Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Ma Bea Rodedraad 1
Ma Bea Rodedraad 2
Ma Bea en koffie
Mijn pa's 1ste leven
Mijn pa en Sukabumi
Freeth Labbé de Haas
Vreemde zaken Fr-Lab
Pa's onbekend leven
Pa's leven 4-10-2021
Alida F.M. Simon
Mijn pleegpa Thom
Mijn pleegma Nancy
Phefferkorn & enz.
Phefferkorn vervolg
JL Pheff_Rosenquist
Chr. E. Phefferkorn
Pereira van Zwieten
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van mijn vader THEODOOR MARIE CORNELIS BOERS deze speciale pagina.

 

132 Jaren na zijn geboorte te Martapoera Zuider-Ooster afdeling Borneo, reincarneerde mijn vader op 5 okt 2021 en hij was geboren op  15 okt 1889.

 

Papa werd slachtoffer van de oorlog die de Jappo's ontketenden in Zuid Oost Azie en hij liet het leven op 3 febr 1944 te Poerwoasri op de suikerfabriek aldaar in Oost Java en werd te Semampir begraven en later herbegraven op het ereveld Kembang Kuning. Tot dan ontbraken enkele aanvullende details op zijn grafteken en na overleg met de OGS en de goedkeuring te Den Haag kreeg papa zijn nieuwe grafteken geplaatst op 5 okt 2021.

Met grote dank aan de OGS die dit mogelijk maakte en met name de heer Johan Teeuwisse.

 

Hieronder enkele foto's van de vernieuwing van papa's grafteken en de foto's werden gemaakt door een heel goede kennis van me namelijk mevr. Nathallia Fidrawati (fotografe) wonend te Mojokerto die op haar brommertje de tocht naar het ereveld Surabaya voor me volvoerde.

Hieonder de route van Mojokerto naar Surabaya ter info.

 

Hiernavolgend enkele foto's.

In de werkplaats wordt het nieuwe grafteken klaar gezet om naar het ereveld gebracht te worden.

 

Op weg naar het graf en papa's kruis ligt ter bescherming tegen krassen en beschadigingen etc.op een standaard kruis.

 

Het oude grafteken wordt verwijderd en het nieuwe staat klaar om geplaatst te worden.

 

Het werk zit erop voor de werknemenr van het ereveld.

 

Nog even een foto om het vereeuwigen door de OGS medewerker.

 

Het grafteken voorzien van een bloemetje op 5 okt 2021.

 

En zijn zoon keek toe.

 

Met dank aan de OGS en medewerkers en de fotografe Nathallia Fidrawati uit Mojokerto.

 

Moge zij allen die daar rusten en op de andere erevelden, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top