Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 13 ....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 13.

Met hulp van her en der, wederom erin geslaagd om een aantal foto's van de graven van Peneleh bij elkaar te schrapen en te voorzien van de aanverwante gegevens en overige informatie.

De foto's zijn eigendom en copyrights van de genoemde eigenaren en dienen respectvol te worden behandeld. 

Op www.krancher.com is een lijst in te zien, welke personen in welk graf liggen. Belangstellenden kunnen derhalve aldaar hun licht opdoen. Mijn doel is enkel een soort opstapje te zijn voor de zoekenden door hier de foto's van de graven te tonen en indien noemenswaardig ook nog voorzien van enkele wetenswaardigheden. 


Hendrika Louisa Krijgsman, weduwe van Frederik Bernardus Buse. Foto's copyright 3bpnogspot.com

De Indische almanak geeft de volgende informatie aan. Er is verder weinig bizonders te vemelden over deze personen in graf B 27.

Het volgende kan een hulp zijn voor eventuele belangstellenden:

Maria Magdalena Krijgsman (1777 Surabaya -1817 Surabaya) was gehuwd met Johan Casper Ries (1778-1840. Hij was commies controleur In-Uitvoerrechten Surabaya. Hij werd 3 dagen ziek en stierf getuige de advertentie van 1 febr 1840 in de Javasche krant van 12-2-1840. De advertentie werd getekend door de kinderen C. Ries en F.W. Ries). De ouders van Maria Magdalena Krijgsman waren: Willem Krijgsman (ca 1749-1790) en Samie ( ???-1781). Er is dus een verwantschap tussen de families Krijgsman, Ries, Buse, de la Haije en Brouwer. 

Op 5 febr 1852 een overlijdensadvertentie geplaatst door F.W. Ries, met mededeling: "Mijne geliefde zuster Hendrika Dorothea Ries -weduwe van Willem Elisa van Reijn- op 50-jarige leeftijd overleden". Let wel: de advertentie zegt 1852, maar het moet zijn 1862 !!!!

Meer kan en wil ik niet doen, anders wordt het allemaal teveel.

Voor meer informatie over de familienaam Krijgsman gelieve men de familie site Krijgsman te bezoeken. Deze site kan men HIER vinden. Ik moet er wel aan toe voegen, dat bedoelde mevr. Hendrika Louisa Krijgsman NIET op de familie site terug te vinden is, noch haar echtgenoot Frederik Bernardus Buse.


Onderstaande foto Copyright Sittirasuna.com

Het betreft het rechterdeel van de gecombineerde foto.

De familienaam CRAMER was zeer ruimschoots vertegenwoordigd in voormalig Indië en ik waag me niet aan het uitspitten van de bedoelde personen. De foto is dus enkel informatief voor belanghebbenden.


 

Maria Cavier. (Foto graf van Wikimapia.org). Twee dagen na haar haar overlijden zou zij jarig geweest zijn.

 

 

Ik heb verder niet veel over de familie Cavier kunnen vinden. In 1894 werd te Surabaya een nieuwe blikslagerij geopend, welke gerund werd door de "europese baas" Cavier. Het bedrijf was van de Semarangse Soeria Soemirat.

In Semarang diende een zaak tegen G.H.C. Cavier in 1903 die een inbreker zijn hersenpan had ingeslagen met een knuppel. Cavier kreeg 25 guldens boete en 2 maanden gevangenisstraf.

In almanak 1896 woonde CHG Cavier te Semarang.

In almanak 1898 woonde C Cavier te Koedoes.

Voor het overige weinig te informeren.


Esther Hendrika Bruno geboren Martens. 18 jaren oud en net 20 dagen gehuwd. Let wel !!! De advertentie is gedateerd 1884. Dit moet natuurlijk zijn 1885 !!!!!

S.C.TH. Bruno staat voor SIGISMUND CONSTANTIJN THEODOOR BRUNO. Gehuwd op 22 aug 1885 te Surabaya.

Esther werd te Pasoeroean geboren en stierf te Soerabaja.

Foto graf copyright Jakarta Post. Excuses voor eventuele nabestaanden voor de ongenode arme ziel die er een krant leest op het graf. Het is waarschijnlijk zijn huis/verblijfplaats en daar gewoon op Peneleh. Zijn hebben en houwen heeft ie bij zich in een zak en zijn afgetrapte sloffen heeft hij netjes afgedaan en zijn petje staat gedrapeerd op de grafsteen.

Almanak 1872 vermeldt: Isaak Christiaan Martens geboren te Soerabaja op 13 aug 1872. (Een broer van Esther.)

Bij de Landraad te Soerabaya was een deurwaarder G. BRUNO werkzaam in 1864. Executoriale verkoop van in beslag genomen van 25500 Manilla sigaren, waarschijnlijk in beslag genomen wegens clandestiene invoer door het schip Fathaul Kair met de chinese kapitein Tan Kim Thaij in febr 1863.

S.C.Th. Buno was in 1899 commies bij de spoorwegen (weduwnaar van Esther Hendrika Martens). In 1893 was hij tijdelijk stationschef 1ste klas te Porong. In 1891 was hij te Toelangan gestationeerd. In 1882 (!!!) was hij burgelijk schrijver 5de klas bij de Militaire administratie, waarmee hij in dat jaar ontslag kreeg wegens volbrachten diensttijd en met behoud van pensioen. (Esther is dan in 1882 15 jaren oud. Men kan dan ongeveer aan de hand hiervan het leeftijdsverschil berekenen.)

In Ternate was in 1865 woonachtig Weduwe Esther Philip geboren Martens. (Tante?) Overleden 11 jn 1876 te Sidajoe (nabij Soerabaja).

Meer wil ik niet doen voor eventuele belangstellende nazaten.


Op 14 juli 1786 (s.v.p. niet verwarren met Le Quatorze Juillet, dat kwam jaren later pas) huwde Daniel Pietermaat (1759-1822) te Schiedam met Anna Catharina Pichot (1767-1793). Uit dit huwelijk werd onder andere geboren Daniel Francois Willem Pietermaat op 2 okt 1790 te Schiedam. Ik richt me hiernavolgend enkel op DFW Pietermaat.

Kleine Daniel groeide na 3 jaren verder op zonder zijn moeder en op 7 april 1801 trouwt zijn vader ten tweede met Theodora Francoise Patijn. Daniel doet zijn best op school en later ook op de hogere scholen en is in 1820 (30 jaar oud) al fiscaal, magistraat en commandant van de gewapende burgerij Amboina EN gescheiden van zijn eerste vrouw, in 1822 Resident van Banda, luitenant kolonel  tit. 1824, waarnemend Resident Menado 1826, Resident in 1827 Menado, Lid van het Hoog Gerechtshof 1832, Gouverneur Makassar 1833, Resident Batavia 1834 en sluit zijn loopbaan af als Resident Soerabaja 1839-1848. Hij sterft 30 nov 1848 te Soerabaja.

Hij was gehuwd met Johanna Magdalena Ringeling op 4 juni 1812 te Amsterdam en vond het welletjes op 20 sept 1819 te Amsterdam.(=Datum echtscheiding.)

In okt 1823 trouwde hij te Amboina Sara Carolina Moorrees.(+Batavia 22 april 1877- 68 jaar oud.)

Enfin, uit beide huwelijken waren natuurlijk meerdere kindertjes geboren en die kregen vriendjes en vriendinnetjes en voor men er erg in had, wemelde het ineens van de relaties tussen de families PRINS, van LAREN, MYER, PRAGER, van der BANK, de KOCK, BOUDRIOT, HORST, BOERMEESTER, McGILLAVRY, BRAAM MORRIS en natuurlijk ook nazaten van die overopa van me, Joseph Johannes. Want Joseph had geld en macht, dus.....vul zelf maar verder in. Kortom, in Indonesia zou men zeggen: Ramé dese.

Meer weten over Daniel Francois Willem Pietermaat? Graag even zelf goochelen op Google.

Foto onder: copyright 3bpblogspot.com

Hieronder Daniel Francois Willem Pietermaat. Neen, dit is niet de Resident, maar een kleinzoon uit zijn huwelijk met Sara Carolina Moorrees. (Foto RKD.nl)


 

Ik verwijs wel naar mijn pagina Jos Crawfurd alwaar enkele foto's van de familie te zien zijn. Gekregen van Jos en met toestemming geplaatst.

KLIK HIER voor de pagina Jos Crawfurd.

Van Jos heb ik de volgende foto's ontvangen met verzoek deze te plaatsen. Nogmaals: Bezie ook de pagina van Jos zoals hierboven gelinked. Mind: De foto's zijn copyrighted Jos Crawfurd.

Op verzoek van Boeroeng, die mij onderstaande tekst toestuurde, hieronder geplaatst.

B 3320
Hier rust / onze dierbaren echtgenoot / en behuwd-vader / A.Ch. Samson
/ in leven com. b.d S.S. o.l. / geboren te Banda Neira / en / overleden
te Soerabaia / op den 6 Aug. 1915 / R.I.P.
Edna Catharina Crawfurd, begr. 14 mei 1923.
August Samson, begr. 9 aug. 1924.
James William Samson, begr. 30 nov. 1929.
Augustine Barendine Samson geb. Abels, begr. 15 april 1953.
 

 

 


 

13 september 2014 aangevuld uit Persee Paris nog de volgende graven: 

Graf B877: Laurent Charles Felix Blavet en echtgenote Christiana Blavet-Cookson.

Mind: Er zijn meerdere familieleden BLAVET uit Frankrijk naar Indië vertrokken. Hieronder slechts de gerelateerden van de tak van Laurent Charles Felix.

 

 

Onderstaande foto's van de heer Blavet en mevr. Blavet Cookson zijn het copyright en eigendom van http://www.gaijmans-gaymans.nl/gaijmans-gaymansframeset.htm?gaijmans-gaymans001618.htm 

De heer Laurent Blavet was oprichter van de handelshuizen Blavet te Batavia en Soerabaja.

 

De overlijdens advertentie van mevr. C. Blavet-Cookson met de namen van kinderen en behuwdkinderen, namelijk de families de Rijk, Schmid, Rosemeier.

Hieronder uittreksels van de Indische almanak welke andere graven te Peneleh betrekking hebben op deze tak van de familie L.C.F. Blavet.

 

Let wel: Hieronder: Het dochtertje van Rosenfeld/Blavet ligt te Ambarawa en niet te Peneleh.

 

Aanvulling 15 nov 2019 betreffende de heer Jude Henri Auguste Blavet (roepnaam Auguste) - zie overl. adv. boven van mevr. de wed. C. Blavet-Cookson.

Hieronder een uittreksel uit de begraafboeken van Peneleh met de aangifte van zijn overlijden/begraven. Zijn voornaam Jude wordt hier abusievelijk foutief geschreven als Judi.

 

De heer Auguste Blavet zelve ligt in het familie graf B2599, samen met een doodgeboren kind van S.H. Donker, Melanie Blavet de echtgenote van S.H. Donker, en Alida Christina Blavet - geboren Schmid echtgenote van Auguste Blavet. (Zijn echtgenote overleed te Malang 8 aug 1931 in de leeftijd van 87 jaren oud.) Bron BRP11.

De heer Jude Henri Auguste Blavet werd genaturaliseerd als Nederlander -  Staatsblad 180 3 dec 1874.

(Aaltje Christiana) Melanie Donker-Blavet (overleden 1905) was een dochter van Auguste en Alida en zij huwde de heer Simon Hendrik Donker.

Een zus van Melanie was Gertrude Henriette Marie Blavet en zij huwde Cornelis Donker.  Gertrude en Cornelis huwden 19-12-1908 en hij was voorheen gehuwd geweest - echtscheiding 14-7-1908 - met Melanie Cornelie Marie Schmid en laatstgenoemde huwde op 4 dec 1909 met ..... Simon Hendrik Donker. En voor het overige mogen de genealogen hetzelf verder uitzoeken.

 

Einde aanvulling 15 nov 2019.

  

Meer weten over Blavet familie? Ga naar http://www.gaijmans-gaymans.nl/gaijmans-gaymansframeset.htm?gaijmans-gaymans001618.htm

 


 

 

Aanvulling d.d. 18 sept 2014 uit Persee Paris Fr.

Graf B82: Marie Doralice Martin. (Let wel: RA zegt DOVALICE.) Geboren ergens op Maurice (Mauritius, vernoemd naar Prins Maurits) voormalig tussenstation van de VOC circa 1600, alvorens men maar liever naar Kaap de Goede Hoop verhuisde circa 1700, nadat het getroffen werd door een orkaan in 1695. Fort Hendrik werd een beetje verwoest en opbouw was te kostbaar. Simon van der Stel ontwikkelde daar de suikerteelt. Nadat  de boys van de VOC hun hielen hadden gelicht, kwamen de jongens van de Franse slag er zich vestigen in 1721 en dat ging van een leien dakje want den Ollander was al pleitte.

Oh ja, zoals gewoonlijk waren de Porguezen er eerst en zoals gewoonlijk joegen die vermalijde Ollanders de Portugezen weer richting zee.

En weer zoals gewoonlijk kwamen de Britten even langs om maar gelijk het eiland over te nemen van de Fransen en dat gebeurde in 1810, maar stiekempjes bleven er toch wel een paar Ollanders en Fransen en Portugezen achter... vandaar de naam Martin...Voor de zuiperds onder de lezers: Denk maar aan Remy Martin. Waarmee ik pertinent niet beweer dat Marie Doralice Martin van hen afstamt.

Goed, over Marie zelf heb ik weinig kunnen vinden. Ik heb als eventueel hulpmiddel de volgende extra scans hieronder neergepoot. 

Mijn geliefde zuster staat er, hetgeen dan impliceert dat zij dus familie had en volgens de tekst van de RA 1856 was er wat dan doen met Wilhelmina Geertruida l'Oubriat....

(en zie daaropvolgend wie er in graf B83 ligt van de andere "duurdere" tak).  

Maar, niet vergeten, dat er ook de familie Olijve(Olyve) aanwezig was.

Johannes Franciscus Martin ligt in graf 553.

Enkele andere takken van de l'Oubriat stam maar dan met OLYVE ervoor. (J.B. Olyve l'Oubriat was in 1862 Resident van Tjilatjap.)

 

Onderstaand te Batavia.

Onderstaande slaat op de graven te Garoet.

En ergens in de Java Bode van 16 okt 1873 staat simpel vermeld, dat met ingang van 14 okt 1873 de heer J.B. Olijve l'Oubriat in staat van faillisement is. 


Graf . De heer G.F.A. Galati. Geboren te Somma Lombardo in 1817 in de buurt van Milaan, trok toen hij 20 jaar oud was mee met een muziek ensemble naar Indië, maakte en speelde mooie muziek, werd de baas van het muziek gebeuren te Soerabaya. Één maand voor hij stierf componeerde en voerde hij de Lombok overwinningsmars uit in januari 1895 en in febr. 1895 hield hij het voor gezien en werd zijn inboedel geveild, waaronder enkele piano's en vleugels. Hij woonde tot in 1883 in de Embong Malang en verkocht daar ook diverse muziek instrumenten waaronder piano's. Waarschijnlijk na veel geklaag van en gedonderjaag met de buren, verhuisde hij naar de wijk Ketabang, dat in die jaren nog lang niet dicht- en volgebouwd was en alwaar hij misschien wel vol overgave en met open ramen Het Slavenkoor van Nabuco van collega Verdi uit 1842 kon galmen en of spelen. Landgenoot Zangrandi van de ijssalon was toen nog niet aanwezig in Soerabaya, anders had hij daar misschien ook nog op het terras een piano recital ten gehore gebracht. Zoiets als Soerabaya, Soerabaya... maar dan in popsong uitvoering. Het was maar goed, dat er destijds nog geen dolby surround 8x 1000W installaties bestonden. Peneleh's bewoners zouden zich omgedraaid hebben van nijd en wegens dat lawaai.

 


 

 

 

Ga naar deel 14 door op deze link te klikken.

Top