Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van NGAWI.

Met medewerking van Hari Kurniawan ( Op FB te vinden onder Hari Kurniawan Hao Hao) De foto's zijn het Copyright en eigendom van Hari Kurniawan en dienen derhalve ook eensluidend behandeld te worden.... Dus NIET ongevraagd jiplak/kutip of die rechtermuisknop gebruiken alstublieft.

Nogmaals: Ik verzamel de foto's zoveel mogelijk, plaats ze hier op mijn site, enkel en alleen ten behoeve van eventuele nabestaanden, opdat zij iets ter herinnering hebben aan hun voorvaders. Het kost me tijd en geld (server kosten), maar ik doe het met plezier, laat dan dan gezegd zijn. Toon derhalve respect voor mijn verzoek en voor diegenen die aldaar de kerkhoven afstruinen en het ook al voor hun eigen rekening en tijd doen.

Het kerkhof Ngawi ligt vlakbij het oude Fort van den Bosch en op een andere pagina zal ik over dit fort nader berichten. Hari Kurniawan verleende ook daarbij zijn bijdragen. Men kan dat verslag hier lezen Fort van den Bosch te Ngawi.

Eerst hieronder een paar foto's welke ik, ondanks de allergrootste moeite, NIET heb kunnen voorzien van details; gewoon omdat de grafplaten moeilijk te ontcijferen zijn of omdat er grafplaten ontbreken of te zwaar beschadigd zijn. Wellicht dat er lezers zijn die wat meer kunnen toevoegen, dan gaarne uw reacties, waarvoor bij voorbaat dank. Laten we met zijn allen blij zijn met wat we gekregen hebben, dank zij de medewerking van de mensen die daar wonen en er op uit trekken, zodat wij er ook iets aan hebben.

HARI KURNIAWAN, Dank je wel voor de moeite, je medewerking en bereidwilligheid om het te delen. !!! 

De graven welke ik wel heb kunnen ontcijferen staan onderaan.

 

De ingang met de poortboog en Memento Mori 1885. (Sommige letters zijn verdwenen en de rest is verweerd).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets van "Hier onder rust begraven met het stoffelijk overblijfsel enzovoorts Jacoba enzovoorts...enzovoorts" Het geschilderde getal 194 heeft een funktie en daar kom ik later op terug.

Hieronder idem dito. Ook bij uitvergroting niet te ontcijferen en tevens heel blurry, ondanks toepassing van een fotoshop programma. Helaas. Volgens mij moet er staan L.H.S. Coppen gebr. .....(?) en volgens de almanakken awren er heel wat vertegenwoordigers van de familienaam Coppen, maar ik heb geen L.H.S., begraven te Ngawi kunnen vinden. Let op dat dit graf ook rood genummerd is met 147

 Hieronder een graf genummerd 204 in witte cijfers.

 

 

 

 


Hiernavolgend de graven wier namen door mij ontcijferd waren en voorzien van de hoognodige details. Ik doe geen uitgebreide gegevens erbij. Dat mag men zelf uitzoeken.

Adrienne Soetens geboren James. (Let op de rode cijfers 211.) Gehuwd met de majoor Infanterie A.P. Soetens, die in 1859 2de Luitenant was. Meer weten over de majoor? Lees dan Nederlandse heldenfeiten in Oost Indien 1876 Acehbooks, geschreven door A.J.A. van Gerlach, deel III.   https://www.google.nl/search?hl=nl&q=a.p.soetens+majoor+infanterie&gws_rd=ssl

 

 

Hendrik Jan Joost Schomaker, geboren te HEUMEN (en niet zoals op de grafplaat vermeld staat: Nijmegen) op 31 dec 1841 en gestorven te Ngawi op 20 juni 1911. Zijn ouders waren Johan Hendrik Schomaker en Maria Arts.

Hij was van beroep Griffier Landraad. Kreeg in 1893 en 1894 een tweejarig ziekteverlof naar Nederland.

Hij huwde Catharina Molenaar te Batavia op 20 juni 1889 (RA 1890). Hij was in dat jaar gevestigd te Temanggoeng/Magelang.  In de Indische almanak staat vermeld dat hij gehuwd was met C. Meulmer. !!! (Niet juist dus, want ik heb me de blubber gezocht in de almanakken naar C. Meulmer.)

Indië was ruimschoots vertegenwoordigd door personen met de familienaam Molenaar.

 

 

 


 

 

P.E.C. Schmulling, hij was 1ste Luitenant en gehuwd met Magdalena Emma Albertina Noordziek.  Zij huwden te Ponorogo juli 1865.(Zij was een dochter van de oud Residen Noordziek van Madioen (die gehuwd was met Mac Donald)

Ik heb geen andere details kunnen vinden. Hij was belast met topografische werkzaamheden in het leger en vond in de buurt van Surakarta (Desa Sangiran 12 palen ten noorden van Solo) in 1864 een halve schedel en dijbeen stukken van een fossiel ISOS PRIMIGENIUS en vraag me niet wat dat voor een beest was. (Bron KITLV.) Het zal waarschijnlijk een BOS Primigenius geweest zijn, want die werd wel vaker gevonden. (Banteng) maar een ISOS???  Interesse in Schmulling? Volgens de militaire stamboeken was er een officier Ned.Indië genaamd Peter Ernst Carl Schmulling.

In sept 1871 beviel M.E.A. Prijn - Noordziek te Padang van een dochter.  (www.kb.nl) (Gehuwd met Arnoldus Theodorus Prijn te Bezoekie in 1868). MEA Prijn-Noordziek stierf te Den Haag op 2-6-1885. In de genealogie van A.Th. Prijn en MEA Noordziek wordt niet gesproken over de geboorte van dochtertje in 1871.

Op 5 aug 1886 huwde te Den Haag A.Th. Prijn (weduwnaar van MEA Noordziek) met P.C. Le Grand.

 

Hieronder een extra foto van het bgraf van de heer Schmulling. Deze foto is gedateerd februari 2020 en is gemaakt door en eigendom van ASSAMEDA. Aanvulling 8 dec 2020.

 

 

 


Hier rust Theodorus Gerardus Vermeulen. Geen verdere details gevonden. Zoontje van???? en ???? Geboren te Ngawi 5-11-1868 en gestorven te Ngawi 3-2-1875 volgens grafopschrift. (Almanak RA 1877 zegt 4 febr 1875)

In 1860 was er een 1ste Ltnt T.H.J.M. Vermeulen en Ngawi was een soldaten stad in die tijden.....

 

Oh ja, bijna vergeten. De nummering op de graven. Ik weet het niet...

Nee, ik weet het wel. Ngawi heeft de intentie om van dit kerkhof een soort museum te maken in navolging van bijvoorbeeld Taman Prasasti te Jakarta. Men is derhalve al bezig om de graven te inventariseren en heeft de nummering al vast aangebracht. Of het doorgang zal vinden? Yo no se... Embuh !!!

 

Top