Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een moord te Kediri in 1902 en hoe het kwam dat er een staatslogeergebouw mee in gemoeid werd, dat te MAOS lag en  er één en ander door de ambtenaren maar werd aan geklierd.

Verscholen in mijn kletsverhaal zit wat voer voor genealogen..... !!! 

 

1) Eerst maar eerst iets over Kediri, dat in Oost Java ligt. Nou dat was het dus en wil men meer weten, dan zelf opzoeken of naar deze link gaan: Kediri op deze site.

2) Dan nu iets meer over MAOS. Destijds (eind 1890 zo ongeveer) waren er nog geen nachttreinen en was men genoodzaakt om ergens halverwege de afstand maar uit de wagon te stappen en een hotelletje op te zoeken en de volgende dag weer op de trein te stappen om het einddoel te bereiken. Zo ook het traject van Bandoeng naar Soerabaja. Ergens halverwege  dit traject lag MAOS en bouwde de NS (ik noem het maar de NS maar bedoel de spoorwegen van Indië ermee) er een hotelletje, dat zeer geriefelijk Het Staatslogeergebouw werd genoemd. (De naam doet me denken aan de bajes...Staatslogeergebouw. Hoe verzon men het.)

3) Waarom mijn kletspraat over Kediri eindigt met een Staatslogeergebouw te Maos? Simpel weg omdat ik in gedachten had iets te schrijven over een moord te Kediri, maar geen verdere directe details erover kon vinden maar wel indirecte details die me brachten bij Maos.

 

Ad 1) Een moord te Kediri. Op zaterdag 3 mei 2902 werd te Kediri doodgeschoten een personage LOUIS RAAT die een medebewoner van Kediri genaamd d'ABO diverse malen lastig gevallen had en deze laatste pikte het niet langer, pakte zijn geweer en schoot Raat door zijn harsens en de dader meldde zich meteen bij de Resident van Kediri.... Klaar, dat was alles wat ik kon vinden over deze moordpartij. Wat gebeurde er met d'Abo? Yo no se.

Jammer, want ik verwant aan de familie d'Abo via mijn grootmoeders kant (Kroesen) en ik had graag wat meer willen weten wat er aan de hand was destijds met d'Abo en Raat, want volgens het krantenbericht scheen Raat - zoals op ironische wijze gemeld in het bericht - een wel "zeer bekende figuur in Kediri" geweest te zijn en hierdoor besloot ik dan maar mijn aandacht te vestigen op het slachtoffer Raat zelve.

De almanakken en summiere krantenberichten vermelden over Raat:

 • Gestorven te Kediri op 3 mei 1902 Louis Fritz Heinrich Raat.
 • Vertrekt naar Nederland in 1888 per m.s. UTRECHT.
 • Vertrekt van Amsterdam naar Batavia per ss. Burgemeester de Tex op 18-6-1892 en is op doorreis naar Soerabaja. Is dit zijn terugreis van 1888? Weet ik niet. In 1890 schijnt er een persoon RAAT te Makassar voortvluchtig te zijn en men is op zoek naar hem.
 • In 1901 is L.F.H. Raat ondernemer van een product GETAH PERTJA ( Palaquium = Latex = Rubber) te Batam op een onderneming groot 5000 Bouws en zijn licentie is geldig tot en met 1975. (Jaja, de Nederlandse/Ned.Indische regering had het hoog in de bol en zag zich zelf wel tot het einde der dagen als koloniale baas daar in voormalig Indië, gelet op het jaartal 1975.)
 • Wat er gebeurde met zijn onderneming te Batam (nabij Malaysia) en waarom hij te Kediri terecht kwam, is mij onbekend.
 • Dan tot slot schijnt er op zijn levenspad een dame terecht gekomen te zijn, geheten: Anna (Johanna) Maria Elisabeth HEETWINKEL (geboren 2 febr 1862 Rotterdam), want hun huwelijk wordt ontbonden op 11 juni 1898 te Batavia. Wanneer zij gehuwd zijn weet ik niet; het moet echter een kortstondig huwelijk geweest zijn, want............ ik maak nu de sprong naar Ad 2 MAOS.

 

Ad 2) MAOS - mevr. Heetwinkel. Via het huwelijk Raat/Heetwinkel kom ik dan hierbij op mevrouw Heetwinkel.

Volgens de almanakken en krantenberichten de volgende smulpartijen. (Lijkt Story en Weekend wel - alhoewel het pertinent niet mijn bedoeling is om sensatie en roddel neer te pennen. Ik som slechts op wat er geschreven en bekend gemaakt is.)

 • Te Rotterdam op 28-5-1880 huwde A.M.E. Heetwinkel met Wilhelmus Franciscus NIEUVELD (uit Utrecht). Nieuveld vertrok in 1884 naar Indië (Vlgs passagierslijsten alleen.)
 • Dit huwelijk werd te Semarang op 10 januari 1887 ontbonden. (Uit dit huwelijk minimaal 1 kind, zijnde Anna Maria Elisabeth Nieuveld geboren 2 februari 1886 te Rotterdam akte 79 - geen vergissing: zelfde geboortedag als mama en zelfde voornamen.)
 • Op 19 oktober 1893 overleed Marguerite CONSTANT te Modjo Agoeng onderneming, de tweede echtgenote van Wilhelmus Franciscus Nieuveld op 36-jarige leeftijd. Uit het huwelijk van Nieuveld en Constant werden de volgende kinderen geboren: 1) Maria Vincentia Wilhelmina Nieuveld (14-5-1893/27-3-1918) Zij huwde 5-6-1916 met Hendricus Wilhelmus du Perron en kregen een kind. Laatst genoemde du Perron huwde daarna zijn schoonzuster 2) Bernadine Gerardine Beatrice Nieuveld op 2-5-1919 en uit dit huwelijk werd ook een kind geboren.
 • Op 2 mei 1895 huwde te Singapore JOHN MURCHI(e) (gemachtigde van Taylor en Watson) met Anna Maria Elisabeth Heetwinkel. Murchi overleed want mevr. Murchi noemt zich: Mevr. de Wed. J. Murchi-Heetwinkel in de almanakken. (Op 21 juni 1900 leeft John Murchie nog, want hij stapt op een boot naar Penang Malaysia. - In 1892 wint hij de eerste prijs van een biljart tournooi te Buitenzorg.)
 • Zie ad 1 boven: Op 11 juni 1898 werd het huwelijk ontbonden tussen Anna Maria Elisabeth Heetwinkel en bedoelde persoon Louis Fritz Heinrich Raat. (Dit huwelijk moet dus plaats gevonden hebben na okt 1895).
 • Op 23 december 1903 vond het huwelijk plaats te Batavia tussen Anna Maria Elisabeth Heetwinkel en Jacobus Christiaan DE KOK (geboren 13 april 1875 Utrecht). In een ondertrouw advertentie wordt als volgt gemeld: Ondertrouwd J.C. de Kok en A. Raat. Geen receptie. De krant is gedateerd 15 dec 1903.

 

Waarmee ik dan hierbij ben beland bij:

Ad 3) Het Staatslogeergebouw te MAOS gelegen nabij Cilacap en destijds eind jaren 1890 diende als tussenstop hotel voor de treineizigers van Bandoeng naar Soerabaja via de zuidelijke route.

In de kranten en almanakken is te lezen wie de beheerders waren van dit hotel, dat als eigenaar de spoorwegen zelve had en dit hotel liet uitbaten door gegadigden.

Het vreemde in dit gebeuren is, dat volgens de almanakken mevr. Heetwinkel als uitbaatster/ directrice/employee wordt genoemd tot en met 1914. (??). In de kranten wordt echter via advertenties gewag gemaakt tot 1903, dat mevr. Andreas (geboren Fritsch) de directrice/uitbaatster is. (Overigens deze weduwe Andreas is ook weer verwant aan me - stamvader Andreas was volle neef van over-overopa Johannes.)

In 1903 (volgens de kranten) wordt de nieuwe uitbater de heer D. de ROEVER. (Het beheer van het Staatslogeerbouw te Maos laat hij over aan zijn gemachtigde Hamming, aangezien de Roever ook een hotel te Soekabumi runde.)

De lezer denke ervan wat hij of zij wil, mij een biet want mijn kop duizelt van al dat ingewikkeld gedoe.

 

 

Hieronder een scan volgens adresboek RA 1905 met vermelding dat mevr. Murchie-Heetwinkel de beheerster is. De regel eronder vermeldt dat mevr. Andreas de beheerster is van hotel Andreas.(Idem tot en met RA 1914)

 

Hieronder een scan van het Staatshotel waarbij vermeldt wordt dat mevr. Andreas de uitbaatster is (1900)

 

Hieronder een scan met mededeling dat per 1-1-1903 de heer D. de Roever de uitbater is.

 

 

Hieronder enkele foto's van MAOS, nog steeds een slaperig en soezerig gebeuren (tegenwoordig een wijk van Cilacap.)

Waar MAOS ligt:

De Driesprong te Cilacap met links naar Maos toe, de oude spoorlijn en het station. Foto's via Google Maps. (Echt een slaperig stil soezerig gedoe, in tegenstelling tot de wezenloze drukte van de grote steden.)

 

Hieronder een scan van de aanbieding van Hotel Garni te Noordwijk (febr 1903)en volgens diezelfde almanakken waarbij mevr. Heetwinkel tot en met 1914 te boek staat als uitbaatster van het Staatslogeergebouw MAOS t/m 1914, staat zij ook te boek als eigenaresse van Hotel Garni te Noordwijk in 1903. Dus dit laatste klopt wel in de almanakken, maar dat andere gedoe dat zij tot en met 1914 enz. enz. Waarschijnlijk een goedkope ongeletterde aan het werk gezet destijds om de almanakken up-to-date te houden.

Beetje vaag allemaal. Net zo vaag als de moord op Raat te Kediri door d'Abo. Geen vervolging? Niets te vinden. Vaag en vreemd. Uit het bericht in de krant meen ik op te mogen maken, dat men niet zo gecharmeerd was van de persoon Louis Raat. Misschien was men wel blij met het gebeuren???? Daarom ook geen verdere ruchtbaarheid of vervolging van de dader???? Was hij een dronkaard geworden, nadat zijn huwelijk mislukte? Zou kunnen. Misschien had hij een akkefietje met d'Abo. Zou ook kunnen.

Het scheen daar in Kediri in 1902 nogal ruig aan toe te gaan, want 6 maanden na deze moordpartij, vond weer een schietpartij plaats. Een inwoner Krol had wat van doen met enkele plaatsgenoten en hupsakee: meneer pakte zijn Kalashnikov en knallen maar. Geen doden en gewonden, want gelukkigerwijs had de bediende van Krol iets met het geweer gedaan....

 

Op de scans is te zien dat mevr. Heetwinkel zich in juli noemt A. Murchie. Kan kloppen, want zij huwt pas in dec 1903 met de Kok. Nog vager wordt het echter als mevr. Heetwinkel in 1908 op de passagierslijst van de boto naar Singapore verschijnt onder de naam A. Murchie. Weer van haar echtgenoot af? (Soms wordt Murchi zonder "e" geschreven en soms weer wel) met een "e"). Of was Murchie na zijn scheiding toevallig weer gehuwd met een dame die ook een letter "A" als initiaal had?

Eronder ook nog de advertentie van juli 1903 wanneer mevr. Heetwinkel al eigenaresse is van Garni Noordwijk.

 

 

Het zal toch niet waar zijn, dat er toevalligerwijs in dezelfde jaargangen op dezelfde lokaties te voormalig Indië 2 verschillende dames waren die als naam hadden Anna Maria Elisabeth Heetwinkel???? Ken niet loh dese op zijn Indisch of ken wel.

 

Dat was het zo'n beetje. De reis via een moord te Kediri en gebruik makend van enkele huwelijken uiteindelijk aangekomen te Maos Cilacap en dan door naar Noordwijk Batavia en Singapore op zijn tijd. En zijdelings nog uitstapjes gemaakt naar Sukabumi waar de familie du Perron resideerde..... Allemaal vaag.

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com