Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een vervolgdeel  van het Kerkhof Peneleh te Surabaya deel 34. 

 

Zie ook de andere delen links te vinden in het menu...ff bladeren en wat moeite doen ervoor.

Diverse foto's van diverse begravenen die door Adie, een vlogger te Suarabaya zijn gemaakt. De foto's zijn van eind januari 2021, dus vrij recentelijk nog en ook gemaakt nadat er grote delen van het kerkhof zijn "gerenoveerd"en dat renoveren betekent in dit geval een emmertje met sop, borsteltje, emmer kalk/witsel, zwarte verf en goudverf...maar let wel: Nog niet alles is gedaan !!!!

Oh ja, dat renoveren geschiedde omdat er een paar jaartjes geleden een of andere hotemetotige handelsdelegatie uit La Holande het kerkhof bezocht (officieus dan, tussen neus en lippen door, want de borrels in het het Majaphit hotel stonden te wachten).

Met dank aan Mas Adie !!!!

 


 

Het graf van de familie BRUININGA.

Ik ga niet al teveel hier erover delebereren maar deel slechts mede: Indien u meer wilt weten, denk dan aan wijlen 2021 paatje John Bruininga. 

Johan Daniel Bruininga huwde met mevr. Satimah/Satma/Geertruida Maria te Soerabaja op 26 mei 1888. Hij werd geboren Den Haag 29-8-1838 en overleed 1-1-1896 (RA1897).

Fransje (roepnaam) / Geertruida Maria Johanna Franciska was hun dochtertje.

Mevr. Satimah Bruininga overleed te Soerabaja op 23 mei 1945 in de leeftijd van 87 jaar. (Film 1357859 akte 102)

Op de voorgrond met de rode pijl het graf van de familie. Het ligt vlak naast de poort meteen om de hoek.

 

Ter extra info: In nov 2019 zag de muur achter de graven er zo uit. Waarschijnlijk had één of andere mislukte kunstenaar opdracht gekregen om een "passende griezelige lugubere" achtergrond als decoratie te schilderen. En dat tafereel strekte zich over de hele muur voort. (Zie eerste foto boven). Gelukkig heeft men het "artistieke" gebeuren maar weer gauw weggepoetst. Hoe verzinnen ze het.
Hieronder het graf van  JOHANNES WILHELMUS WOLFF.

Geb. Den Haag 18 okt 1838 en overleden oud 47 jaar op 25 april 1886 te Soerabaja.

Hij was gehuwd met JOHANNA MARIA MAGDALENA VAN DER SCHEER, weduwe van CORNELIS HOEKMAN. Zie aantekening op de rouw advertentie.

Dit is zo'n geval dat men ten behoeve van de renovatie van het kerkhof wat goudverf over had en dacht....

Hij was ambtenaar (Baasschilder) Marine en Stoomwezen afd Riemenmakerij te Soerabaja.

 

 
 

Het graf van de familIE LABAAR.

De kleine Arnold werd geboren te Den Haag als zoontje van de Indisch ambtenaar (Assistent Resident) ARNOLDUS HENDRIKUS ALEXANDER LABAAR en echtgenote SUSANNA DOROTHEA KOOL. (Openarch.nl geb.akte Den Haag -zie scans hiernavolgend)

Arnoldus Hendrikus Alexander Labaar huwde te Soerabaja met Susanna Dorothea Kool op 9 juli 1884. (RA1885)

Arnold was de eerstgeborene van een tweeling en zijn broertje werd HENDRIK genoemd.

FLORA EUGENIE LABAAR geb 24 juni 1885 was een oudere zus van de broertjes Arnold en Hendrik Labaar. Ik heb verder niets over Flora nog kunnen vinden. Getrouwd? Geen advertenties, niets. Slechts de melding RA1913 dat zij overleden was te Malang 20 jan 1912.

 

Het gezin Labaar - Kool werd vaker getroffen door vroegtijdig overlijden van hun kinderen, want op 11 sept 1887 beviel mevr Labaar te Modjosarie van een levenloze zoon. (Krant Soerabajaasch Handelsblad 14 sept 1887).

Arnoldus Hendrikus Alexander Labaar overleed te Malang/Lawang in de leeftijd van 80 jaar op 1 maart 1931 (krant Soerabajaasch Handelsblad 2 maart 1931).

Zijn echtgenote mevr Labaar-Kool overleed op 58 jarige leeftijd te Lawang in 1924 (alg.handelsblad 9 okt 1924).

Het gezin Labaar-Kool kreeg meerdere kinderen, welke ik hier niet opsom.(Zie BS in diverse kranten en de RA's als men de behoefte heeft om meer te weten.)

 

 
 

Het graf van mevr. CORNELIA ADRIANA DEELEMAN geb BERGMANS.

Op haar graf staat dat zij geboren werd 11 maart 1857 en de scan van de website stamboom Deeleman zegt dat zij geboren werd 11 maart 1856.

 

Ten behoeve van genealogen hieronder een scan met namen verwanten/gerelateerden.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top