Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kantoorgebouw van de Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij te Semarang, vroeger genaamd het NIS-gebouw en tegenwoordig geheten Lawang Sewu.

Één der mooiste gebouwen uit de Nederlands-Indische tijden. 

 

Ik draag deze pagina op aan mevr. Elisabeth Adriana Rieman.

Waarom? Omdat zij gehuwd was met de heer Dirk Willem Hinse J. Hzn en vooral om een andere trieste reden, te zien onderaan de pagina. Moge zij de eeuwige vrede hebben. 

En wat is dan er zo speciaal aan, om een gecombineerde pagina te wijden aan het NIS-gebouw te Semarang, mevr. Elisabeth Adriana Rieman en haar echtgenoot Dirk Willem Hinse?

Gegevens ontleend aan: Het Administratiegebouw der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij te Semarang, Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw, Volume 1 Number 1, May 1916.

Eerst maar een link naar de pagina Lawang Sewu, dat hier te lezen is. De heer C. Citroen - architect heeft het gebouw ontworpen in opdracht van zijn opdrachtgever Prof. Klinkhamer.

Terwijt te Semarang men aanving met plannen maken en het realiseren van de bouw van het NIS gebouw, vertrok het gezin van Dirk Willem Hinze J. Hzn per ss. van Imhoff in 1902 naar Indie en arriveerde dec 1902. (Vlgs passagierslijsten). Het gezin bestond uit Hinse, zijn echtgenote en zoontje Jan Hendrik geboren 5 dec 1889 te Amsterdam. Hinse was namelijk aangesteld als binnenhuis architect en bouwkundig (toezichthouder), met een modern woord Site Manager. 

 

Eliabeth's ouders waren Johan Maurits Rieman, gestorven 3 aug 1869 te Amsterdam oud 56 jaar en Petronella Helleman. (De dagbladen vermelden foutieve initialen.)

Vader Johan Murits Rieman was weduwnaar van Cornelia Helman (Helleman) en huwde op 2 maart 1853 te Amsterdam met Petronella Helleman (oud 27 jaar) met roepnaam Pietje.

 

In 1879 op de leeftijd van 20 jaar behaalde Elisabeth haar akte L.O. Nuttige Handwerken te Amsterdam.

Ik heb niet kunnen ontdekken of het gezin woonachtig was en bleef  in Bandung of dat Hinse later in Semarang verbleef in verband met zijn werkzaamheden aan het NIS gebouw. In de almanakken wordt hem als verblijfplaats Semarang toebedeeld. Waarom Elisabeth in Bandoeng overleed is mij onbekend.

Elisabeth heeft dan slechts enkele weken van het verblijf te Indië mogen meemaken, want op 13 januari 1903 overleed Elisabeth te Bandung, nalatende haar man en kinderen. Hier bemerk ik iets vreemds: Volgens de passagierslijsten waren aan boord ingescheept te Marseille op de van Imhoff richting Indië: de heer Hinse, echtgenote en zoontje en zij arriveerden eind 1902 te Indië. Volgens de overlijdens advertentie wordt gewag gemaakt: "Tot diepe smart van mij en mijne kinderen." 

Het zoontje zal hoogstwaarschijnlijk geweest zijn: Jan hendrik Hinse geboren circa jan 1890 en hij werd later civ. ing.

Maar in 1894 werd ook geboren Marita Catharina Petronella Wilhelmina Hinse (+ 10 maart 1941 te Hilversum.)

 

 

De volgende overlijdens advertenties verschenen in Indië alsmede in Nederland. In de advertentie staat een fout gedrukt. Haar moeder heette namelijk PETRONELLA HELLEMAN ook wel genoemd PIETJE. De drukker was, denk ik abuis geweest en had de initialen van haar overleden man Johan Maurits gebruikt. Evenzo een drukfout bij haar achternaam Helman ipv Helleman.

Hoe het ook geweest moge zijn en wat de oorzaak was dat het de grafsteen van Elisabeth er nu op deze manier bij ligt is een raadsel. Het oorspronkelijke graf lag namelijk op het oude kerkhof Kebon Jahe Pejajaran Bandung en dit terrein is geruimd om plaats te maken voor een regeringsgebouw. De daar liggende graven werden overgebracht naar het huidige kerkhof aan de Jalan PANDU te Bandung. Het is mogelijk geweest, dat tijdens de ruiming men het één en ander wel voor lief aannam......

Anno 2014 wordt haar grafsteen gebruikt als wasplaats in een desa CIGURIANG nabij Bandung. Haar stoffelijk overschot en ziel heeft een beter lot verdiend en derhalve nogmaals mijn bede, dat zij in eeuwige vrede mag rusten, waar dan ook. 

mevr.

 

Op 23 nov 1905 hertrouwde de heer Hinse te Semarang met mevr. Johanna Cornelia Hildering. (Krantenbericht KB.nl)

 

Tevens geraadpleegd de sites, waar ook de foto's van de grafsteen afkomstig van zijn.

http://tjahjonorailway.blogspot.nl/2013/03/blog-post.html (Deze site geeft de engelse vertaling weer van het NIS tijdschrift zoals bovenaan genoemd.)

http://mooibandoeng.wordpress.com/2014/03/26/papan-cuci-elisabeth-adriana-hinse-rieman/

 

UPDATE SEPT 2015:

De grafplaat is nu in beheer bij het kerkhof Pandu. Zie foto hieronder. Echter is het nu gebroken en toont het nog slechts de onderkant met geboorte en over.datum. Nou ja, beter iets dan niets toch. Moge zij nu eindelijk in eeuwige vrede rusten.

 

Einde update.

Top