Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het algemeen kerkhofje te PEMALANG kampung Widuri... 

Veel wijlen werknemers van de ex-suiker fabriek BANDJARDAWA (Ind. spelling Banjardawa) liggen/lagen hier te ruste, want het grootste deel van het kerkhof is verdwenen en de overledenen hebben plaats gemaakt voor de levenden.

De heer Lengkong Sanggar Ginaris, een bevriende archeoloog uit Indonesia, attendeerde me hierop en stuurde me een link waar het Ministerie van Cultuur Indonesia iets over had gemeld, waarvoor heel veel dank.

De lokatie, zuidelijk van Obyek Wisata Pantai Widuri en westelijk van Lapangan Widuri, of te wel rood omkringeld op de kaart.

Volgens bron GHG1Graf waren er in totaal 26 graven destijds gesitueerd en volgens het bericht van het ministerie zijn er heden ten dage nog slechts 4 graven en waarvan er slechts nog twee heel goed leesbaar zijn wie er begraven liggen.

 

Hieronder het graf van de nog jonge Arie van Baak. Volgens het grafopschrift geboren op 22 mei 1883 en overleden op 16 okt 1907. De Indonesische ambtenaren hebben in hun berichtgeving een fout gemaakt.(Zie scan  boven - overleden 22 okt 1907. Ik vermoed dat de typdame in de war was geraakt met de dag van geboorte.)

Wat wel op het graf zelf foutief is genoteerd, is de datum van geboorte, want volgens de archieven van Heusden werd Arie geboren op 22 mei 1884 en niet op 22 mei 1883. Vermoedelijk was men destijds in de war geraakt met de geboorte datum van zijn oudere zuster (oudste kind) Gerarda Machtilla, die op 18 mei 1883 geboren werd. 

De gezinskaart archief Heusden van de familie van Baak. 

Arie van Baak was snijveld opziener op de suikerfabriek en tijdens een pauze van hetw erk zocht hij verkoeling in de rivier waarbij hij verdronk. Zijn jongere broer Hendrikus Bastiaan (eveneens werkzaam destijds in de cultuur) plaatste namens allen de overlijdens advertentie van Arie. De krant maakte ook een fout in de berichtgeving: "gisteren" zou dus betekenen dat het de 20ste geweest moest zijn, dat Arie verdronk. Arie bleef ongehuwd. Hendrikus Bastiaan (broer) huwde later mevr. Jacoba Cornelia de Bruijn. Hendrikus was werkzaam geweest voor de HVA op diverse ondernemingen: Seruni, Jatiroto, Sumberdadi en Garum en ging in 1930 met pensioen en keerde terug naar Nederland, alwaar hij in 1950 overleed.

  

Het familiegraf van de familie van Rossum. Helaas heeft men op het graf niet vermeld welke leden van deze familie er begraven liggen. Ik heb wat overl. advertenties gevonden, maar ik beweer niet dat de getoonde advertenties betrekking hebben op leden van deze familie die te ruste zijn gelegd in het familie graf. Het zou wel kunnen.

Op de foto's is duidelijk te zien hoe de situatie van het kerkhof heden ten dagen anno 2018 is.

 

"Rustplaats van de familie van Rossum". (Foto hieronder.)

De tweede foto eronder is een opname van het hele graf van de familie van Rossum.

 

Foto onder: Niet te traceren wiens graf dit is. Helemaal rechts op de foto (bij de drie bomen) is het graf van Arie van Baak te zien.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top