Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Enkele details over de nazaten Paulus Andreas, hun verwevenheid met de familie Jordan Johannes, enzovoorts. Mind: Dit is geen artikel over een saai genealogisch gebeuren wat betreft wie is wie en klaar punt uit. Wegens de Wet op de Privacy, doe ik dus ook pertinent GEEN uitgebreide details hier vermelden. Is men geinteresseerd in de details, dan adviseer ik de lezer om maar eens zelf op pad te gaan en de hersenpan te gebruiken, want als ik het kan, kan een ander het ook.

 

De kinderen van PAULUS ANDREAS (neefje van mijn over opa Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan), 

Één zijner zonen was KAREL FREDERIK ELIAS ANDREAS.

Karel werd geboren op 9 dec 1830 te Semarang uit het huwelijk van Paulus Andreas en Johanna Christina Kes(s)ler en aangezien zijn vader eigenaar was van een stuk land waar het suikerriet welig tierde, was het niet vreemd dat hij ook zijn heil zocht tussen de suikerrietstengels. (En neen, niet voorzien van schone helpsters).

Bij tijd en wijle nam Karel 's een weekendje vrij en ging op stap naar het mondaine Batavia en mede ook om namens pa daar zaken te doen.

Pa en ma Andreas: Paulus en Johanna.

En zo gebeurde het dat Karel op een zwoele zomeravond ergens in de buurt van de hoek Koestraat/ Buiten Nieuwpoortstraat te Batavia een meisje tegenkwam, hij beleefd zijn hoed afnam, haar groette en meteen maar haar zijn telefoonnummer en emailadres gaf, hetgeen door de jonge deerne heel graag  in dank werd aangenomen. Zij op haar beurt verstrekte Karel eveneens haar Whatsup nummer en emailadres en Karel keek verwonderd naar haar naam, die luidde: MARGARETHA JOHANNES.  ....(Jordan Johannes had op de hoek van de Koestraat/Buiten Nieuwpoort een pakhuis en een woonhuis)

"Familie? " vroeg Karel aan de schone juffer.

"In de verte een ietsie, maar waarschijnlijk in de nabije toekomst wat dichterbij." antwoordde Margaretha met een knipoogje, want zij zag een vervolg van deze kennismaking met Karel wel zitten.. 

Klik hier om de locatie te zien: Locatie Koestraat : (Tegenwoordig Jalan Pinangsia)

Foto onder: de Buiten Nieuwpoortstraat:

 

Van het één kwam het ander en beiden traden in het huwelijk op 4 maart 1858 te Semarang en kreeg Margaretha dus haar gelijk: zij werden directe familie van elkaar in plaats van slechst een ietsie.

Wie was Margaretha Johannes eigenlijk?

Zij was de jongste dochter en kind van JORDAN JOHANNES (1799-1873) en ANNA VAN DER HOEVEN (1802-1890). Ik ben er helaas anno juni 2017 nog steeds niet helemaal uit waar beide personen geboren zijn en wie hun beider voorouders zijn. Ik vermoed dat Anna afstamt van Theodorus Hermanus van der Hoeven. Deze huwde nov 1804 met een lokale dame geheten Elizabeth Johanna en zij stierf in 1811.  En Jordan moet vrijwel zeker zijn opleiding in Calcutta gehad hebben, doch weet niet of hij in NorJugha Isfahan Perzie is geboren. In Batavia waren ook woonachtig de heren (broers) Wilhelmus van der Hoeven en Theodorus Hermanus van der Hoeven. Één van de twee moet het geweest zijn. Jordan Johannes had 12 (x 1000) aandelen van de Javaasche Bank tijdens de oprichting in 1828 samen met een compagnon in handelszaken de heer Zakara.

 

Margaretha werd geboren te Singapore 19 sept 1839 en stierf te Batavia 7 dec 1874. Haar ouders Jordan en Anna woonden eerst te Batavia, verhuisden naar Singapore en trokken later weer terug naar Batavia. In Batavia werden de eerste 4 kinderen geboren en in Singapore de overige 4 van de totaal 8 kinderen. Vader Jordan was handelaar en tevens commissionair en huizenmakelaar en bezat zelf enkele huizen te Batavia, waaronder een pakhuis welke dienst deed als opslagplaats voor zijn diverse los te verkopen goederen.(Hoek Koestraat/Buiten Nieuwpoort oud Batavia).

Na het overlijden van Margaretha ging Karel Frederik Elias een relatie aan met een lokale dame geheten Pakem en hieruit kwamen ook kinderen. Karel zelve stierf 10 juni 1893 te Magelang en was zakelijk bevriend met een oudoom van me, namelijk notaris Constantinus Petrus Antonius Boelen.

 


 

Een ander kind van Jordan Johannes en Anna van der Hoeven was o.a.:

JACOB DIEDERIK JORDAN JOHANNES en hij werd als oudste geboren te Batavia op 11 nov 1826. Veel valt er over hem niet te vertellen, aangezien hij een ietwat geruisloos door de historie heen zweefde.

Het weinige dat ik weet is, dat hij in elk geval in de almanakken verschijnt t/m 1859 en daarna niet meer. Dat zou kunnen betekenen, dat hij of

1) Na 1859 gestorven is OF

2) Na 1959 vertrokken is uit voormalig Nedelands Indië OF

3) vertrokken naar BIMA waar ook veel Armeniërs woonden en werkten. Deze laatste veronderstelling van me, spreekt me het meeste aan, aangezien er in de almanakken een overlijden gemeld wordt van een Diederik Cornelis Jordan Johannes.

 

Wat betreft zijn doop is wel iets eigenaardigs te vertellen en wel over één der getuigen.

Hij werd gedoopt op 9 dec 1826 en de getuigen waren: Jacob Mackertisch ( hoogstwaarschijnlijk een zeer bekende van de familie) en DELIANA FRANCINA HAKKER, weduwe van J.A. BOOGAART.

J.A. Boogaart was een Luitenant ter Zee en afkomstig uit Zoutelande Zeeland NL. Zij huwden begin 1800 te Batavia. De volle naam was Jan Abraham Boogaart en was weduwnaar van  Johanna Jacoba Du Moulin. Jan Abraham moet vóór 1826 overleden zijn; anders zou er in de almanak geen notitie staan bij de doop in 1826 dat zij weduwe was.

 

Op 3 september 1837 verscheen een overlijdensadvertentie in de kranten van Batavia welke als volgt luidde:

ONZE MOEDER EN BEHUWDMOEDER D.F. HAKKER WEDUWE J.A. BOOGAART OVERLEDEN OUD RUIM 66 JAAR en getekend door C.D. EBELING EN F.J. EBELING-VOGELAAR.

Carl Diedrich Ebeling was afkomstig uit Hannover en was 2de commies Alg.Rekenkamer en huwde op 28-11-1883 Francina Jacoba Vogelaar te Batavia. Ergo: behuwdmoeder verwijst naar Carl (die zelf ouders in Duitsland had) en moeder moet verwijzen naar Francina Jacoba Vogelaar ----> Ergo: Deliana Francina Hakker moet eerder gehuwd zijn geweest (of een relatie hebben gehad)  met de vader van Francina Vogelaar. Ik heb deze kwestie niet verder uitgezocht.

Francina Vogelaar stierf te Batavia 19-9-1853 en Carl Diederich Ebeling stierf te Batavia op 10-12-1846.

 


 

Weer een ander kind uit het huwelijk van Jordan Johannes met Anna van der Hoeven was een zoon, geheten JOHN JORDAN JOHANNES, geboren te Singapore op 22 aug 1831 en huwde een lokale schoonheid geheten ROSA.

Uit dit huwelijk werden kinderen geboren en bij de doop van alle kinderen was de getuige Karel Frederik Elias  Andreas.

 

John had de volgende kinderen:

 

  1. Anna Margaretha * 15-8-1855 te Koedoes. Zij huwde Napoleon Palm (+ 29-9-1887 Batavia)
  2. Charles Eduard * 20-11-1856 te Koedoes. Hij huwde (had een relatie met) te Padang een lokale schoonheid Halima. Charles Eduard had kort een bedrijfs associatie (1883) met de heren Arnold Bielster en Karel Brutschi. Brutschi ging alleen verder en had een slachterij, worstenmakerij en bakkerij te Garoet.
  3. Mary Elisabeth * 26-7-1859 te Koedoes. (Elisabeth Mary Johannes, die in 1920 vergunning kreeg om de geslachtsnaam Johannes te dragen). Huwelijk D. Veenman met E.M. Johannes te Weltevreden op 26 juli 1923. D. Veenman was tot 1920 penningmeester van de voetbal vereniging HBS en zou volgens krantenberichten kort daarop naar Indië vertrekken. Zij stierf op 83-jarige leeftijd 10 febr 1942 te Lawang/Malang vlak voor het uitbreken van de oorlog.
  4. Henry Willem (Willem Henry) (Henrij Willem) * 22-4-1861 te Koedoes. Hij huwde 3 nov 1894 Batavia met Susanna Albertina Arends. Op 27 januari 1912 gescheiden en Susanna overleed op 13 aug 1912 te Batavia.

 

Aanvulling d.d. 21 januari 2018:

Ik kreeg op mijn andere website www.annajohannes.eu bezoek van een lezeres ( en tevens familie/relatie van Mary Elisabeth onder 3 genoemd) , die mij de hieronder informatie verstrekte. Waar nodig heb ik deze gequote informatie ten dele geschrapt, aangezien deze niet relevant zijn voor de buitenwereld.) 

Mijn dank aan de bezoekster mevr. H. Stuurwold.

Quote:

Ad 3) hierboven: Mijn schoonmoeder is de dochter van Mary Elisabeth Johannes, degene die in 1920 de achternaam Johannes mocht gaan gebruiken. Haar moeder was een kind van Charles Eduard (volgens haar Edouard). Haar moeder is opgevoed door de zus van Charles Eduard, die volgens haar bij Pa van der Steur iets in de administratie gedaan heeft. Deze Mary Elisabeth is nooit getrouwd geweest, maar heeft nog een tijd lang bij haar pleegdochter, haar echtgenoot en mijn schoonmoeder in huis gewoond in Djakarta.

Ad 2) hierboven: Charles Eduard was niet getrouwd met de inlandse schone, maar is veel later getrouwd en heeft nog 6 of 7 dochters gekregen.

Ad 4) hierboven: Oom Henry Willem heette Willem Henry en vertelde haar dat ze afstamden van een prinses, maar dat was dus een andere tak van de familie. Dat de familie Armeense roots heeft, heeft hij ook verteld.

Willem Henry is op 16 juni 1951 op 90-jarige leeftijd in Den Haag overleden en liet een weduwe achter: Anna Maria Catharina Mann. Op de site famielje.nl (http://www.famielje.nl/tng/familychart.php?personID=I57915&tree=deman) staan 2 kinderen genoemd, maar op de rouwkaart 3.

Het huwelijk van de ouders van mijn schoonmoeder is op 26 jui 1923 gesloten: familie Veenman-Johannes.

Unquote.

Eventuele nadere informatie zal t.z.t. worden vermeld.

Einde aanvulling 21 januari 2018.

 

 


En Paulus had ook dochters en één ervan was CORNELIA GULHELMINA ANDREAS, geboren Semarang 25 juli 1844 en zij huwde ABRAHAM LENS op 31 maart 1863. Zij overleed 28 maart 1930 Den Haag

Abraham Lens was geboren 10 okt 1828 te Utrecht en overleed te Arnhem op 9 nov 1889. Uit dit huwelijk was Ferdinand Lens geboren 1868. Abraham Lens was Procureur te Semarang. (Niet te verwarren met de predikant Abraham Lens uit Leeuwarden.)

(Ook niet te verwarren met de notaris Anton Ferdinand Lens te Semarang o.a. Deze bedreef samen met de heer dr. A.J. Bergsma een administratiekantoor ter behartiging van Indische Belangen te Arnhem en later ook te Amsterdam. Zie onder.)

De ouders van Abraham Lens waren: CLEMENT LENS (Notaris) en ANNETTE VAN VOS.

 


 

En dan was er ook nog dochter MARIE LOUISE ANDREAS, geboren 27 dec 1838 te Semarang en overleden Den Haag 16 nov 1908.

Zij huwde ARNOLD JACOB BERGSMA op 1 dec 1863 te Semarang.

Arnold Jacob Bergsma, geboren 3 juni 1833 te Utrecht en overleden Zuid Afrika Johannesburg 28 april 1893. Waarom hij in Johannesburg overleed is mij onbekend. Waarschijnlijk er naar toe gegaan voor zaken?

Arnold Jacob was een zoon van CORNELIS ADRIAAN BERGSMA (Botanicus, Chemicus en Landbouwwetenschapper) en JOHANNA THEODORA VAN SCHERMBEEK.

Hieronder een foto van Cornelis Adriaan Bergsma, de schoonvader van Marie Louise Andreas:

 

Een broer van Arnold Jacob Bergsma en dus zwager van Marie Louise Andreas was de heer JACOB HENDRIK BERGSMA. Hij was Minister van Koloniale Zaken en huwde 3 maart 1864 te Batavia met Arendina Wichers en functioneerde in Indie als ambtenaar/rechter.

Hieronder zijn foto:

 

Volgende keer meer.

Top