS.) 

(Bronnen: Genealogie families Kroesen door A.A.M. Stols - Den Haag 1942, diverse almanakken en krantenberichten Delpher, Openarch, Wiewaswie etc.)

 

 

 

Ervan uitgaande dat ik de aan mij gerelateerde leden van de familie Kroesen wel op een rijtje heb gezet, heb ik aangenomen, dat de door het KITLV gemerkte MARIE KROESEN dezelfde moet zijn als MARIA WILHELMINA KROESEN, geboren te Bandjarmasin in 1897. Een zeldzame aantekening wordt genoteerd: "Erkenning en gewettigd bij brieven van wettiging enz enz..." Normaal staat er of erkening of wettiging of erkenning en gewettigd in de almanakken. Nu dus aangevuld met de brieven van wettiging door de GG 12 april 1900, 3 jaren na geboorte. 

 

In mijn dossiers de volgende familieleden KROESEN nageplozen wie er in die bewuste jaren te Bandjarmasin woonden en werkten en die mogelijk de vader van Marie geweest had kunnen zijn - in volgorde van MINSTE slaagkans.

 

 1. Cornelis Alexander Kroesen, opvolger van mijn opa Julius Boers als Resident Bandjarmasin en later Gouverneur van Celebes, zoon van Lt. Generaal KNIL Willem Egbert Kroesen en in 1898 gehuwd met Augusta Helena Maria van Heemskerck te Den Haag. Zou de vader geweest kunnen zijn, ware het niet dat hij op ziekenverlof was in Nederland van 1895 tot en met 1898. Hij viel dus af als kandidaat vader.
 2. Johannes Alexander Kroesen, Ass. Res. Lombok, Ternate en Nieuw Guinea, gehuwd met Carolina Philippina Lange en gescheiden in 1886 en pas in 1908 te Rotterdam hertrouwd met Charlotte Louise Hubertha Jkvr Nahuijs te Rotterdam. Hij was zoon van Kol. Hoofdintendant KNIL  Tiemen Cornelis Johannes Kroesen gehuwd met Anna Johannes (mijn overgrootouders). Zou dus kandidaat vader geweest kunnen zijn als hij een uitstapje van Lombok naar Bandjarmasin had gemaakt, doch dat uitstapje heb ik niet kunnen vinden in zijn loopbaan. (Tiemen en Willem Egbert waren broers van elkaar)
 3. Frans Kroesen, jongere broer van Cornelis Alexander Kroesen onder 1). Dus ook zoon van Lt. generaal KNIL Willem Egbert Kroesen en hij maakte de meeste kans om de vader geweest te zijn, want hij was/woonde te Bandjarmasin, Makassar alvorens terug te keren naar Java en hij was en bleef ongehuwd.

Frans Kroesen werd geboren te Makassar op 20 okt 1864 (Bron Stols Genealogie Kroesen)....maar aangifte te Batavia als geboren te Batavia op 20 okt 1865 (RA1867) uit vader Willem Egbert Kroesen (Lt.Generaal KNIL) en Sara Maria Tromp(1831-1888 en zij was nazate van de bekende zeelieden familie Tromp)  en overleden te Lawang op 1 juni 1935. Volgens bronnen niet gehuwd en van beroep handelaar. Was omstreeks de jaren 1890 en volgend woonachtig te Borneo en Celebes en later naar Java.

 

 

 

Mochten mijn veronderstellingen juist zijn (wat betreft de foto Marie Kroesen en de foto van de website op myheritage mevr. Maria Wilhelmina Kroesen) en dat het dezelfde persoon was geweest, dan heb ik dus een achternicht gevonden, waar ik zeer blij mee ben. Haar echtgenoot de heer Ch. W. L. Baier was een zoon van het echtpaar Baier/van Zuijlen en via mijn familietak Niessen/Nijssen ben ik ook weer aan de van Zuijlen's gerelateerd/verwant of hoe men het ook wil noemen.

 

Het echtpaar Baier/Kroesen verbleef in de jaren 30 vorige eeuw te Soerabaja. Één vermeld adres in de kranten was de Tempelstraat 17 (tegenwoordig de Jl. Kepanjen.)

 

Extra:

Ik heb getracht om de lokatie van de foto te herleiden aan de hand van de geboorte/huwelijksdatums van de overige dames en hun ouders en hun verblijfplaatsen, maar heb geen resultaten.

Wel heb ik SUGGESTIES gevonden welke betrekking KUNNEN hebben op de dames aan de hand van de door het KITLV verstrekte namen bestandje boven. (Let wel nogmaals: 11 namen en 12 personen op de foto) !!!!

 

 • Vera Helant Muller zou kunnen zijn Emiline Victorine Elisa, geboren 16-8-1900 Jogja. (Familie Helant werd per 1906 Helant Muller. Emile Victor Helant huwde 23-6-1897 Carolina Wilhelmina Muller te Jogja.)
 • Mientje Helant Muller zou kunnen  zijn Wilhelmina Elvire, geboren 3-3-1903 Tasikmalaya.
 • Doortje van Waardenburg zou kunnen zijn Lucie Dorothea geboren 25 maart 1896 Semarang.
 • Emmy Helmich zou kunnen zijn Wilhelmina Theodora Theresia geboren 14 juni 1899 Semarang
 • Christine Cores de Vries zou kunnen zijn Christina Cores de Vries geboren 2 jan 1899 Bodjonegoro.
 • Marie Ginsel zou kunnen zijn Maria Magdalena Ginsel geboren 6 aug 1896  Japara.
 • Maaike Horstman zou kunnen zijn Maaike Horstman geboren 1 aug 1901 Temanggoeng Kedoe en later gehuwd met Mozes Hendrik Daniels 27 aug 1919 Temanggoeng. RA meldt: MASIKE Horstman.
 • L. Magnin zou kunnen zijn Louise Atmosarie Magnin Weijnschenk geboren 23 maart 1896 Jogja en gehuwd 25 aug 1919 Jogja met Willem Frederik Lucien Keuls.

 

Van de overigen heb ik niets kunnen vinden.

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge zij allen in vrede rusten. 

Top