Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof NGAWI deel 5 met dit keer slechts twee graven:

1 graf waar ik wat meer over heb kunnen vinden (de heer Huijts)  en het andere graf ( de heer Smits) niet zo bar veel.

(Foto's de heer Lengkong Sanggar Ginaris waarvoor dank.)

Ter ere en respect van de begravenen.

 

Het graf van de heer Petrus Jacobus Bartholomeus HUIJTS, geboren 25 dec 1871 te Rotterdam uit ouders (eender geheten) Petrus Jacobus Bartholomeus Huijts en Mathilda Gezina Teeken. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

 

Necrologie van de heer Huijts hieronder uit Delpher.nl

In de eerste scan vermeldt de krant, dat de heer Huijts omstreeks 1915 eervol uit het leger met pensioen ging. Echter dat moet 1913 zijn. Ik heb het bovenaan de scan gemerkt.

 

Via de op de scan genoemde website hieronder zijn kinderen die hij samen had met zijn echtgenote Minette Victorine Jansen. 

Minette Victorine Jansen werd geboren te Ngawi op 24 juni 1886 en overleed 27 okt 1965 te Den Helder. Het echtpaar huwde op 18 sept 1912 te Ngawi. Ouders van Minette waren: Eduard Constant Louis Jansen en Eliza Wilhelmina Schutz te Ngawi.

Hieronder het graf van mevr. Minette Victorine Huijts geboren Jansen.

 


 

Hieronder het graf van de heer J.M. Smits. Over de heer Smits heb ik bitter weinig gevonden.

Het valt me op dat in de tekst als geboorte datum wordt gemeld: 18-2-X59 hetgeen inhoudt dat het 18 febr 1859 moet zijn. Overleden te Ngawi 14 okt 1925. (Let op: het lijkt alsof er staat 19 maar dat komt omdat er een vlekje of zoiets op de 9 staat. Het is 18 febr en niey 19 febr.)

Openarch.nl - Registratie vermelding:

 

De register almanakken vermelden wel regelmatig dat J.M.Smits inwoner was van Bandoeng en Rembang en het Nieuw adresboek 1921/1922 dat hij gepensioneerd adminitrsteur was van Gouvernements Transport en erbij vermeldt, dat hij gehuwd was met mevr. E. Cornelius. Maar de regel eronder van de zelfde inwoners almanak is een melding van J.M. Smits empl. Dordt Petrol Mij. En zo zijn er diverse andere almanakken waar beide heren in vermeld staan.

Praten we hier over de zelfde heer J.M. Smits, want in 1912 was hij employee van de Dordt Petrol. Mij te Tjepoe zonder vermelding dat hij gehuwd was. Zouden het vader en zoon kunnen zijn geweest?

Neen, het waren twee verschillende personen, die geheel toevallig de zelfde initialen (voornamen) hadden en achternaam en bijna net zo oud waren...

  1. Wie ligt er dan wel in het graf? Dat is de heer JOHANNES MARTINUS SMITS, geboren op 18 febr 1859 te 's Hertogenbosch uit ouders Gerardus Smits en Maria Rutten.  Was deze heer J.M. Smits gehuwd? Niet kunnen vinden. Hij moet in elk geval wel een relatie gehad hebben, aangezien op het graf staat vermeld: "Hier rust zacht en kalm mijn geliefde vader..." hetgeen impliceert dat er een relatie bestaan heeft. Ik heb hier verder ook niet kunnen vinden wie de nazaat was die de tekst heeft laten plaatsen. Verder concludeer ik dat er OF een scheiding heeft plaatsgevonden OF zijn echtgenote/relatie eerder is overleden. Want anders zou er gestaan hebben: "Hier rust zacht en kalm mijn geliefde echtgenoot en vader" of iets dergelijks.... Overigens: de geboorteplaats 's Hertogenbosch zoals op het graf vermeld is niet juist. Hij was geboren te GASSEL en dat ligt een endje verder noord-oostelijk van 's Hertogenbosch.
  2. Per 1 mei 1876 was hij woonachtig te GASSEL en werkzaam als dienstknecht.
  3. Per 28 dec 1881 verhuisde hij van GASSEL  naar HEUMEN. Hij verdwijnt dan uit de Nederlandse registers.
  4. In de RA1897 wordt hij voor het eerst vermeld als inwoner van REMBANG. (Tussen 1882 en 1896 in moet hij dus naar Indië vertrokken zijn.)
  5. In de RA1912 wordt hij vermeld als inwoner REMBANG en werkzaam als employee van de Dordtse Petroleum Mij te Tjepoe.
  6. In de RA1921 wordt hij voor het laatst vermeld als inwoner REMBANG en werkzaam bij de DPM te Tjepoe.
  7. Daarna verdwijnt hij uit de boeken en overige bronnen.

 

 

Wat info over die andere heer Johannes Martinus Smits:

De gepensioneerde heer J.M. Smits in dienst van het Gouvernements Transportbedrijf was de heer JOHANNES MARTINUS SMITS geboren te Buitenzorg en gehuwd met mevr. Eugenie Cornelius en niets van doen heeft met het hierboven getoonde graf. Zie voor meer details en informatie 2007INN20/pag 182 genealogie Smits door Rob Dumas.

 

Ter extra informatie hieronder de kaart van mevr. Eugenie Smits-Cornelius. Op de kaart is af te lezen dat zij in 1932 weduwe werd en daarmee aantonend dat haar echtgenoot de heer Johannes Martinus Smits niet de zelfde als de persoon die in het graf ligt, want die was overleden volgens graf in 1925. Het bijregister jaar 1933 zegt dat de heer Johannes Martinus Smits overleden was op 20 aug 1933. (Roosjeroos akte 89).

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten

 

Top