Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Mackertich Carapiet, Johannes van der Eb en Boers.

Er liepen gezamenlijke rode draden door hun leven....

 

Eerst maar even iets over Mackartich (Mackertich) en de heren schrijvers in die goeie ouwe tijd maakten er soms van: Mackertiets, Mackertitus, MacKertich, Makcertietz, kortom als het beestje maar een naam had toch...

 

Een kennis van me - John Mierop - sprak me recentelijk aan over Mackertich Carapiet, omdat een nazaat van zijn voorvader Resident Carel van Naerssen iets van doen had met een nazaat van Mackertich Carapiet en omdat Mackartich van Armeense oorsprong was en omdat mijn kennis meende, dat ik een klein beetje op de hoogte was van het wel en wee van de Armeniers in voormalig Indië.

Nou John, dat was een hele eer, dank voor het vertrouwen, maar mijn kennis over de Armeniers in Indie valt wel mee hoor. Ik weet slechts dat ik ten dele een erfgenaam ben van mijn over overopa Joseph Johannes Amirkhan, die een aardig groooooot bedrag (= 1/6 deel nationaal budget = circa 930.000 guldens waarde 1822)  tegoed had van de Ned. Indische regering uit hoofde van een lening die noooooit terugbetaald werd. (Huidige waarde genoeg om heel Amsterdam op te kopen en zonder een cent van de bank te lenen.) En aangezien de Ned. Indische regering niet meer bestaat, kunnen de erven/nazaten dus fluiten of op een houtje bijten toch

 

Genoeg geluld over bijkomstige zaken en over tot de orde van de dag, namelijk Mackertich Carapiet.

Ooit was ik al 's begonnen aan zijn doopceel en had het voorlopig maar laten rusten, tot ik wat meer tijd en zin had om het te ontrafelen.

 

Mackertich Carapiet, geboren op 12 augustus 1811 (volgens stamboek ambtenaren) in Nor Jugha/Isfahan Perzië uit ouders Carapiet (=achternaam) en Hripsima (achternaam ??. Moet ik nog uitpluizen, maar Nor Jugha heeft nog geen digitale toegangsbronnen.) Mackertich overleed op 8 nov 1860 te Semarang. (Het stadsarchief Amsterdam zegt dat hij geboren was op 12 aug 1812. Hij verbleef een paar maanden te Amsterdam in 1853. Vakantie? Zaken? Sightseeing? In elk geval zonder de familie.)

Hij arriveerde - 18 jaar oud - op 12 oktober 1828 komende uit Madras ( neem ik aan, want op de kaart staat "opgevoed"), te Ned. Indië per ss Marcuis of Hasting.

De JUISTE schrijfwijze van het schip moet echter zijn: MARQUIS OF HASTINGS.

Op 28 dec 1829 ( een jaar ongeveer na aankomst) krijgt hij zijn verblijfsvergunning en een paar maanden later op 7 mei 1831 trad Mackertich in dienst van de Ned. Indische regering en werd aangesteld als assistent opziener in de Indigo cultuur, maakt carriere, klimt op en beeindigde zijn loopbaan na een diensttijd van 19 jaren, 9 maanden en 2 dagen in 1851 en gaat daarna lekker rentenieren, verveelde zich en runde een hotel inclusief een paardenverhuurderij te Tawang Semarang. (Java-hotel)

 

Er is iets in deze timeline hierboven wat ik niet OFFICIEEL kan verklaren/plaatsen/op de juiste plaats invullen/vermoedens en wel:

1) Mackertich, als jongeling van 18 jaar komende uit India en afkomstig uit een Armeens kooplieden geslacht,

2) Zonder enige Nederlandse (Ned.Indische) vooropleiding genoten hebbend op cultuurgebied en dan na anderhalf jaar na aankomst in dienst als ambtenaar inspectie en kontrole Indigo cultuur te Pekalongan/Semarang ??? Normaal gesproken komt het zelden voor, dat een Armeense jongeling in dienst treedt van de Ned. Ind. regering als ambtenaar...heel zelden.

3) En laat er nu toch in de buurt van Semarang inderdaad indigo velden aanwezig zijn behorende tot en in eigendom zijnde van een heer Joseph Johannes Amirkhan te Semarang.

4) Dan hebben we een andere jongeling Carapiet geboren te Semarang in 1832 en die heette AWIET en/of AWETIEK CARAPIET en deze had een jonger broertje (en zij werden veel in de historische stukken genoemd) geheten "M". Carapiet en een enkele keer genoemd MARKARTICH CARAPIET. (Deze laatste huwde met Carolina Charlotte Meeng op 3 dec 1856 te Semarang Japara). Beide heren dreven gezamenlijk de toko Bodjonegoro. Awiet was de algehele procuratie houder en "M" was waarschijnlijk de baas en hoofdaandeelhouder en vaak op reis om de zaak draaiende te houden wat betreft in- en verkoop der handelsgoederen. Awiet trad op 3 okt 1862 in ondertrouw met Jacoba Francina Ehrencron te Rembang. Het huwelijk ging niet door, want zij stierf op 20-jarige leeftijd te Rembang op 14 okt 1862.

5) Mackertich, die in 1828 in Ned. Indië arriveerde huwde in 1844 (geen exacte datum vermeld) met Johanna MAIJOR. (Almanak zegt Johanna Maijor. Overlijdens advertentie zegt: Johanna A. Maijor) Op 14 febr 1845 kregen zij een kind Anna Frederika en moeder Johanna stierf exact 2 maanden na de geboorte van dochter Anna Frederika, op 14 april 1845.

Anna Frederika huwde 1) Johannes Martherus Satoor (*16 april 1834 Semarang) te Semarang op 18 dec 1863. Echtscheiding volgde te Semarang op 17 febr 1872. Uit dit huwelijk tenminste een kind. (Johannes huwde ten tweede met Anna Pauline te Mechelen op 26 febr 1873 te Semarang.) Hij was een zoon van Martinus Satoor en Catharina Owen John (=Jan) Petrus) en neefje van Satoor Stephan Petrus die gehuwd was met Elisabeth Johannes Amirkhan (= zuster van Joseph Johannes Amirkhan). En laten we alsjeblieft niet vergeten, dat geen één Armenier als voornaam MARTINUS heeft. Waarschijnlijk bij de registratie had de betreffende noterende ambtenaar zijn gehoorapparaat van Schooneberg thuis vergeten en verstond Martherus als Martinus.

Anna Frederika huwde 2) te Semarang op 29 dec 1874 met August Frans de la Croix. (*21 maart 1830 Semarang)

 

Let wel: Vanaf aankomst in 1828 tot en met 1843 is Mackertich Carapiet dus NIET officieel gehuwd. (Zie punt 4 hierboven). Deze twee jongens genoemd in punt 4, zouden die de zonen kunnen zijn van Mackertich met een lokale schoonheid????? Er werd weliswaar naturalisatie afgegeven voor de jongens Awetiek en Markartitch met vermelding dat zij te Isfahan geboren waren edoch GEEN geboortedatums erbij en zij werden aangemerkt als industriëlen terwijl zij een toko dreven te Bodjonegoro. Verder klopt hun verblijfplaats ook niet zoals geregistreerd in de Staatscourant.

6) Mackertich huwde ten tweede met Johanna Francine (FRANCISCA)  Cooke te Banjoemaas op 2 maart 1850. Hieruit kinderen. (Relaties met de familie REISIGER en POWNALL.)....Zie hiervoor een aparte pagina MACKERTICH REISIGER POWNALL in verband met Sarah Catharina Carapiet en haar betrekkingen/relaties  met Reisiger en Pownall.

7) Laat nu een nazaat Carapiet later gehuwd zijn met een nazaat Johannes.

8) Laat nu een nazaat Soekias later gehuwd zijn met een nazaat Meeng.

9) Laat nu een nazaat Johannes gehuwd zijn met een nazaat Soekias.

10) Laat nu de contreien van Semarang boordevol bewoond zijn door de families Johannes, Meeng, Soekias, Carapiet, Satoor, Petrus .....

De scan van de naturalisatie hieronder.

 

 

Onderstaande scan gekregen van John Mierop, waarvoor dank.

 

Vervolgend met het linker ondergedeelte van de stamboek kaart van Mackertic hierboven genoemd.

De Resident die deze kaart bekrachtigde was Resident J. van der Eb voluit geheten Johannes van der Eb.

Hij was geboren 28 aug 1798 (gedoopt 11 sept 1798)  te Rotterdam uit ouders Dirk van der Eb en Gerretje Tolsma en dit ouderpaar kreeg totaal 9 kinderen. Voor zover ik heb na kunnen gaan zijn minimaal 2 mannelijke kinderen naar Indië vertrokken om aldaar carriere te maken.

Johannes van der Eb spendeerde een groot deel van zijn werkzame jaren te Amboina.

Hij huwde 1) Catharina Johanna Dielwart (geboren Delft 1798) en hieruit kinderen. Zij stierf op 35 jarige leeftijd te Amboina op 25 jan 1834. Twee van hun kinderen uit dit huwelijk zijn vrij jong gestorven te Amboina.

Hij huwde 2) op 65-jarige leeftijd met de nog jonge Chinese vrouw Kam Ing Nio en uit dit huwelijk tenminste één kind.

Een broer van Johannes van der Eb was Willem Klaas van der Eb (gehuwd op 16 dec 1835 te Pasoeroean met Eliza Davidson en zij was weer gerelateerd aan de familie Keasberry),  die suikerfabrikant was en op vrij jonge leeftijd stierf en begraven werd te Peneleh kerkhof Surabaya.

Zie hiervoor ook de pagina Peneleh Kerkhof deel 11 waarin ik één en ander uiteen heb gedaan over de familie van der Eb.

 

Hieronder een scan van een krantenknipsel inzake het Java-hotel van Mackertich Carapiet. 

 

Hieronder een scan van de overlijdens advertentie van Awiet (Awetiek) Carapiet getekend door zijn broer Markartich Carapiet. Onderaan de advertentie een klein drukkersfoutje: Jaar 1370.

In 1870 oud 38 jaar, dus geboren circa 1832.

 

 

 Zie deel 2 voor het vervolg. KLIK HIER.

Top