Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Opa Julius's Boers 3de huwelijk met

GERARDINA JOHANNA VAN DER MEER.

 

Na de dood van mijn oma CORNELIA HELENA GEERTRUIDA KROESEN in 1905 te Den Haag, ging opa Julius een poosje als weduwnaar door het leven, tot hij op een goede dag Gerardina Johanna van der Meer ontmoette en met haar huwde te Den Haag op 11 nov 1909. Opa was 62 inmiddels en Gerardina 52 jaar oud.

 

In het hiernavolgende wil ik het over Gerardina hebben, aangezien zij dit ook verdient.

Gerardina Johanna van der Meer werd te Delft geboren op 7 januari 1857 en haar ouders waren:

 

  1. Johannes Catharinus van der Meer (1815-??) gehuwd op 23 jan 1843 te Den Haag met 
  2. Wilhelmina Hendrica van Druten (1818 - ??)
  3. Vader Johannes Catharinus van der Meer was visiteur Belasting recht en Accijnzen en het gezin verhuisde menigmaal van stad naar stad. In 1858 woonde het gezin te Nijmegen, waar toevallig ook mijn opa Julius (nog) woonde. Zouden de families elkaar gekend hebben??

 

 

De grootouders van vaderskant van Gerardine waren: 

  1. Jakob van der Meer (1793 Leeuwarden en + ??) gehuwd met
  2. Anna Catharina Greefkes (1791-1857).

Uit het huwelijk van haar grootouders werd onder andere ook geboren zoon
Michiel Martinus Jacobus van der Meer (3 nov 1814 - 3 april 1886), broer van haar vaderJohannes Catharinus van der Meer en dus was hij een oom van Gerardina.

 

Michiel Martinus Jacobus van der Meer was in Indonesia werkzaam bij de Gouvernements Marine Batavia. Hij zal naar Indië gestuurd zijn; wanneer heen en wanneer terug is mij onbekend. Hoogstwaarschijnlijk pas in 1864 (??) heen en vóór 1884 terug. Hij wordt voor het eerst in de almanakken vermeld in 1864.

 

Michiel huwde Anna Catharina van Elsen te Den Haag op 9 nov 1842: zij was 39 en hij 28 jaar oud. (Zij werd geboren op 25 febr 1803) en werd 75 jaar oud.

 

 

Ik heb niet gedetailleerd verder gezocht naar het wel en wee van Michiel en Anna van Elsen, maar nog wel gevonden, dat dit echtpaar onder andere deze kinderen had gekregen: 

  1. Christiaan Reinoud (Rhijnout) van der Meer * 2-8-1843 Delft en gestorven 21-2-1887 te Soerabaya maar wonende te Japara. Hij was Secretaris van de Residentie en gehuwd met M.C.E. Theunissen. Uit dit huwelijk ook kinderen; het eerste kind in 1869 en het laatste kind in 1885 Japara. Tussen deze twee geboortedata in, nog andere kinderen. Zal hoogstwaarschijnlijk in 1868 gehuwd zijn te ???. De weduwe M.C.E. van der Meer geboren Theunissen overleed eind febr 1924 te Cheribon en de overlijdens advertentie werd geplaatst en getekend door zijn  zoon R.Ph.M. van der Meer mede namens familie. Zij werd 79 jaar en zal dus circa 1845 geboren zijn te ??? (R.Ph.M. van der Meer was Burgerlijk Ambtenaar en werd in 1922 Resident van Cheribon en overleed Jogja op 16 nov 1931.)
  2. Christina Reinira (Reineira) van der Meer * 20-1-1847 Delft en overleden 3 maart 1931 Den Haag. Zij huwde Gerrit Hendrik Boelhouwer, O.I. Ambtenaar BS, lid Alg. Rekenkamer, Lid Schoolkommissie Pamekasan Madura en Notaris in Ned. Indië en gehuwd op 16 maart 1865 te Batavia. Hij stierf oud 66 jaar op 30 sept 1902 te Den Haag (*1836) en was in Amsterdam geboren. Hij vertrok januari 1863 en arriveerde in juni 863 in Indië per "Louise Kroonprinses van Zweden" en dit schip had in totaal 3 passagiers incl. Boelhouwer zelve. De vader van Gerrit Hendrik Boelhouwer was scheepsgezagvoerder en voor diegenen die interresse hebben in de genealogie van de famile Boelhouwer een tip: de familie Sorgdrager is via huwelijk gerelateerd.
  3. Hoogstwaarschijnlijk is het bij deze kinderen gebleven, want in het Drents Archief blijkt dat enkel deze twee kinderen geregistreerd werden te Beilen. (Zonder ouders. Het is dus mogelijk dat de ouders op voorhand al vertrokken waren en de kinderen pas later wegens scholing. Bij wie ze verbleven in Beilen is mij onbekend.) Zie scan helemaal onderaan de pagina.

De heer Rhijnout Ph.M. van der Meer - oud Resident Cheribon vanaf 1922.- gehuwd met Caroline A Meijer (Soms ook genoemd A.E. Meijer in de kranten)  uit Buitenzorg en  zoon van Christiaan Rhijnout van der Meer en M.C.W. Theunissen - kleinzoon van Michiel Martinus Jacobus van der Meer en Anna Christina van Elsen. Zijn opa Michiel huwde op 69-jarige leeftijd met zijn 27-jarig nichtje Gerardine Johanna van der Meer, die op haar beurt in 1909 huwde met mijn opa Julius Boers.....Nog te volgen allemaal?... Na zijn pensionering in 1927 verhuisde het gezin naar Jogja en woonde aan de Gondhokoesoeman. Een dag voor hij stierf (aan een beroerte) vierde hij zijn 35-jarig huwelijksfeest. Hij werd 60 jaar oud.

De overlijdens advertentie van mevr. de weduwe van der Meer geboren Theunissen.

 

 

 

Hieronder een scan van de registratie van het gehele gezin van der Meer-van Elsen toen zij in Den Haag verbleven.  

 

Hieronder de overlijdens advertentie van Christiaan Reinoud (Rhijnout) van der Meer, broeder van Chrsitina Reinira van der Meer die gehuwd was met G.H. Boelhouwer.

 


 

Kortom Michiel Martinus Jacobus van der Meer kwam eens langs - na zijn terugkeer in Nederland en gepensioneeerd en wel - bij zijn nichtje Gerardine Johanna van der Meer en het resultaat was, dat zij huwden op 24 juli 1884 te Rotterdam. Hij was 69 jaar en zij 27 jaar. Verstandshuwelijk? 

In het zelfde jaar verhuisden zij naar Nijmegen waar hij overleed 3 april 1886. Hartaanval???? In elk geval verhuisde Gerardina Johanna van der Meer- geboren van der Meer binnen één week na overlijden, terug naar Kralingen Rotterdam. Wanneer zij precies weer verhuisde naar Den Haag is mij onbekend.

Uit haar huwelijk met Michiel Martinus Jacobus van der Meer kwamen geen kinderen uit voort en zij bleef weduwe tot zij in 1909  met mijn opa Julius huwde. Ik heb niet kunnen ontdekken wat haar inkomstenbron geweest was gedurende deze jaren. Wellicht heeft ze kunnen rentenieren van het pensioen of spaargeld van haar eerste echtgenoot en tevens oom. Wellicht sloten zij destijds een verstandshuwelijk: hij oud en wellicht ziek en verzorging nodig in ruil voor een nalatenschap

Opa Julius stierf in 1923 en Gerardine Johanna in 1935. Vanaf opa's dood begon haar zwerftocht van kamer naar kamer naar kamer en dat deed zij circa 10 jaren lang en verbleef op een stuk of 10 adressen.

Zij werd bijgelegd in het familiegraf van opa Julius, waar zij rust naast opa's tweede vrouw (mijn oma Cornelia Helena Geertruida Kroesen) en mijn oom Henri (één jaar oudere broer van mijn vader Theodoor) in KLD 862 Oud Eijk en Duin Den Haag.

Al met al heb ik niet zoveel te schrijven over Gerardina Johanna van der Meer.  Slechts dan het opzienbare (in mijn ogen althans) feit, dat zij op 27 jarige leeftijd huwde met haar 69-jarige oom. Zelfs haar naam is niet vereeuwigd op een grafplaat, slechts bijgeschreven in de begrafenis registers van Oud Eijk en Duijn. Ik kan slechts hopen, dat zij en mijn opa Julius in elk geval nog 14 goede levensjaren samen hebben doorgebracht.

 

Eindelijk vond zij haar rust en moge zij deze rust tot in de eeuwigheid verkrijgen.

 

Hieronder een foto samen met opa Julius op bezoek bij????? Foto dateert van 1916.

Persoonlijk heb ik het idee, dat opa Julius en zijn derde echtgenote (links zittend) hier op bezoek zijn bij zijn jongere broer Frederik Boers, die een huishoudster had juff. Zeegers (links staand) en zuster Maria Elisabeth Julia (rechts zittend) bij oom Frederik inwoonde. Oom Frederik zal hoogstwaarschijnlijk de camera gehanteerd hebben. ( In 1916 waren er toch al ClickClackies? Neen, maar wel Brownies van Kodak en Boxcamera's) Opa hield niet van al die poespas en kijkt wat geïrriteerd.....Aangezien ik er niet voor 100% zeker van ben wie de twee dames op de foto zijn en ik hooguit het bovengenoemde heb kunnen concluderen aan de hand van logische gevolgtrekkingen, heb ik op de foto de term "onbekend" toegevoegd.

 

Een registratie te Nijmegen van het echtpaar van der Meer - van der Meer.

Scan hierboven: In Kralingen woonde zij in of apart? Volgs de registratie Rotterdam niet na te gaan. Adres Lagendijk 71 B. Volgens oude stukken was de Lagendijk in Kralingen Rotterdam een soort villabuurt/buitenverblijven.

 

 

Recapitulatie:

Jakob van der Meer huwde met Anna Greefkes. 

Uit dit huwelijk onder andere 2 zonen: 

1) Johannes Catharinus van der Meer, huwde en kreeg dochter Gerardine Johanna van der Meer en zij huwde later haar oom zijnde zoon 2) hieronder.

2) Michiel Martinus Jacobus van der Meer; hij huwde en werd weduwnaar en huwde daarna met nichtje Gerardine, dochter van zijn broer 1 hierboven.

Gerardine wordt weduwe en huwde dan met mijn opa.

 

 

 

Top