Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Andere leden met de familienaam JORDAN te Soerabaja.

(Zie ook de website pagina Jordan Carapiet Jordan en zie ook de website pagina EDGAR EN VICTORIA)

(Zie ook de pagina Wartan Mamikon Joakim Jordan.) 

 

Tot op heden heb ik (nog) niet kunnen ontdekken hoe precies de familie verbanden zijn(waren) tussen Jordan Carapiet Jordan en George Jordan, en Joakim Jordan maar dat komt nog wel (ooit/eens).

Bronnen: archief oom Armen Joseph, internet, almanakken, kb.nl, Julfahye-Ancestry.com 

Jordan Carapiet Jordan (zoals in bovengenoemde link bedoeld) werd circa 1860 te New Julfa geboren uit ouders Carapiet Jordan en Taghouhi Stephen.) Echter in 1863 werd eveneens geboren George Jordan uit ouders Jordan Jordan en Miles Arathoon.

Waar ik mee worstel is het feit, dat ik tot op heden geen juist verwantschap heb kunnen vinden tussen Carapiet Jordan en Jordan Jordan. Waren zij neven van elkaar? 

Jordan Carapiet (Cyrill) Jordan had ooit eens een familieboek geproduceerd en uitgegeven, doch ik kan tot op heden dat boek nergens terugvinden.

Jordan, Jordan Cyril (1937):
"The History of the Armenian Colony in the Dutch East-Indies" Jerusalem. Later translated from Armenian into English by Judge Edgar Albert Zorab. 

 

Kortom, in Surabaya was ook woonachtig een andere familie geheten:

George Jordan, geboren te New Julfa circa 1863 uit ouders Jordan Jordan en Miles Arathoon en George overleed te Soerabaja op 15 april 1927 oud 64 jaar. George huwde met Goegoeli Jacob in 1892, geboren te New Julfa ca 1874 en zij overleed te Soerabaja op 29 nov 1932 oud 58 jaar (Film 1357858, aktes 87 en 165).

Oorspronkelijk was de kapel van de St. Georgekerk te Soerabaya vernoemd naar St. George. Na een donatie door echtrgenote Goegoelie Jacob, werd de aangebouwde ruimte naast de kerk vernoemd naar George Jordan.

Uit het huwelijk van George en Goegoelie werden 3 kinderen geboren:

 

  1. Martijn (Martiros) George Jordan 2 aug 1893 te New Julfa en overleden 1960.
  2. Simon George Jordan geboren 1904 te New Julfa en overleden 1924 te Soerabaja
  3. Nelly Barbara Jordan geboren 1914 te New Julfa en overleden 1996. 

Ad 1) Martijn huwde Martha Edgar en Martijn overleed te Soerabaja 25 maart 1960, nadat hij verschillende keren wegtrok uit Indie naar UK en naar Australia en weer terugkeerde. (Zaken?) Hij was eigenaar van het Park hotel, de Dairy farm MaJor en vervoers dokar bedrijf MaJor. Marta Edgar was weer verwant aan de familie Johannes waar ik toe behoor.

Hij ligt te Kembang Kuning begraven graf B53

Ad 2) Simon te vroeg overleden helaas.

Ad 3) Nelly werd geboren te New Julfa in 1914. Zij huwde Tigran Paul Petrosian op 27 juni 1941 te Surabaya. Zij was eigenaresse van hotel Pregolan te Surabaya. Het echtpaar emigreerde naar Australia, alwaar Tigran overleed 13 mei 1977 te Sydney en Nelly overleed 21 febr 1996 te Sydney.

 

Vader George, moeder Goegoelie en zoon Simon George werden in het familiegraf te Kembang Kuning begraven (C121), doch het graf is niet meer te bespeuren. Weg, foetsie, slecht een leeg stukje gras duidt aan waar het zou moeten liggen.

De overlijdens advertentie van moeder Goegoelie waaruit te halen valt dat de familie op de Juliana boulevard woonde. Hij woonde ook in de Mawarstraat 22. Helaas is er geen foto meer te vinden hoe het vroeger op de Juliana Boulevard eruit zag. 

 

 

Hieronder een foto van Tigran Paul Petrosian.

 

Hieronder het graf van Martijn George Jordan te Kembang Kuning.

 

Hier onder de graven van Tigran en echtgenote Nelly.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top