Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met het familiegraf B2140 de heer Bennewitz en echtgenote geboren van Sprew.

 

Het grafopschrift volgens de BRP 12 luidt als volgt:

 

Het graf zelve zegt "Behnewitz"? 

Per febr 2021 is het graf opgekalefaterd en hieronder enkele opnames ervan. Mijn twijfel over de letter "H" of "N" is in elk geval weggenomen.

 

 

De RA1893 zegt: Overleden Hugo Oscar Bennewitz (en laat Eugen achterwege).

De RA1878 zegt: Gehuwd Hugo Oskar Eugene Bennewitz met Jeane  Marie van Sprew. (*8-9-1857 Soerabaja +27-8-1902 Lawang.) op 20-6-1877 te Blora Rembang.

Voordat de heer Bennewitz huwde, woonde hij al in Blora Rembang, alwaar hij op 20-10-1874 genaturaliseerd werd volgens KB. Hij was toen werkzaam als geëmployeerde op de tabaksonderneming SADANG te Rembang. De tabaksteelt is nog steeds een grote bron van inkomsten aldaar in dat gebied. En behalve tabak schijnt er ook af en toe wat anders te groeien volgens Detik.com, want in begin september vond men tussen de tabaksplanten een lijk met hoofdwonden. Tja, het kan verkeren, want ook hier lees je elke dag wel dergelijke berichten.

In 1884 woonde het gezin te Karanganjar, alwaar zijn schoonvader de heer L.S. van Sprew overleed op 11-8-1884. Ik neem tenminste aan dat het gezin Bennewitz aldaar woonde, want de heer Bennewitz dankt de ingezetenen voor de belangstelling en condoleances. Welke Karanganjar precies is mij onbekend, want er waren 6 durpen met die naam en allemaal een beetje in de buurt van elkaar. Overlijden bekend gemaakt via overl. adv. krant maar niet in de register almanakken. De heer L.S. van Sprew was ambtenaar. Dossier in te zien via Openarch.nl op verzoek. Naar mijn bescheiden mening moet dit de heer Leonardus Severinus van Sprew zijn geweest. Gebaseerd op namenlijsten inwoners: RA1879 woonachtig Semarang, RA1864 Agent Weeskamer Semarang/Rembang/Blora, RA1870 woonachtig Rembang.

De heer van Leonardus Seferinus/Severinus  van Sprew huwde mej. Susanna Petronella de Loo te Soerabaja op 30-5-1856. (RA1857). Aan de hand van de overlijdens advertentie moet hij in elk geval 2 dochters gehad hebben: Jeane Marie van Sprew (*8-9-1857 Soerabaja RA 1859) en gehuwd met de heer Bennewitz en dochter Hortense Eveline van Sprew (* 12-1-1863 Rembang RA 1865) en gehuwd met de heer Willem Frederik Sonnemans. Zie hieronder:

 

Mij is onbekend wanneer precies de heer Bennewitz zich terugtrekt als employee, maar op een gegeven moment is hij in het bezit van Toko Bodjong te Semarang, die van alles wat verkoopt (vooral veel waren uit Europa) en alhier te Semarang worden 4 van zijn in totaal 8 kinderen geboren. (De eerste die daar geboren werd is zoon Carl in 1879)

Hieronder uit Roosjeroos een lijst met zijn kinderen:

Eugenie Marie Leonie (Ook genoteerd als Leonie Eugenie Marie) wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Rembang.

Carl Oscar Christiaan wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang. Overleden 28 sept 1914 Jogja. Hij was gehuwd met Anne Helene Dessauvagie.

Susanne Eveline Dorothea wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang. Zij huwde Christiaan van Weerden.

Louis Frederik wordt bevestigd door advertentie in de dagbladen. Geboren Semarang.

Carrij Louise Elizabeth wordt NIET bevestigd door de dagbladen. Geboren Poerworedjo. Zij huwde Jan Joseph Oxenaar.

Leopold Ernst Robert wordt NIET bevestigd door de dagbladen. Geboren Poerworedjo. Er is een studboek in Openarch.nl

Emma Lucie Henriette wordt bevestigd door de dagbladen. Geboren Soerabaja. Zij huwde Henrixus Bezoet de Bie.

NIET genoemd in de almanakken maar wel in advertentie dagbladen: Een zoon geboren 5 aug 1881 Semarang.

 

Gelet op de geboorteplaatsen van de kinderen moet het gezin in elk geval na 1882 verhuisd zijn van Semarang naar Purworejo.(Poerworedjo)

In Poerworedjo richtte hij een postbedrijf op in 1883 welke echter na een paar jaren niet goed draaide.

 

Na zijn overlijden kocht per 1 jan 1896 zijn weduwe mevr. M. Bennewitz- van Sprew (roepnaam Marie) een hotel Ardjoeno te Lawang, die officieel het hotel overdroeg aan dochter Eugenie Marie Leonie. Het hotel werd daarna verkocht in 1899 aan de heer Egener en dochter Eugenie maar ook genoemd Leonie bleef beheerster. (Krantenbericht).

Als ik onderstaande advertentie goed lees, dan heeft de familie Bennewitz het helemaal niet slecht gedaan:

In de verhuur Paviljoen met 4 kamers en aparte gemakken, 3 nieuwe woonhuizen en dan nog het hotel zelf. Mevr. Bennewitz ondertekende met adres Embong Woengoe en dat ligt nog steeds in Soerabaja. Ik weet niet of de te huur aangeboden ruimtes/huizen in Lawang gelegen waren of in Soerabaja. Trouwens de Embong Woengoe was ook een aardige buurt met ruime grote huizen

 

 

 

De vraag is: Mejuffrouw? Want Leonie verloofde zich in 1896 met Herman G.M.G. Rimestad.(Krantenbericht en let op de letter M voornaam) Ik heb echter geen huwelijks datum van dit paar kunnen vinden, noch een huwelijk met een ander. Ik neem derhalve aan, dat Leonie ongehuwd is gebeleven en derhalve de krant dus de term "mejuffrouw" gebruikte.

De heer Rimestad heette voluit HERMAN GEORG RICHTER GRAM RIMESTAD, geboren te Kopenhagen 17 maart 1856 en overleden 7 februari 1908 te Lawang..... Zouden zij dan alsnog gehuwd zijn? Of toch niet?? Op de website van Stine Lohdal My Heritage wordt geen huwelijk vermeld en ook geen (eventuele) kinderen.

 

De heer Bennewitz werd zwaar ziek en werd opgenomen in het groot militair ziekenhuis te Soerabaja, alwaar hij overleed op 29 sept 1892.

 

Aanvulling 19 jan 2022:

Het opgeknapte graf van de familie in 2021. Maar de aanvullende tekst van zijn echtgenote (zoals boven volgens scan BRP12) is nog steeds niet te zien. Hoogstwaarschijnlijk weggeroofd/weggehaald/verdwenen door ???

Moge zij allen in vrede rusten.

Top