Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh

met het graf van de heer Johannes Adrianus VRIESMAN

 

Johannes Adrianus Vriesman, geboren te Oudewater 15 februari 1802 en overleden te Soerabaja 7 februari 1873.

Hij huwde met Maria CORNELIA Bohl in 1826 te Soerabaja. RA1827.

Maria CATHARINA Bohl (echtgenote van VRIESEMAN) overleed 5 juni 1884. RA1885  

 

 

Hieronder het grafopschrift uit de BRP11

 

Ik heb me niet al te diep geworpen in de deze familie Vrieseman/Bohl en aanverwanten en plaats hieronder enkele scans en gegevens. Een geinteresseerde geneaoloog zal er hiermee wel uit de voeten komen, neem ik aan.

 

De overlijdens advertentie van mevr. Clara Hendrika Cramer, gehuwd met 1) Johan Julius Bohl, getekend door

De heer Vriesman, die met dochter Maria Cornelia/Catharina Bohl gehuwd was.

De heer George Cornelis Bohl (geboren 1811), een zwager van de heer Vriesman en

De heer P. Baumgardt ??. Let ook op de datums van overlijden.

De heer Johan Julius  Bohl overleed te Soerabaja op 28 aug 1818. 

Ten 2) gehuwd met Willem Theodorus van Leeuwen te Soerabaja in 1820.

 

Hieronder A.A. Baumgardt geboren Bohl. Zij huwde de heer D.L. Baumgardt (Secretaris Residentie Japara in 1837)  die op 51-jarige leeftijd overleed op 6 nov 1853 te Batavia. (Adv. krant Javabode door de weduwe)... Ik vermoed derhalve dat de boven genoemde heer J.P. Baumgardt een zoon was uit dit huwelijk. J.P. was gehuwd met J.M. Brak. Hij was ass.resident Bandjarnegara in 1869 en te Madura en ging met pensioen in 1871.

 

 

De heer George Cornelis Bohl doet zijn suikerfabriek Ketanen in de verkoop wegens zijn vertrek naar Nederland, alwaar hij ook verblijft tot zijn overlijden.

 

Hieronder tussendoor een extra wetenswaardigheid met betrekking tot de opvolger van zijn ambt.

De heer Vriesman gaat met pensioen in 1857 en werd opgevolgd door de heer C.F. Boudriot.

De heer C.F. Boudriot was Charles Francois Boudriot (Geboren Middelburg 28 okt 1800 en overleden Batavia 3 april 1868) en was voorheen tolk/vendumeester en nam bij tijd en wijlen de rol op zich van notaris.

Charles Francois was gehuwd met Johanna Johannes (geboren 15 aug 1817 Semarang  en overleden 25 maart 1856 Den Haag, dochter van Joseph Johannes en Jacoba Helena Herwich) in 1834 te Semarang. Echtgenote Johanna overleed in 1856 Den Haag en Charles hertrouwde met Geertruida Cornelia Feites Diekstra op 1 sept 1862 te Batavia.

Johanna, de eerste echtgenote van Charles, was een oudere zuster van mijn overgrootmoeder.

Meer weten over Charles en tante Johanna? Klik dan op https://www.annajohannes.eu/anna-s-brothers-sisters/

en klik op https://www.imexbo.nl/peneleh-deel-2-1.html

 

 

En tot slot een tweetal advertenties uit de oude kranten die me een beetje doen denken aan mensenhandel??? Zal toch niet waar zijn?

 

Adv.1) De heer Vriesman komt aan met de bark Nieuwland op 17 dec 1857 samen met zijn echtgenote EN 46 BEDIENDENS !!!! Wat moest ie in hemelsnaam met 46 bediendens? Had hij de bediendens ergens op de kop getikt in Tegal waar hij in november 1857 met pensioen ging, voor een vriendenprijsje? Slavernij was in 1863 afgelopen en eigenlijk in de praktijk al iets eerder. Bood hij die 46 bediendens op marktplaats.nl  aan???? Waren het zijn eigen bediendens geweest uit zijn residentschapstijden? Mijn opa was ook resident geweest, maar hij had er echt geen 46. Dat waren er een stuk of 6, meer niet.

Adv. 2) De heer Vriesman komt aan te Amsterdam met hetzelfde schip Nieuwland, zonder echtgenote maar wel met EEN Javaanse bediende.

 

Wat er ook gebeurd was, moge zij allen in vrede rusten.

Top