Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ergens tussen Ngawi en Solo halverwege nabij de Gunung Lawu ligt de

theeplantage Kebun Teh Jamus.

 

De lokatie van deze theeplantage.

 

De huidige theeplantage is ook als bezienswaardigheid te bezoeken om van het uitzicht en de koele atmosfeer te genieten. Uiteraard zullen er ook wel ergens een paar warungs zijn En de toegang kost geen drol, begin dit jaar 2019 iets van 8000 Rph ongeveer gelijk aan 50 eurocent.

Ergens in de jaren 1930 (dacht ik) nam een groot bedrijf GEOWEHRY de reeds bestaande plantage over, dat voorheen in het bezit was van een familie met een wel zeer bekende naam (vooral in Nederland).

Goed, de plantage was dus al bestaand voordat Geowehry het overnam en had zich niet op the gespecialeerd maar op KOFFIE... Tot 3x aan toe werd de plantage door brand verwoest en dat was de reden, dat de familie RAPPARD de plantage verkocht.. teveel verliezen en geen kapitaal meer over om het opnieuw te proberen.

De Indonesische websites beweren dat - na de dood van H.M.M. Rappard - de onderneming werd voortgezet door een zoon geheten M.H. Ik heb nergens kunnen vinden wie dan deze zoon geweest moet zijn.

De oprichter van de plantage was de administrateur/eigenaar/erfpachter: 

HENDRIK MATTHEUS MICHAEL Ridder RAPPARD, geboren Nijmegen  21 mei 1826 en overleden in het woonhuis van de plantage op 15 febr 1910. (Aangifte Ngawi). Hij verkreeg in 1909 zijn titel als Ridder.

Hij huwde:

  1. Ebeline Dorine Antoinette (Anthoinette)  Rutering (*Batavia 26-8-1839 + 15 april 1929 Djamoes ) Madioen 14-10-1855. Uit huwelijk meerdere kinderen. Haar vader was Anthonie Rutering, Directeur Producten en Civiele Magazijnen in Indië 1860. later ook Commissaris Javaasche bank enz.)

 

Let wel - tussendoortje:

In de RA 1870 wordt melding gemaakt van een huwelijk tussen H.M.M. Rappard en Maria Sophia Frederika Terwogt.

Maria Sofia Frederika Terwogt ( *15-3-1841 Probolinggo +22-2-1930 Blitar. ) bij volmacht te Buitenzorg op 21-6-1869. Er is een website Stamboom Driessen  die zegt dat zij in 1869 met Friedrich Wilhelm Rappard (geboren Duitsland) huwde, maar de register almanak RA1870/179 zegt toch echt dat zij huwde met Heinrich Matthias Michael Rappard op 21 juni 1869. Er zijn weer andere websites die beweren dat Friedrich Wilhelm de zoon was van Hendrik Mattheus Michael Rappard.... Ik laat het in het midden en ga me niet te buiten aan een eindeloze speurtocht wat dit betreft. Want dan kan ik wel aan de gang blijven. Het gaat me hier slechts om de graven en niet de genealogie van de families RAPPARD. Wie DEZE Heinrich Matthias Michael Rappard dan is, gehuwd 21 juni 1869, heb ik ook niet verder onderzocht. Teveel leden met bijna dezelfde voornamen 

Ik hou me vast aan deze website http://members.ziggo.nl/t.jaeger/stamboom/jaegerframeset.htm?jaeger000470.htm#9404

Deze website is vrij volledig.

Hieronder de scan uit de RA1870. 

 


 

 

Hieronder een scan met daarin vermeld wie de administrateur van Djamoes (Jamus) was:

 

Hieronder een stukje uit de oude kranten. (Het gehele artikel kan men online lezen op Delpher.nl). De journalist had zeker trek in wat fruit, want hij gebruikte de term DJAMBOE (waterpeer) in plaats van Djamoes.

 

Zoals gebruikelijk gingen bewoners van ondernemingen dood, was de begraafplaats in de nabije grote stad te ver weg of te moeilijk te bereiken en was de oplossing: begraven in een hoekje achter in de tuin of zoiets.

Zo ook in dit geval.

De heer Hendrik Mattheus Michael Rappard overleed 15-2-1910 en werd in de achtertuin begraven.

Zijn echtgenote Ebeline Dorine Anthoinette Rutering overleed 15 april 1929 en werd naast haar echtgenote begraven.

Het echtpaar kreeg o.a. een zoontje Anthon die als baby 1866 overleed. Hij werd als eerste in de achtertuin begraven.

Dank zij de speurtochten van lokale mensen die geinteresseerd zijn in de historie van voormalig Ned. Indië, zijn de volgende screenshots beschikbaar van de drie graven van het gezin Rappard. De heer Rappard ligt in het midden, één en ander conform mededelingen van diverse websites waar hier over wordt verhaald. Met dank.

 

Hieronder fotop's.

Het witte graf van de heer Rappard. Links zijn echtgenote's graf. Rechts op deze foto niet te zien het graf van hun zoontje.

Helaas zijn de graven dusdanig verweerd en vergaan, dat de grafplaten en tekst niet meer herkenbaar zijn of zelfs geheel afwezig door vernieling of wat dan ook.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten - bij elkaar vader moeder en zoontje -  in hun koele en destijds zo geliefd oord.

Top