Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Ngawi deel 3.

Met de nadruk op het graf van de heer Schieffelers en enkele aanvullende details met betrekking tot de familieleden.

In januari 2019 kreeg ik aanvullingen van Indisch4Ever/Boeroeng inzake enkele aanvullende genealogische gegevens van de familie Schieffelers en Brasz, welke ik helemaal onderaan deze pagina vermeld. Één ander opdat eventuele nazaten er mee uit de voeten kunnen. Dank aan Boeroeng.

 

Ik verwijs tevens naar de website

http://jejakkolonial.blogspot.com/2016/10/berburu-bong-londo-di-kerkhof-ngawi.html 

zoals geplaatst door de heer Lengkong Sanggar Ginaris.

Onderstaande foto is gekopieerd van deze website en ik meen hierbij dan enkele aanvullende details te mogen vermelden, aangezien er enkele onvolkomenheden zijn beschreven. Gegevens uit de Open Archieven, almanakken en oude kranten.

 

 

Het grafschrift luidt:

Hier rust onze geliefde zoon, echtgenoot en broeder JOHAN DIRK ANTON SCHIEFFELERS , geb.16 januari 1906, Overl. 1 sept 1933

 

De volledige gegevens luiden: JOHANNES DIRK ANTONIUS SCHIEFFELERS, geboren Kota Radja 16 januari 1906

 

Hieronder de overlijdens advertentie geplaatst door broer Alfred Wilhelmus Ludovicus.

 

Zijn ouders waren:

 • Onder Lt. Infanterie KNIL (per 22-8-1900) Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers en de
 • (Inlandsche) Christenvrouw (Maria) SAIPA. Zij huwden te Meulaboh Aceh op 18 juni 1904.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:

 1. Alfred Wilhelmus Ludovicus Schieffelers * 29-11-1898 Fort de Kock
 2. Maria Saipa Katharina Schieffelers * 22-10-1901 Padang
 3. Alex (Alix) Gerardus Schieffelers * 10-12-1902 Padang
 4. Johannes Dirk Antonius Schieffelers * 18-1-1906 Kota Radja.

Aanvullingen op bovengenoemde familieleden:

De Onder Lt. Infanterie J.G.H. Schieffelers verhuisde met zijn echtgenote in november 1936 naar de Kapasweg nummer 14 te Batavia; hij overleed kort na de verhuizing in nov 1936. Zijn weduwe mevr. Saipa Schieffelers overleed op het zelfde adres op 27 aug 1946. Hij dreef enkele jaren na zijn pensionering in 1909 een pension hotel geheten HOTEL PENSION CENTRUM te Soerabaja.(Voorheen uitgebaat door mevr. Wilkens). Het hotel lag in de buurt van Pasar Toerie achter het paleis van Justitie. (gegevens uit de register almanakken en de oude kranten.)

 1. Zoon Alfred werd leraar gymnastiek van de HBS. Hij huwde 1) Anna Geertruida Wijs (*Amsterdam en oud 24 jaar) op 6 april 1926 te Bloemendaal. Echtscheiding volgde in 1936. Hij huwde 2) Tes (Alice Hortense) van der Beek in juni  1941. Alfred stierf te Leiden op 13 aug 1965.
 2. Zoon Alex (Alix) Gerardus huwde op 14 nov 1931 te Batavia met Albertina Christina Brasz.(*14-11-1909 Batavia). Hij werd machinist bij de KPM en werd in de oorlog geïnterneerd. In het nationaal archief is een militair dossier met vermelding dat hij beroeps marinier was. (Zie onder foto van Albertina Christina Brasz)
 3. Dochter Maria Saipa Katharina huwde met Johan Marinus Harthoorn in 1927 te Soekaboemi. (Hij was werkzaam in de cultuur - fabricage chef SF Gajam Pasoeroean). Maria Saipa overleed op 2 okt 1987 te Haarlem.
 4. Zoon Johan Dirk Anton huwde met Jane Smith; mevr de wed. J. Schieffelers-Smith werd in 1940 bevorderd tot hoofdtelefoniste te Palembang. (KB.nl)  Ik heb geen verdere data kunnen vinden over Johan Dirk inzake werkzaamheden e.d. 

 

 

Onder: details over grootvader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers (kapitein KNIL) gehuwd met Maria Catharina Spaargaren, waarin genoemd vader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers. 

 

Onder: Necrologie over vader Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers, overleden in nov 1936. 

 

Albertina Christina Brasz via Ancestry.co.uk. 

 

Aanvulling begin januari 2019:

Ten behoeve van eventuele geïnteresseerden en nazaten hiernavolgend genealogische gegevens welke ik van Boeroeng - webmaster Indisch4Ever - heb gekregen, wat betreft het Nederlands/Ned.Indisch gedeelte: nogmaals mijn dank ervoor.

Johannes Gerardus Hubertus Schieffelers, geboren 30-5-1830 Maastricht, zoon van Gillis Schieffelers en Maria Sophia Lamerz. Hij stierf te Zutphen op 1-7-1896 en kreeg later de rang van Kapitein Infanterie.

Hij had een relatie met 1) Annigje Karssen

Hij had een relatie met 2) Maria Catharina Spaargaren, gehuwd 11-6-1873. Zij werd geboren 16-7-1845 en overleed 27-3-1927.

Hij had de volgende kinderen:

 1. Martha Augusta Louise Josephine uit relatie met Annigje Karssen.
 2. Johannes Gerardus Hubertus, Zie boven voor gegevens echtgenote Mevr. Saipa en kinderen.
 3. Godfried Huibert Andries Gerard
 4. Hendrik Lodewijk Karel Marius
 5. Marie Jeanne Henriette Alice Victorien Nathalie
 6. Sabine Marguerite Corneliie Frederique Esther Berthe.  Nummers 2 t/m 6 uit de relatie met Maria Spaargaren.

Enkele aanvullende gegevens betreffende Albertine Christine Brasz.

Geboren 14-11-1909, haar ouders waren George Henricus Brasz *10-4-1880, huwde op 9-3-1910 te Batavia met Charlotte Andreas.

Haar grootouders waren: Willem Frederik Brasz *28-11-1840 Baambrugge en +1-6-1913 Batavia. Hij huwde 28-11-1864 te Soerakarta met Cornelia Aletta Krabbe * 6-1-1845 Bagelen en + 14-4-1926 Batavia.

Het Armeens gedeelte komt uit eigen prive bronnen:

Moeder (van Albertine Christine Brasz) was Charlotte Andreas. Charlotte was de dochter van Johannes Andreas en Louise Marie Davies. Johannes was de zoon van Barsekh Andreas (1809-1861) en Maria Frangel(dochter van Frederik). Barsekh Andreas (suikerlord van de SF Rendeng) was de zoon van Andreas Paulus die gehuwd was met Anna Johannes Amirkhan, het jongere zusje van mijn over-over-opa Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (vlgs de Nederlandse almanakken geheten Joseph Johannes.)

Zie voor meer details hierover de pagina Barsekh Andreas.

 Hieronder nog een foto van een graf en het copyright berust ook bij de heer Lengkong Sanggar Ginaris. 

Het graf van FRIEDRICH JULIUS SUERSEN, KNIL officier en andere bronnen vermelden dat hij bij de marine zat. Hij was gehuwd met Anna Margaritha Hartgering. Uit dit huwelijk tenminste 2 kinderen. (Vermoed ik, neem ik aan, maar geen documentaire bewijzen.). Friedrich geboren circa 1772 en idem Anna Margaritha.

Tenminste één dochter geheten: CHARLOTTE Judith Elsebein Suersen, die op 23 juni 1824 te Amsterdam huwde met Dirk Lonnee. (In sommige documentaire wordt zij genoemd SARLOTTE.

Volgens almanakken ook nog:  Anna Catharine Frederika Suersen die te Batavia op 2-2-1848 huwde met Livinus Le Duc (eveneens militair KNIL). Naam van Anna wordt in andere documentatie ook geschreven als Anna Fredrika Catharine Suersen.

Er is een website LONNEE te vinden op het internet met webmaster Mike Lonnee.

 

Aanvulling 8 dec 2020: een extra foto van het graf en de foto is gemaakt door en eigendom van ASSAMEDA.

 


 

Moge zij allen in vrede rusten

Top