Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het katholieke kerkhof van MOENTILAN, tegenwoordig dan MUNTILAN geheten.

Wat betreft de lokatie verwijs ik naar de volgende website (in het Indonesisch) met artikel gedateerd 17 maart 2019 in welke melding wordt gemaakt dat de graven destijds verkast zijn. Het betreft de onderstaande graven, behalve die van CLARA HORTENSE JÜCH, welk graf en die van KAREL SIMON nog steeds op de oude lokatie liggen temidden van de behuizing. Het artikel deelt niet mee waarom deze 2 graven zijn achtergebleven? De link naar het artikel: https://news.okezone.com/read/2019/03/17/512/2031178/misteri-makam-orang-belanda-yang-kerap-diziarahi

 

In afwijking van mijn andere pagina's over de diverse kerkhoven in Indonesia, dit keer geen uitgebreide reportage over de achtergronden van de begravenen aldaar.

Slechts een blik op de graven van de rustenden aldaar en de foto's zijn het COPYRIGHT van ROEMAH TOEA te vinden op Facebook. Er zit een enkele foto tussen die niet van Roemah Toea is, maar op de betreffende foto('s) heb ik dan de copyright holder geplaatst.

Terima kasih Roemah Toea !!!!!!

 

Moentilan, aldaar kraaide de Katholieke Missiehaan zijn victorie; denk aan pastoor van Lith en anderen. De oprichting van de school 1906 tot opleiding van Javaanse katholieke onderwijzers en nog veel meer. (Het Xaverius College en tegenwoordig de SMA Plus geheten.)

Men kan veel over Moentilan en de missie vinden op het internet en ik zal hier slechts een link geven naar de Javapost.nl, dat over pastoor van Lith een artikel plaatste. Te vinden door HIEROP te klikken.

Oh ja, in het artikel van de Javapost.nl wordt geschreven, dat men beter vanuit Jogja kan vertrekken om Muntilan te bezoeken. Niet mee eens, totaal niet, want Muntilan zelf is een goede basis om de stad (het stadje) en omgeving te bezichtigen...althans: dit is mijn visie omdat ik geen doorsnee toerist ben, maar ten dele een zoon van Java. (Genoeg slaapplaatsen en eettenten te vinden in Muntilan.)

Muntilan was ook een interneringskanp en de familie Cassuto verhaalt er over: KLIK HIER.

William Deymann - de weldoener van Dakar Kids - schrijft in Julie een Indisch meisje over het Xaverius College te Muntilan. KLIK HIER.

Meer lezen in het Indonesisch? Klik dan HIER om het artikel te lezen, dat Lengkong Sanggar (Facebook) schreef over de Missie in Muntilan en pastoor van Lith onder andere. (Jejak kolonial Mengingat karya van Lith.) 

(Lengkong Sanggar: terima kasih atasa nama artikel karya van Lith) !!!! 

 

Muntilan (Moentilan), waar ligt dat dan op Java?  Het resulteert onder de gemeente Magelang.

Volgens Wikipedia:

Muntilan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten MagelangJawa TengahIndonesia yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di bagian Selatan Kabupaten Magelang. Muntilan terletak sekitar 10 Km dari Kota Mungkid yang menjadi pusat pemerintahan atau ibukota dari Kabupaten Magelang, 15 Km dari Kota Magelang, dan 25 Km dari Kota Yogyakarta. Muntilan telah lama menjadi pusat perdagangan dan jasa di bagian Selatan Kabupaten Magelang dan berada di jalur provinsi yang menghubungkan Kota SemarangKota Magelang, dan Kota Yogyakarta.
Muntilan juga berada di jalur kereta api tua yang menghubungkan Stasiun Tugu Kota Yogyakarta, Stasiun BlabakMungkid, Stasiun Kebonpolo Kota Magelang, Stasiun Ambarawa, dan Stasiun Tambaksari Kota Semarang yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi.

 

 

 

Hieronder Het Missie museum. In een artikel op Wikipedia schrijt men dat dit gebouw de katholieke kerk is. Not dus.

 

Het graf van pastoor van Lith en een beschrijving uit de www.kb.nl. Ja ja, met het opschrift in het Javaans. Primeur voor deze webmaster dus. (Pastoor van Lith werd ziek, keerde terug naar Nederland om te herstellen en keerde na herstel terug naar zijn geliefd oord te Java alwaar hij na zeer korte tijd weer ziek werd en te Semarang in het ziekenhuis overleed. Zijn stoffelijk overschot werd overgebracht naar Muntilan.)

 

Foto's hieronder van diverse missie broeders en het kerkhof. (Copyright Roemah Toea op Facebook)

Ter verduidelijking hieronder voor hen die niet goed kunnen lezen: Het graf van Pastoor Hoevenaars.

 

De graven van Clara Hortense Jüch en van Karel Simon overleden Bojolali 16 mei 1881 (GEEN foto) liggen nog op de oude lokatie van het oorspronkelijke kerkhof Bojolali. Zie en lees de link (in het Indonesisch): https://news.okezone.com/read/2019/03/17/512/2031178/misteri-makam-orang-belanda-yang-kerap-diziarahi

Op Openarch.nl wordt gemeld ene Karel Simon, geboren 1909 te Sawah Loentoh, hij zou een nazaat geweest kunnen zijn? Of slechst een toevalligheid van een eensluidende naam, kan ook. Ik meld het slechts.

 

Hieronder nog enkele foto's van het graf van Clara Hortense Jüch, * Bojolali 10 juni 1888 en +Purworejo  6 sept 1909, eveneens het Copyright van Roemah Toea via Facebook. De foto's zijn van diverse oogpunten genomen.

Haar broer Johannes Frederik Ferdinand Jüch ligt te Jogja begraven naast zijn vrouw de gedoopte Javaanse vrouw Wilhelmina (Minah) en men kan meer over deze familie lezen en zien op de Pagina Kerkhof Jogja deel 2.

 

Moge allen die daar liggen, in vrede rusten.

Top