Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Pangkalpinang te Bangka.

Zie ook de vervolgpagina Pangkalpinang deel 2.

 

Grafopschriften hieronder via: http://jelajahsitus.blogspot.nl/2009/02/makam-belanda-kerkhof-di-kota.html

De namenlijst hieronder van diegenen die daar (NOG HERKENBAAR) liggen en wiens opschriften zijn genoteerd. Let wel: de lijst hieronder heb ik zelf genummerd en correspondeert NIET met de nummering van het begraafboek. (Ik heb in kleur ROOD de nummering volgens het begraafboek genoteerd. In BLAUW heb ik extra informatie toegevoegd.)

1) (2) Hier Rust E.K.A Coldenhoff Overleden 11 Nov. 1918. Oud 39 Jaren. (Hij huwde Elisabeth Louise Verhage te Buitenzorg op 10 maart 1902. Zijn volledige voornamen: Egbert Karel Albert)
2) (9) Hier Rust Onze Jongste Lieveling Henk Runschotel (Ruimschotel) Geb. Pangkalpinang 22 - 8 - 20 Overl. 28 - 6 - 21.... (Zie de vervolgpagina Pangkalpinang 2) met foto's van zijn graf en details over zijn ouders.

3) (10) Hier Rust In Vrede Mev. V. Scholtz Geb. E. Rossmann Overl. 19 - 4 - 1914 (Eugenie Auguste Henriette Rossmann geboren Von Scholtz  22 april 1914  RA1915)
4) (11) Hier Rust Cornelia Suzanna Pijloo Geb. 29 Juli 1915 Overl. 26 November 1915 Jong Gestorven Vroeg Bij God
5) (12) Frans Carel Upijlsna Geboren 6.4.11 Overleden 3.5.11
6) (13) Rust Zacht Mijn Lieve Schaapjes Freetje (Frederika Maria Magdalena) en Sjarl (Sjarl Anton Lodevicus )Bernasco Overl. 7 Oct. 1900 Overl. 2 Jan.1902
7) (17) Hier Rust Mijn Geliefde Echtgenoot P.W (Paulus Willem) Lensink Oud 44 Jaar Overl. 8 Nov. 1918 …….. is Niet Dood ……. s Slechts Verre …….. is Hij, ……. eten Is (Hij huwde Annie Sanderson 17-3-1903 Penang.) 
8) (18) Hier Rust F. Jans Overleden 2 Nov. 1918 Oud 40 Jaren
9) (19) Hier Rust Mevrouw Selphisma Amanupinnjo Geb. Siamela Oud 40 Jaar Geb. 19 Nov. 1881 Overl. 22 Juni 1922
10) (21) Hier Rust Herminne, Antoniette, Carolina, Eikema (Hermine Antoinette Caroline) Geboren 6 Mei 1893 Overleden 25 Januari 1907
11) (35) Hier Rust Lia Gherh Gebr. 9 - 5 - 1886 Overl. 15 Febr. 1951
12) (36) Hier Rust Vrouwe Irene Mathilde Ehrencron Geliefde Echtgenoote van L.I.H.R Scipio Blume Geb. 28 Januari 1883 Overl. 10 Maret 1928 Rust Zacht Lieve Doode (Zie foto onder.)
13) (37) Liefde Over Wint Acces J.J.A Brouwer Gebr. Juli 1898 Overl. 3 Maart 1923 Mijnbouwkundig Opzichter Rust Zacht Lieve Joop
14) (39) Hier Ruht In Gott Agnes Elisbeth Kliem Geb. Patt Geboren 20 - 1 - 1895 Zu Gelsenkirchen Gestorben 8 - 10 - 1935 Zu Pangkalpinang Ruhe In Frieden
15) (51) Hier Rust Mevrouw De Bie Overleden 18 Mei 1929 R.I.P
16) (54) Mietske Homiee Fischer Geboren 3 Juni 1927 Overleden 5 Juli 1928 Rust Zacht Kleine Lieveling

De volgende noteringen op de graven zijn NIET vermeld in het Begraafboek:
17) LIEF AARTJE GEB. OVERL. 10 MAART 1941 J. DE KONING
18) HIER RUST Onze Geliefde Echtgenoot en Vader JAMES PERD. NELWAN Geb. Te Airmadidi 30.3.1898 Overl. Te P.Pinang 3.1.1941 Rust In Vrede
18) HIER RUST MIJN LIEVE VROUW EMMY BRONSDIJK BLUMENTHAL Geb. 29 Mei 1921 Te Batavia Overl. 24 October 1946 Te Soengailiat (Zie de vervolgpagina Pangkalpinang deel 2.)
19) HIER RUST MIJN LIEVE ZORGZAME VROUW MARIANNE VOGEL QUEYSEN geb. 12 - 11 - 1911 overl. 18 - 1 - 1951
20) HIER RUST MIJN GELIEFDE MAN EN VADER MARINUS FRANCISCUS PAANS Geb. 28 Mei 1906 Te Werkendam Overl. 2 Sept. 1954 Pangkalpinang Rust Zacht Lieve Paps
21) HIER RUST MIJN ONVERGETELIJKE MAN ONZE LIEVE ZORGZAME PAPPIE BERT KUYT Geb. 3 Juli 1913 Overl. 22 Sept. 1950. LABORES VITAE AEQUO ANIMO TULISSE HOMINIBUS HONOR
22) L.V.D VLIES Geb. 7 - 8 - 97 Overleden 9 - 5 - 43 
23) ………REINETTE MARIA ANNA LEIJERINCK GEBOREN 2 DECEMBER 1894 OVERLEDEN 28 JULI 1895 

24) J.B. WATTIMENA (ROCO) Lahir  ?? april 1903. Men(inggal) 3 sept 1944

 

Op het kerkhof zijn NIET terug te vinden de namen zoals genummerd in het Begraafboek:  (28) (25) Y.Yacura. (15) E. Mangindaan/Brouwer von Gonzenbach (Zie hieronder).

Hieronder beelden van het begraafboek ter vergelijking. (De samensteller vond dat het boek er mooi geschreven uit moest zien en gebruikt een speciaal lettertype - Kijk naar de letter "S".)

 

En ook hier staat de tijd niet stil en in navolging elders in de wereld, doet men hier ook de verveling en vernielzucht aanbidden. Op de achtergrond onder de boog door, nog net graf van Bert Kuijt te zien. Staat scheef. En aan de rechterkant onder de boog het graf van Paans.

 


 

Hieronder: Het graf van Irene Mathilde Ehrencron gehuwd met L.L.H.R. Scipio Blüme te Batavia op 25 nov 1903 en zijn volledige naam was Lodewijk Leonardus Hubertus Richard Scipio Blüme.

Irene Mathilde Ehrencron behoorde tot de familietak Ehrencron die familie relaties had met de families BROHET, von RANZOW, POLACK. Haar broers waren Ferdinand George Johannes (gehuwd met Polack), Theodoor Adolf (gehuwd met Brohet). Haar moeder was Mathilde von Ranzow en haar vader Adriaan Jacobus Ehrencron. De voorvader Ehrencron was afkomstig uit een bemiddelde Deense familie.

Met betrekking tot haar man L.L.H.R. Scipio Blume nog het volgende. Hij was notaris onder andere te Magelang , lid van de gemeenteraad Magelang en had een perceel met huis te Magelang dat door de gemeente Magelang werd aangekocht (!!!!) en hield vriendschappelijke en zakelijke relaties met notaris C.P.A. Boelen te Magelang en deze laatste was een oudoom van me. Zie hiervoor de pagina Notaris C.P.A. Boelen.

 

 


 

Hieronder: Het graf van E. Mangindaan geboren Brouwer von Gonzenbach. Zij heette Emma.

Geboren op .. maart 18?4, gehuwd te Mongondo Menado op 21 juli 1904 met Carel Joseph Charles Mangindaan en overleden op 10 november 1918. (Geboorte datum  niet te vinden in de almanakken.)

RA 1905 vermeldt: Gehuwd Emma Brouwer (zonder von Gonzenbach). RA 1919 vermeldt: overleden Emma Brouwer von Gonzenbach. Ik heb geen verdere informatie hierover kunnen vinden.

In sept 1917 neemt C.J.C. Mangindaan eervol ontslag als tijd. Commies Belastingen te Bangka. Wat hij daarna voor beroep uitoefende is mij verder onbekend. Zijn echtgenote overleed een jaar later. C.J.C. Mangindaan werd gelijkgesteld aan Europeanen in 1892 te Tanawangkoe Menado. Hij schijnt in circa 1920 overleden te zijn en was een zoon Van Lambertus en Petronella Weijdemuller. (My heritage website).

 

 


 

Zie mijn lijstje bovenaan deze pagina nummer 21 BERT KUIJT, die NIET in het begraafboek vermeld staan: 

 

 


 

Zie mijn lijstje bovenaan deze pagina nummer 24 WATTIMENA, die NIET in het begraafboek vermeld staan:

 

 


 

Zie nummer 20 PAANS hierboven in het lijstje, die niet in het begraafboek staan. 

 

 

Moge zij allen inderdaad in vrede rusten
 

Top