Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Pekalongan.

Foto's copyright van:

http://www.thearoengbinangproject.com/kerkop-panjang-wetan-pekalongan/ 

 

De toegangspoort tot het kerkhof Panjang Wetan te Pekalongan gelegen aan de Jl W.R. Supratman.

Van buitenaf ziet het er verzorgd uit lijkend op een soort fort, maar ook hier is helaas de binnenkant een grote totale puinhoop. (Althans wat betreft het Nederlandse gedeelte). De graven die enigszins nog herkenbaar zijn heb ik hieronder verzameld en van enige aanvullende informatie voorzien. De overige Nederlandse graven zijn "hergebruikt", d.w.z.: de lokale bewoners hebben het geplunderd en het materiaal ten eigen behoeve hergebruikt, zoals hekwerken, daken, marmeren grafplaten.

Het kerkhof is tegenwoordig voornamelijk bezet door graven van christelijke Chinese inwoners van Pekalongan.

 

Onderstaande foto's via Google View:

 

 

 

 

Het graf van Caroline Maria Meijer - de Bats (Solo 16-2-1850 / Pekalongan 17-5-1909) en het graf van haar zoon Hein Willem Johannes Meijer (Pekalongan 6-2-1873 / Pekalongan 11-7-1931), destijds bedoeld als eeuwige rustplaats en tegenwoordig ook een nevenfunctie als bewaarplaats van??? Ik zie ook een stel kinderschoenen. Triest.

Zij huwde 27-11-1867 Pekalongan met Simon Meijer en hij was Sergeant Infanterie. Haar ouders waren Petrus de Bats (1814-1880) en Christina Frederika Helwich (1824-1895).

 

Onderstaande foto is van Pengembara Tempo Doeloe okt 2018. Let op het verval van het graf bij vergelijking met de foto's hierboven.

 


 

Het graf van A(driana) H(enriette) E(lisabeth) Meijer geboren van den Berg. Zij was gehuwd met de heer H.W.J. Meijer. (RA1908 vermelding: Klein Landbouwer te Pekalongan). Het echtpaar huwde op 22 dec 1898 te Pekalongan en was bij mijn weten kinderloos (Althans ik heb niets in de almanakken kunnen vinden, noch in de geboorte annonces.)

Na het overlijden van Adriana in 1908 maakte Hein kennis met Marie Louise van Bloemen Waanders (erkend 12 maart 1881 Semarang) en dit resulteerde in een huwelijk te Pekalongan op 6 mei 1915.

Hein dreef een batikhandel te Wonopringgo en Pekalongan, hetgeen niet zo vreemd was, want in Pekalongan was de batikfabriek van de familie van Zuijlen gevestigd. (= familie van me.). Zie The Batik Queen foto op de homepage.

 

 

Enig verband tussen de families Meijer - van den Berg en Meijer - de Bats zoals hierboven getoond, heb ik ook niet kunnen vinden.

Iets meer over de andere families van den Berg te Pekalongan kan men lezen op deze LINK - KLIK HIER.

Houd echter rekening met het feit, dat de gelinkte site al een poosje uit de lucht is sedert 2009. Voor het geval men GEEN toegang meer krijgt tot een bezoek aan deze site, heb ik derhalve EEN DEEL van de inhoud ervan hieronder gekopieerd omdat er interessante gegevens in staan. (Gekopieerd De Tweede Generatie).

Quote:

 


2. Johannes Zacharias van den Berg was born on 24 Sep 1832 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 16 Oct 1901 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 69. 

General Notes: Aangiften geboorten Soerabaija RA 1833/239

plaatsing onder voorbehoud ( op geboorteplaats)

Naamlijst Soerabaija 1857, 1860, 1863

Soerabaija:
RA 1857/76 wijkmeester la. H
RA 1860/10 huwelijk
RA 1860/90 gezworen translateur voor de inlandse Taal
RA 1863/96 gezworen translateur voor de fransche, engelsche, hoogduitsche, inlandsche taal
RA 1863/98 wijkmeester van wijk la. H
RA 1867/86 21-11-1866 griffier bij den landraad

Johannes married Pauline Virgine Dekens on 27 Nov 1858 in Soerabaja, Java, Indonesia.


Their children were:

   9 F    i. Juliana van den Berg was born on 24 Sep 1859 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 20 Apr 1878 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 18. 
+ 10 F    ii. Adolphine Elize van den Berg was born on 26 May 1861 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 4 Apr 1880 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 18. 

Adolphine married Antonius Henricus Gérard on 26 Feb 1879 in Soerabaja, Java, Indonesia.

+ 11 M    iii. Johannes Adolf van den Berg was born on 22 Aug 1862 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 17 Nov 1935 in Soerabaja, Java, Indonesia, at age 73. 

Johannes married Rosina Dorothea Christiaan on 2 Jul 1887 in Soerabaja, Java, Indonesia.

5. Dirk Ernst van den Berg was born on 17 Dec 1839 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 11 Jan 1889 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 49. 

General Notes: RA Regerings Almanak D.E. van den Berg (Soerabaja, Pekolongan)

RA 1840:
-260 Aangifte geboorte D.E.
RA 1866: 
Geen D.E. van den Berg, wel J.Z. als translateur van de Inlandsche Taal
RA 1867:
-86 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, 2de kommies op het residentiekantoor
-86 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, griffier bij de Landraad: J.Z. van den Berg
RA 1868:
-89 Als bij 1867-86
RA 1869:
-14 Voltrokken huwelijk met M.E. Smith
RA 1870:
-141 Als bij 1867-86
RA 1875:
-171 Gewestelijk Bestuur Soerabaja, wijkmeester
-431 Diaken bij Kollege van Diakenen, Eredienst Soerabaja
-467 Vereniging Caritas te Soerabaja
RA 1886:
-129 Wees en boedelkamers, Gecommiteerde te Pekalongan
-159 Gewestelijke Bestuur Tegal-Pekalongan, commies 23-8-1877
-160 Secretaris Commissie Beheer begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en met dezen gelijkgestelden: Pekalongan
-311 Diaken Protestansche Eredienst Pekalongan
-353 Secretaris Vereniging Caritas te Soerabaja
RA 1887:
-129 Wees zie 1886
-159 Gewestelijk zie 1886
-160 Secretaris Commissie zie 1886
-311 Diaken zie 1886
RA 1888:
-141 Wees zie 1886
-356 Diaken zie 1886

Inwonerslijst van Pekalongan
1865 Geen
1870 Geen
1875 Geen
1880 Dirk Ernst van den Berg
1885 Dirk Ernst van den Berg
1890 Alphonsus van den Berg
1895 P.A. van den Berg
1897 P.A. van den Berg

Adresboek Nederlands Indie: Berg, van den
1903
P.A. van den, handelaar Pekalongan, Boegisan
Wed 2e com D.E. van den - geb M.E. Smith Pekalongan
Wed. ME. geb Smith Pekalongan
1920
P.A. van den, Broodbakker Pekalongan (A.H. Meijnderts)
1930
Wed. P.A. van den - geb A.H. Meijnderts Pekalongan
K. van den Berg Mach S.F. Scragi, Pekalongan (S.C. Lom)
1938
O.P Th van den, ex opz. Gevang w. Pekalongan

Grafschriften Pekalongan
Graf nr 15 E v/d Berg 49 jaar overleden 11-1-1889
M.E. van den Berg-Smith geb Soerabaja 18-7-1851 overl Pekalongan 1-11-1916
A.H.E. Meijer - van den Berg geb Soerabaja 10-1-1875 overl Pekalongan 18-1--1908

Dirk married Maria Elizabeth Smith on 19 Sep 1868 in Soerabaja, Java, Indonesia. Maria was born on 18 Jul 1851 in Soerabaja, Java, Indonesia and died on 11 Jan 1916 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 64.


Their children were:

   12 M    i. Janus van den Berg . 
   13 M    ii. Leo van den Berg . 
+ 14 M    iii. Pieter Alfons van den Berg . 

Pieter Alfons
  


Pieter married Tante Ann.

+ 15 M    iv. John Hugo van den Berg was born on 28 Sep 1879. 

John married (name unknown).

+ 16 M    v. Isaak Coenraad van den Berg was born on 9 Apr 1883. 

Isaak married Felicita.

   17 F    vi. Johanna Alida van den Berg was born on 26 Jun 1884 in Pekalongan, Java, Indonesia and died on 20 Jul 1885 in Pekalongan, Java, Indonesia, at age 1. 
+ 18 M    vii. Ernst Adolf van den Berg was born on 2 Feb 1886 in Pekalongan, Java, Indonesia. 

Ernst Adolf

 

 

 

 

Onderstaande foto is van Pengembara Tempo Doeloe okt 2018:


 

Het graf van  Hendrik Annink, geboren te Hengelo 2 jan 1855 en overleden Pekalongan 17 okt 1935. Ik heb niets bizonders kunnen vinden over Hendrik Annink, behalve het feit dat er te Hengelo diverse personen woonden/werkten/leefden en geboren werden die ook Hendrik Annink heetten. Het was/is een veelvuldig voorkomende familienaam te Hengelo, maar.... zie verder aanvulling hieronder:

Aanvulling 27 nov 2018:

De heer G. Speek bracht een bezoek aan deze website pagina en deelde het volgende mede, naar aanleding van het feit, dat ik vermeldde dat er in Roosjeroos ene Hendrik Willem Annink te boek staat en ik niet wist of hij een zoon/familie was van Hendrik Annink. De heer Speek deelde mede, dat dit inderdaad het geval was. (Zie notitie Gastenboek.)

Wil men meer weten over de genealogie van de familie Annink, dan gelieve men de website van de heer Speek te bezoeken via deze link:

http://www.gerritspeek.nl/genealogie/annink/pg-frm3.htm . In de reeks opzoeken bij de naam Hendrik 1855

 

Einde aanvulling 27 nov 2018 met dank aan de heer Speek.
 

 


 

Het graf van Johannes Martinus Heck, geboren Tegal 2 dec 1888 en overleden Pekalongan 17 maart 1921.

RA1917: Hij was gehuwd met een lokale Indonesische vrouw SRIMONA d.d. 23-8-1916 te Pattie (Pati)

Geen nadere bizonderheden kunnen vinden.

 

 


 

Het graf van Henricus Theodorus Josephus HOPPE, geboren Schiedam 30 juli 1866 en overleden Pekalongan op 16 januari 1937.

Hij was de zoon van Henricus Hoppe en Maria Anna Jacoba Hoek. Hij kwam uit een gezin van totaal 11 kinderen.


 

Het graf van Victor Stauber, geboren te Basel 12-9-1892 en overleden 2-6-1958 te Jakarta en begraven te Pekalongan.

Hij was onder andere werkzaam op de onderneming Sungei Bedjangkar Deli waar hij in 1920 door een andere werknemer werd aangevallen en gewond geraakte.  Na dit incident nam hij ontslag en runde een toko te Tandjong Balei waar hij de duvel en zijn ouwe moer verkocht, (van alles wat die ondernemingen nodig hadden, maar voornamelijk zuipezooi.) In juli 1922 ontsnapte de voorraadschuur van de toko aan een brand. Ik vermoed dat hij de toko runde samen met zijn ouders. (Opa was militair geweest.)

In sept 1946 verschijnt zijn naam te Batavia in verband met de verkoop van een partij ondergoed aan de Jalan Mampang no. 62.

Bij mijn weten heeft hij niet in een interneringskamp gezeten (Zwitserse nationaliteit).

 

Hieronder foto van Pengembara Tempo Doeloe okt 2018:


En dat was het dan maar weer. Met dank aan de webmaster Bambang Aroengbinang uit desa Mersi te Purwokerto en Pengembara Tempo Doeloe gepubliceerd okt 2018.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top