Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh 18 ELLY MB
Peneleh deel 19
Peneleh B2307
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
Peneleh B2341 Scheep
Penl. Corbet Bianchi
Peneleh B574
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Peneleh B2337 Boers
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 9

....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 9.

 

 

Een foto reportage met foto's van juli 2014, van Tjok Mas - Alle foto's zijn haar eigendom en copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Tjok Mas to make use of the pictures on this site. (Tjok Mas tidak punya keberatan... Makasih saya di izinkan.)

Men kan Tjok Mas vinden op Facebook onder dezelfde naam.

 

Een deel van de familie De Senerpont Domis (vader, moeder en 2 kinderen - nummer 4 en nummer 5 - bij elkaar hieronder).De toelichting op deze pagina bij de graven slaan enkel op de betrokken begravenen. Voor een komplete uitleg wat betreft de genealogie dient men zelf de handjes uit de mouwtjes te steken. Genoeg te vinden erover.

De hieronder geplaatste uitleg is een uittreksel van de Indische Almanak. Let wel: de RA zegt dat de overlijdensdatum van mevr. N.E.M. van der Velde de 14de januari is. !!!!


 

Hieronder Graf B1190: Liebe Aenny. Een Duitse volledig genaamd Anna Marie Therese Rosé, bijna 22 jaar oud geworden. In de almanakken geen verdere gegevens over haar bekend. Maakt niets uit verder, want, zie onder:

De families van Riemsdijk, Bangeman, Angelbeek, Motman, Senn van Basel zijn gerelateerd aan de familie Rose. (VOC Factory Japan en landgoed Tjampea).

Mij is onbekend waarom het grafschift in het Duits is opgesteld.


 

Grafnummer onbekend: Hier ligt het stoffelijk overschot van den Weledelgeboren heer F.J.H. Bayer, Ridder Orde van de Nederlandse Leeuw. Geboren te Aken den 4 Juli 1807 en gestorven te Soerabaya den 12den januari 1879. Bijgevoegd het teken van de Vrijmetselarij. (Rode cirkel.)

De heer Frans Jacob Hubert Bayer was directeur van de fabiek PHOENIX te Soerabaja. (Niet te verwarren met de heer Frans Jacob Hubert Bayer uit *Den Haag/+Utrecht.) Hij was prive ondernemer en leverancier van de Marine en het leger te Ned. Indie. (Na PHOENIX richtte hij de VOLHARDING op, welke onderdelen aan de suikerindustrie leverde. Zijn Constructiewinkel was gesitueerd aan de Werfstraat- juist ja, waar de beruchte  gevangenis is gesitueerd. Zelf woonde hij in Undaan.

Zie hieronder een uittreksel uit Pérégrinations Javanaises.

In graf B119 ligt mevr. E. Bayer - geboren Hornoff.

De families Doornik en Schenck zijn gerelateerd.

Frans Jacob Hubert Bayer werd ook wel de "IJzerkoning" genoemd. (Zie ook het boek van Denys Lombard in welke hij vermeld wordt.)

 


Bron: Indische almanak.

 

Hierboven: Marie Desiree Tissot = Marie Desiree Bake = stiefdochter. (Bron: George J. Homs)

Het uittreksel hierboven: Aanvullende gegevens verkregen van Boeroeng, betreffende Mr. A.J. Bake, overleden 10 nov.1866.( Op één na laatste regel). Dank aan Boeroeng.

Mr. Alexander Jacques Bake was de broer van Herman Adriaan van den Wall Bake. (Hun beider ouders waren Bake gehuwd met van den Wall). Een achterachterachter kleinkind van Herman Adriaan van den Wall Bake, is de huidige (anno 2014) vice-premier van Engeland.

Men kan hier meer lezen over Nick Clegg.

Bron almanak:Kinderen.

* 7-5-1822 Semarang: Francisca Cecilia

* 15-8-1823 Jogja: Maria Cecilia

* 24-5-1825 Semarang: Johanna Benedicta

* 22-1-1826 Semarang: Carolus Paulinus

* 16-5-1827 Semarang: Maria Ludovica

* 22-5-1829 Semarang: Maria Charlotta.

Vader was: Joseph Marie Tissot (geboren te Marseille Bouche du Rhone 1783 en + 28-2-1863 Saint Genix Guiere Rhone) in 1822 gehuwd met moeder Maria Francisca Souritte (*1793). Hij was voorheen gehuwd met Maria Desiree Laval. Hij was koopman en koffie teler.

 

 

Makasih Mbak Tjok. !!! 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com