Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Paulus Andreas, het oudste neefje (van zijn zuster's kant) van mijn overgrootvader Joseph Johannes. 

Zie ook de pagina De Gebroeders Andreas.

 

Van overopa's neefjes heb ik hier Paulus onder de loep genomen, hetgeen echter niet automatisch impliceert, dat het voor mij niet de moeite waard was om iets te leuteren over de andere neefjes.

De 3 gebroeders waren: Paulus, Carapit en Barsekh.(Over deze laatste heb ik reeds wat geschreven: zie de pagina Barsekh Andreas.)

 

 

Paulus werd op 3 de 1804 te New Julfa geboren en overleed te Sindanglaja op 19 nov 1861. (Naar de overlevering het zegt, schijnt hij door vergiftiging omgebracht te zijn.)

In eerste instantie was Paulus verantwoordelijk gesteld voor het op poten zetten van het kamelen transport in opdracht van zijn oom Joseph Johannes, doch na mislukking van dit gebeuren, werd Paulus door zijn oom de geheimen van het cultuurgebeuren en de groothandel bijgebracht, hetgeen ook hem aardig lukte.

Paulus werd later eigenaar van de SF Trangkil (en deels mede-eigenaar van de SF Rendeng, waar zijn broertje Barsekh de scepter zwaaide.)

Paulus huwde met Johanna Christina Kesler (13-5-1810 Semarang - + 20-11-1877 Semarang) te Semarang op 4 maart 1827 (adv KB): zij was de dochter van Johann Daniel Kesler en Sara Elisabeth Brugman. (Deze laatste moet vóór of omstreeks 1821 gestorven zijn te Batavia volgens een advertentie in de krant waarin een Binnenmoeder gezocht wordt voor het weeshuis wegens het afsterven van S.E. Kesler .... = Sara Elisabeth Kessler geboren Brugman.)

Op 15 april 1854 werd Paulus Andreas tot Nederlander genaturaliseerd.

Paulus en echtgenote Johanna Christina kregen een boel veel kindertjes ; een elftal en één reservespeler. (Avonden en nachten duurden lang, omdat er geen TV was enz.) en wel als volgt:

 1. Anna Paulowna (Pauline), geboren 10-1-1830  Semarang / + ??
 2. Karel Frederik Elias, geboren 9-12-1830 Semarang en gestorven 10-6-1893 Magelang.(Hij huwde Margaretha Johannes, dochter van Jordan Johannes en na haar overlijden huwde hij een lokale dame geheten PAKEM.
 3. Johanna Carolina, geboren Semarang 1831 en overleden ??
 4. Matthijs Engelhart, geboren Semarang 17 febr 1833 en overleden 1891 Semarang.
 5. Johannes, geboren Semarang 5 maart 1834 en overleden te Pati 11-11-1897
 6. Elisabeth, geboren Semarang 14 maart 1835 en overleden Den Haag 28-2-1901
 7. Andreas Christiaan, geboren Semarang 4 jan 1837 en overleden Den Haag 6 juni 1907
 8. Maria Louise,  geboren Semarang 27 dec 1838 en overleden Den Haag 16 nov 1908. Zij huwde Arnold Jacob Bergsma, broer van Jacob Hendrik Bergsma Minister Koloniale Zaken.
 9. Petrus, geboren Semarang 1842 en overleden Semarang 1891. (Petrus was Meester Rechten.)
 10. Cornelia Gulhelmina, geboren Semarang 25 juni 1844 en overleden Den Haag 28 maart 1930. Zij huwde Abraham Lens.
 11. Willem Paulus, geboren Semarang 31 jan 1851 en overleden Den Haag 2 juni 1928
 12. Frederika Henriette, geboren Semarang 11 nov 1853 en overleden Semarang in ???

Karel Ferdinand van Langen, geboren te Utrecht op 17 nov 1822 trok het leger in en werd Luitenant Adjudant bij het NIL en gelegerd te Semarang en het kon niet uitblijven dat hij op een goede dag - als maar paraderend door de straten van Semarang ene jongejuffrouw aantrof geheten Anna Paulowna Andreas waar hij mee huwde te Semarang op 17 juni 1850.

Karel Ferdinand had een oudere broer Johan Willem Christaan van Langen, ook al gecharmeerd van het leger en kreeg de rang van kapitein bij het NIL en deze zag op een goede dag het nichtje van zijn schoonzuster die Wilhelmina Carolina Johannes heette (een dochter van overopa Joseph) en waar hij mee huwde op 30 juni 1847 te Semarang. Wilhelmina echter stierf op 30 jarige leeftijd en Johan Willem Christiaan huwde met een zusje van haar, geheten Geertruida Hermina Johannes op 9 april 1857.

Maar de beide heren Karel Ferdinand en Johan Willem Christiaan hadden ook nog een zusje, die Christina Elisa van Langen heette en geboren werd te Utrecht op 20 jan 1821 en om het verhaal kompleet te maken: op een goede dag trad zij op 23 juni 1859 in het huwelijk met Matthijs Engelhart Andreas te Semarang.

Karel Frederik Andreas (zie 2 boven) kwam op een goede dag een juffrouw tegen die Margaretha Johannes heette en waar hij mee huwde te Mangoen Semarang . Zij was een dochter van Jordan Johannes en Anna van der Hoeven. Hoe precies de familie verhouding is tussen Jordan en mijn overopa Joseph is te lezen op de pagina NAZATEN PAULUS ANDREAS. Er is ook een direct familie verband tussen JORDAN JOHANNES en AGHA HOVSEP HOVHANNES AMIRKHAN, doch het fijne ervan is mij voorlopig nog een vraagteken. Jordan Johannes was in elk geval aandeelhouder met 12 aandelen in de Javasche Bank die in 1828 werd opgericht te Batavia.

Alle kinderen van Paulus Andreas alsmede hun nazaten kwamen in de maatschappij goed terecht en echtgenoten van dochters vervulden onder andere hoge functies in het bestuur. (Minister van Koloniale zaken, Rechter, Notaris.)

Paulus vocht mee met de Burgerwacht van Semarang tegen het leger van Dipanegara in de Java oorlogen 1825-1830. Zijn oom Joseph (mijn overopa) was toen al zeer vermogend en het NIL kwam aankloppen bij hem om een kleine bijdrage in de vorm van een obligatie lening ter grootte van 930.000 guldens. het NIL had geen geld, Nederland had geen geld, dus trad overopa als bankier op om het NIL te financieren bij de bouw van de bentengs (forten). Tot mijn spijt moet ik vaststellen, dat Nederland nog steeds geen geld heeft, want de lening staat nog steeds te boek als openstaande vordering... (1822: 930.000 guldens. Aardig bedrag omgerekend tegen de huidige waarde en dan nog de rente op rente over circa 200 jaren.... Poeh poeh, daar kan men aardig wat stukjes Nederland van kopen, misschien wel heel Nederland. Wellicht dat ik een briefje zal gaan schrijven aan enkele nazaten, maar dat zal wel geen vruchten opleveren..."Meneer Boers, het spijt ons u mede te delen, dat de kwestie niet onder de Nederlandse wetgeving valt, maar onder de voormalige Ned.Indische regering en die bestaat helaas niet meer. Vertrouwend u hiermede voldoende ingelicht te hebben etc etc etc."

 

Op volgende pagina's valt iets te lezen over de andere broers Barsekh en Carepit, want ook zij zijn een stukje familie van mij (van Armeense kant dan). Uiteraard zal mijn geleuter NIET in detail geschreven zijn, omdat het grote publiek er toch niet in geinteresseerd in is.

Bronnen: Privé dokumentatie, Armen Joseph, Chr. Andreas, Sovjet Armenische Academie van Wetenschappen, afd. Speciale Wetenschappen 1963, Busselaar, BTvP, almanakken, KB.nl

 

 

Top