Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Padang/ Sawah Lunto, West Sumatra,

waar hoofdzakelijk begrafenen rusten, die wat van doen hadden met de Ombilin mijnen.  Van heinde en ver trok men naar deze mijnen om het bordje rijst en toebehoren te verdienen en sommigen verlieten dit oord nooit weer om er begraven te worden....anderen werden er geboren en stierven er ook jong....

De foto's dragen mijn copyright en zijn mij ter beschikking gesteld door kennissen aldaar.

 

Hieronder een totaalbeeld van het kerkhof en het ziet er nog vrij redelijk uit (van een afstand). Dichterbij is het verval goed te zien. 

 

 

 

 

 

Laat ik beginnen met het trieste verhaal van de heer Antonius Petrus van den Eventuin. Geboren te Helmond op 27 dec 1878 en overleden te Sawah Loento op 25 mei 1908. Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen.

Wat was er zo triest aan zijn overlijden dan?

  1. Hij stierf natuurlijk veels te jong, werd slechts 31 jaar oud.
  2. Hij stierf omdat hij een collega opzichter van de Ombilin mijnen te hulp schoot die aangevallen werd door een dwangarbeider en zelf werd hij in de borst gestoken tijdens de hulp aan zijn collega. De dader kreeg op zijn beurt van een andere collega van de heer van den Eventuin, gratis een paar extra gaten in zijn lijf geprikt met een pikhouweel.
  3. In 1906 werd zijn zoon Victor Martinus geboren.
  4. Een maand na zijn overlijden werd zijn zoon Antonius Johannes Franciscus geboren op 28 juni 1908.

Antonius Petrus was een zoon van Martinus van den Eventuin en Elisabeth van Stiphout en was gehuwd met Victoria Maria Jacobs. Moeder Victoria Maria vertrok terug naar Nederland met de twee kinderen, alwaar zij in maart 1909 te Helmond overleed. De twee kinderen werden daarna liefdevol opgenomen in het gezin van hum oom Frans Jacobs.

Ik vermoed dat het graf door de Ombilin mijnen is geplaatst, gelet op het feit dat het op een soort monument lijkt en er geen verdere tekst bij staat.

 

 

 

 

De rouw advertentie in Nederland geplaatst door de zwager van de heer van den Eventuin.  

 

Krantenbericht hieronder d.d. 20  mei 1908. Hoe weinig kon de journalist bevroeden dat de heer van den Eventuin een paar dagen later toch aan zijn verwondingen was bezweken. 

Let op, dat de krant melding maakt van de naam Führer, daar waar gelezen dient te worden FÜRRER !!!! (F.J. Fürrer - opzichter Ombilin mijnen.) Er was ook zijn zoon J.F. Fürrer die ook opzichter werd bij de mi

Op het internet zwerft een filmpje rond over nazaten op zoek naar hun voorouders en in dit geval betreft het familie van de heer Fürrer.

Zie het Youtube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=ha1A_8hWtck

 

 


 

Maria Carolina Goedegebuure geboren Essers. Geboren te Kerkrade op 12 nov 1889 en overleden Sawah Loento op 11 april 1913. (De grafplaat alsmede RA1914 noemen: Maria Carolina terwijl de RA1912 haar noemt ANNA Maria Carolina Essers, evenals 1997INN10.) Maria was een dochter van Johan Aldorff Essers en Anna Maria Göbbels.

Zij was gehuwd met Gerard Adriaan Goedegebuure, opzichter bij de Ombilin mijnen. Uit dit huwelijk werd geboren dochtertje Eugenie Anna Carolina Goedegebuure * 9 febr 1911 te Sawah Loento.

Gerard Adriaan Goedegebuure huwde ten tweede te Wageningen op 1 maart 1916 met Wilhelmina Snijders en uit dit tweede huwelijk werden geboren de kindertjes Jan Gerard op 19 juni 1918 en Gerard Adriaan op 19 sept 1920 te Sawah Loento.

 

 


 

Henri de Beuvere, geboren te Halluin Frankrijk op 13 febr 1854 uit ouders Edouard de Beuvere en Barbara Verzeas. Overleden te Sawah Loento op 17 dec 1921.

Hij huwde 1) op Java met de lokale vrouw SALINAH, vertrok naar Sawah Loento en huwde 2) daar de Chinese vrouw KIM LIAN NIO. Uit dit 2de huwelijk kinderen (Frits, Ferdinand, Augustus Seraphinus en René).

Uit het eerste huwelijk met SALINAH werd geboren dochter Marie op 5 okt 1887 te Semarang. Dochter Marie huwde op 16-jarige leeftijd op 20 gfebr 1904 te Sawah Loento met Stephanus Londt oud 44 jaar, ponderopzichter bij de Staatspoorwegen, zoon van Robbert Hendrik Londt en de lokale vrouw SARIA ook genaamd KINA.

Hij was mijn opzichter bij de Ombilin mijnen.

 

Aanvullingen 29 maart 2019: Saillante details over Robbert Hendrik Londt en welke ik verkregen heb van Boeroeng webmaster I4E, met dank.

 

Quote:

Robbert Hendrik Londt erkende een kind dat niet van hem was .
Hij deed dat om dit kind een Europese naam en status te geven en zodoende meer kansen in het leven.
Dit kind ging toen George Leonard Londt heten
( bron is uit de familie Londt)
Later hoorde ik dat de biologische vader was de Duitser Schultz .
Hij was een lange tijd weggeweest en keerde terug.
Hij hoorde toen dat George erkend was door Londt
Schultz ging verhaal halen bij Robbert Hendrik Londt en nam een revolver mee.
Hoe het afliep vertelde mijn bron uit de familie Schultz niet.
 
George vroeg later naamsverandering bij het gouvernement en ging toen heten Londt Schultz
 
Unquote.
 
En om het nog een ietsie pietsie leuker te maken, kunt u ook nog even rondneuzen op deze pagina https://www.imexbo.nl/galestien-rientsma.html alwaar men na enig leeswerk tot de conclusie kan komen, dat ondergetekende webmaster (ikke dus) iets van doen had met de familie Londt-Schultz en wel via een oudoom van ondergetekende, n.l. Petrus Paulus Johannes en diens neef Johannes Frederik Galestien (jawel: Armeens bloed)....en - hoewel zijdelings in verband met financiën - komen er ook nog eens enkele leden van de familie DEZENTJE op de proppen. Eigenlijk had ik dit stukje niet willen publiceren, maar nu ik toch bezig ben......alhoewel ik er eerlijk bij zeg, dat ik NIET alle details publiceer.....

 

  

 Hendrik Samuel Hageman, geboren 31 jan 1879 te Vlissingen, overleden Sawah Loento 31 okt 1923, zoon van Hendrik Samuel Hageman Sr en Johanna Maria Fagg. Hij huwde op 21 dec 1899 met Jeannette Henriette Florentine Schmidgall te Buitenzorg.  (RA1901 noemt haar Jeannette Henriette Florentine)

Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen en werd slechts 44 jaar oud.

Zijn zuster werd non(Ursulinen) en heette Jacoba Maria Hageman, geboren 24 aug 1872 Vlissingen en stierf kamp Tjihapit (Bandoeng) op 3 juli 1944. Het OGS heeft haar opgenomen in de slachtoffer lijst.

 

Op de grafplaat staat gebeiteld: Overl. 13-10-1923 daar waar de almanakken en overlijdens advertentie spreken over 31 okt 1923. Foutje van de beitelaar dus.

Wil men meer weten over de genealogie van Jeannette Henriette Florentine Schmidgall, dan gelieve men de Indische Navorser te raadplegen: 1991 INN 4.pdf (Hierin wordt mevr. Hageman ook weer aangeduid als Jeannette Henriette Florentine in afwijking wat er in de 1997 INN 10 wordt genoemd. Zie onder)

 

Volgens de website https://www.genealogieonline.nl/stamboom-koolbergen-hageman/I89.php

 had het echtpaar de volgende kinderen en van deze bedoelde website heb ik een foto gekopiëerd en hieronder geplaatst, waarvoor dank. Hele prachtige foto's van een deel van de familie Hageman. Goud waard.

  1. Herman August  1902-1943. Hij stierf in het kamp te Japan. Roepnaam Broer. Hij huwde Wilhelmina Londt Schultz.(Roepnaam Zus). Zie foto hieronder.
  2. Jeanne Eveline 1905 -1988.Zij huwde Willem Frederik Loth.
  3. Philip Hubert 1907 - 1967. Roepnaam Flip. Hij huwde Marie Caroline Loriaux.
  4. Victor Samuel 1909 - 1910
  5. Cecile Virginie 1911 - ??.

 

 


 

Tja, dan is er ook nog het graf van de Heer Heinrich Süsskind.

Conform de bronnen (Navorschers en KB.nl en zie ook de website van Marianne Meisenbacher die een grote genealogische website heeft opgezet), was hij in 1897 gehuwd met LOTTI Kulla. Uit dit huwelijk een dochtertje Sabine Josefine Marie 28-2-1897.

Ouders van Heinrich waren: Isak Süsskind en Sabina Zapler en hij was geboren 20 jan 1856 te Chernokrtz (waar dat ook moge zijn. Polen? Oostenrijk) en overleden 22 april 1923.

Omstreeks de eeuwwisseling was er ook een huwelijk tussen NETTI Kulla en DANIEL  IDELCOWITZ. Mij is door het ontbreken van bewijsstukken onbekend, of Netti en Lotti zusters waren. Ik neem aan van wel, aangezien er aldaar destijds geen andere familie KULLA woonde. Ouders van Netti waren: Guttman Kulla en Maria Franckel. Gezin was afkomstig uit Ravancze Bucowina Oostenrijk. (Netti was 24 jaar oud toen zij in 1901 huwde.)  Daniel werd geboren te Corfu Griekenland en was 40 jaar oud toen hij huwde en ouders waren Isak Idelcowitz en Belle Grimberg afkomstig uit Botosani Roemenie. Volgens BS Ind.Navorschers was Daniel werkzaam als procuratiehouder bij de fa. Adler, echter in de kranten wordt een andere firmanaam genoemd = Rozenberg. Maakt niet uit; in elk geval was hij ook "hofleverancier" van voeding en sirih voor de dwangarbeiders van de mijnen en conform de gezondheidsdienst leverde hij goede waar en werd hij aanbevolen om zijn leveringen na beëidiging contract door te laten gaan.

Lotti: afkorting van Charlotte?  Netti: afkorting van Jeanette of Annette?? Het zijn geen standaard Joodse namen.

Heinrich Süsskind dreef een toko samen met de heer Charles Gross.

 

 

 

 

Aanvulling d.d. 19 sept 2019:

Via een bevriende relatie de heer Lengkong Sanggar Ginaris - afgestudeerd archeoloog - kreeg ik onderstaande 2 foto's: 1x van het graf van de heer Süsskind en 1x van de woning waar hij vertoefde in leven zijn. Met veel dank aan de heer Lengkong Sanggar Ginaris. !!

Einde aanvulling 18 sept 2019.

 

Moge zij allen rusten in vrede, hoe verruineerd en desolaat hun rustplaats in Padang anno 2019 ook moge zijn. Zij waren slechts mensen op zoek naar een bordje eten en wat rust en vree in hun leven, maar enkelen kregen niet wat zij zochten, integendeel.

 

Aanvulling febr 2020:

Inmiddels mocht ik vernemen via bevriende kennissen, dat de regering sedert zomer vorig jaar 2019 begonnen is met de renovatie van dit kerkhof en men het kerkhof op de lijst van Momunentenzorg heeft geplaatst.

Hieronder enkele nieuwe foto's gedateerd sept 2019 van enkele hierboven al eerder genoemde begravenen. Duidelijk herkenbaar is men met de renovatie bezig. In totaal zullen 75 graven worden hersteld en de overige zwaar beschadigde graven zullen worden geruimd. Althans dat is de planning.

 

Na de renovatie:

 

Einde aanvulling febr 2020. 

 

 

 

 

 

Top