Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor mijn oom MARIUS AURELIUS TEN CATE.

* 30 aug 1906 Pasoeroean en +Kamp Ngawi 30 juli 1945, 2 weken voor het beëindigen van de oorlog. 

Wat zijn 2 weken? Die vliegen zo voorbij als men bijvoorbeeld het naar de zin heeft op een vakantie of iets dergelijks.

Oom Jus, slechts 2 weken was je verwijderd van de bevrijding.

 

Oom Jus was de jongere broer van mijn moeder Beatrix ten Cate *3 maart 1902 Pasoeroean en overleden Kamp Bergen Malang op 21 maart 1946, maar ze was zeker al een jaar of 2 ziek en moest in het republikeins Bergen kamp door o.a. mijn oudere zus verzorgd worden.

 

Oom Jus zijn ouders waren mijn opa Gerrit Willem ten Cate en oma Louisse Albertine Meijer. 

 

 

Ik kan me heel goed herinneren dat er een hele grote portretfoto op een houten standaard stond in de voorkamer van opa en oma's huis te Boegoel nummer 21 Pasoeroean met de afbeelding van oom Herman, de oudste zoon van opa en oma en oom Gerardus Albertus Hermanus (roepnaam Herman) was geboren Pasoeroean 11 jan 1900 en overleden Pasoeroean 26 jan 1914.

 

Schimmen uit het verleden. Maar in mijn hart en gedachten blijven zij leven zolang ik leef.

 

Hieronder een foto van mijn moeder Beatrix, oom Jus en oom Herman in de tuin, in hun prille jeugdjaren. De foto moet uiterlijk 1914 genomen zijn, want oom Herman overleed in 1914.

 

Oom Jus was volgens de bijschrijving van het erekruis slachtoffers Ngawi installatie beheerder BPM.

(Dit verhaal zou kloppen met wat opa en oma vroeger zeiden. Het verhaal over de doodsoorzaak van oom Jus door de OGS (ziekte) wijkt sterk af van wat opa en oma destijds vertelden over zijn dood.)

 

Maar uit de archieven van het NA/OGS blijkt dat hij een andere functie gehad zou hebben, namelijk employé Handelszaken. Wat is waarheid? We zullen het nooit zeker weten, maar ik hecht geloof aan de woorden van mijn grootouders.

 

 

In verband met de herbegraving e.d. van oom Jus was zijn jongere zuster Gerardine Albertine ten Cate (1915-1990) de door de OGS aangewezen persoon om contact mee te hebben. Ik vraag me af waarom het de jongste zuster moest zijn, want er was in Nederland ook nog een andere oudere zuster woonachtig namelijk tante Ellen Ruth en in Soerabaja was er ook nog een andere zuster tante Odilia Nancy genaamd, waar opa Gerrit nota bene bij inwoonde na zijn verhuizing uit Pasoeroean en nadat oma Louisse was overleden en begraven werd in het familiegraf Meijer ten Cate.

Waarschijnlijk door de nog niet op orde zijnde gegevens bij diverse instantioes wegens nasleep oorlog en weinig mogelijkheden tot naspeuring zoals heden ten dage het wel beter geregeld is?

 

De stamkaart van oom Jus bij de OGS en daarin wordt het woord "Handeslzaken" geschrapt.


Tante Dien en oom Lex en hun gezin zaten in kamp Het Overboek te Kesteren en hebben er een paar jaren als "visite" van de Nederlandse regering mogen verblijven aleer zij een woning kregen toegewezen.

 

De verklaring van de BPM hieronder. Bron NA/OGS.

 

Hieronder iets over de ellende van de bewoners van kamp Overbroek. Tante Dien en oom Lex zaten in zo'n kamer/woning: 2 volwassen en 2 kinderen (nicht Hetty en neef Peter). En allemaal op een dotje in de woon-annex slaapkamer.

 

Moge zij allen die niet onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten.

Top