Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Dat andere kerkhof in Jakarta en wat nog in gebruik is: PETAMBURAN. 

Deel 2.

 

Ik verwijs hierbij ook naar de website www.pentalpha.nl en met name bij het menu FOTO's waar de subpagina Petamburan staat met daarin de foto's van de graven aldaar.

Daar kan men ook de bijbehorende foto's van de graven van de betrokkenen opzoeken, waarvan ik hiernavolgend aanvullende details vermeld. Waar mogelijk heb ik tevens ook aanvullende foto's toegevoegd, zoals bijvoorbeeld uit de www.fotozoektfamilie.nl en of krantenberichten of van familie websites.

Inmiddels heb ik 22 mei 2016 officieel toestemming gekregen om de betrokken foto's van de hier bedoelde graven op deze pagina te plaatsen en heb ik deze foto's voorzien van het kenmerk www.pentalpha.nl daarmee aanduidend, dat deze foto's het copyright en eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette.

De foto's zijn een aantal jaren geleden genomen en ik weet pertinent niet of de graven heden ten dage nog in dezelfde conditie zijn.

Tevens informeer ik het lezerspubliek, dat ik NIET alle foto's van dit kerkhof hier plaats en van aanvullende details voorzie, om redenen:

 • Er vaak weinig tot geen gegevens bekend zijn bij mij en
 • Er op diverse andere websites afwijkende gegevens vermeld worden, waar ik geen grip op heb en ik mij derhalve onthou van "het klakkeloos overnemen" van deze data naar deze pagina. In de kranten staan vaak ook "losse" berichten over enkele betrokken personen vermeld, die niet resulteren onder de categorie Officiële Berichten en ik ook daarom niet de echtheid ervan kan onderzoeken. (Ook toen schreven journalisten al sensatie verhalen als bladvulling van de kranten.)
 • Ik derhalve niet onnodig kwats op het internet neerplonk.


Het graf van Albert Maarten Wilkens en zijn dochtertjes.

Ik heb het volgende kunnen ontcijferen en kwam behoorlijk wat vraagtekens tegen. Ook deze familie werd geen leed bespaard in de oorlog.

 

ALBERT MAARTEN WILKENS werd op 26 dec 1901 te Semarang geboren uit ouders NICOLAAS ABRAHAM LUDWIG WILKENS (+18-11-1914 oud 44 jaar) en (volgens de almanakken) de inlandse Christenvrouw MARIA CATHARINA.  Bij de naam van zijn moeder plaats ik een vraagteken en kom er later op terug.

Albert Maarten Wilkens huwde met AMALIA CAROLINA VAN MINOS te Batavia op 21 okt 1931. (Dit was het tweede huwelijk van Amalia).

Ik adviseer om eventuele lezers die interesse hebben in het geslacht Van MINOS de documentatie van de fam. Van Motman, Van Pasman, Van Riemsdijk erbij te betrekken en te bestuderen. Is niet mijn taak om het hier te doen.

Uit dit huwelijk werden geboren: (Gegevens uit de website http://stamboom.vanminos.nl en het opschrift op de grafplaat voor kind Olga).

 1. MEITI (huwde met CERIEL ABRAHAMSZ),
 2. BEER (geen verdere info bekend),
 3. LEONIE MARIA  *9-4-1935 Batavia en genaturaliseerd te Amsterdam 12-12-1960.(Bron naturalisaties). PK niet openbaar te Amsterdam.
 4. OLGA *10-09-1932 en +17-03-1933. (Zij ligt samen met haar vader en (half)zusje ALBERTINE MARIE (*05-04-1930 +13-08-1931).

Op de genoemde website http://stamboom.vanminos.nl kunt u meer gegevens vinden over het eerste huwelijk van AMELIA MARIE VAN MINOS met de heer JACOBUS EDUARD WILLEMSEN, welk plaats vond op 29 mei 1923 te Batavia. Uit dit huwelijk 5 kinderen waaronder boven genoemde Albertine Marie Wilkens. (Erkend door Albert Maarten Wilkens gelet op het grafopschrift.). Ik ga hier op deze pagina niet verder in op dit huwelijk.

Extra info: Te Batavia huwde op 11-01-1919 Jacobus Eduard Willemsen met Emmy Visser. Ik deel uitdrukkelijk mee, dat dit slechts een extra informatie is betreffende de naam Jacobus Eduard Willemsen.

 

Ik kom terug op de naam van de moeder van Albert Maarten Wilkens. Hij was (hoogstwaarschijnlijk de jongste der 5 kinderen uit het gezin.)

In elk geval had hij twee broers, te weten Johan Adolf, geboren 25 sep 1894 en Christiaan Ferdinand, geboren op 16 okt 1817....  Er werd met deze Christiaan Ferdinand wat aangerotzooid in de gevangenen-administratie, want op zijn tweede kaart stond als geboortedatum 16 okt 1917 en deze werd later verbeterd in 1897, hetgeen beter klopt.

In  aug 1900 komt N.A.L. Wilkens aan te Semarang met echtgenote en 4 kinderen. Passagierslijst ss. MOSSEL www.kb.nl  (Albert Maarten is dan nog niet geboren.)

 1. Op beide interneringskaarten is te lezen, dat de naam van de vader is: WILKENS, N.A.L. en de naam van de moeder is: BERGERS, M.C.
 2. Volgens de almanak RA1918 overleed er een MARIA CATHARINA BERGERS te BATAVIA op 6 aug 1917.
 3. Volgens de almanak RA1904 overleed te Batavia de inlandse vrouw MARIA CATHARINA op 30 mei 1903. (Maar dit zal wel een toevallige naamgenote geweest zijn.)
 4. Almanak RA1868 vermeldt: Geboren 21 april 1867 te Ambarawa MARIA CATHARINA. Ouders Jan Bergers (fuselier) en de inlandse vrouw SARINA (wonende in de militaire kampong Ambarawa - ongehuwde lieden - en kind erkend door de vader/aangever.
 5. Almanak RA1895 vermeldt het huwelijk tussen NICOLAAS ABRAHAM LUDWIG WILKENS met de inl. christenvrouw Maria Catharina op 9 dec 1893 te Semarang. Zou zij bij de aangifte van het huwelijk geen acte van erkenning/geboorte akte hebben kunnen overhandigen en men (de heren achter het loket) derhalve maar "alles over één kam scheert"????? En had de ambtenaar geen zin om even in het archief Semarang/Ambarawa van 1867 te duiken. Zij was dus GEEN inl. Christenvrouw volgens mijn zienswijze, want als Pa een druppel Europees bloed heeft en ma van lokale afkomst, dan is de telg een Indo Europeaan (Indische) toch????

Het gezin Wilkens-Bergers woonde in Semarang in de wijk PONTJOL en hield vendu op 25 maart 1895 om naar Batavia te vertrekken.

 

Mijn bemerkingen inzake AMALIA CAROLINA VAN MINOS.

Op de website van http://stamboom.vanminos.nl staat het volgende. Zie uittreksel hieronder. 

 

Op de PK kaart Den Haag van gezin Frederick Hendrik van Minos en mevr. Lucie Leonie van Motman staat echter dat zoon Jan Reinier de geboortedatum  7 april 1904 en geboorteplaats Batavia heeft. De naam van Amalia Carolina komt op de kaart ook niet voor. Dat zou kunnen kloppen, want zij huwde in 1931 met Albert Maarten Wilkens, maar dan nog zit er nog iets niet goed met de geboortedatum. Ja toch? Of zit er een verrassing te wachten?

 

Het zit echter WEL goed, met de geboortedatum van Amalia en broer Jan Reinier, want het waren tweelingen.

Hieronder een uittreksel van het gezin Frederick Hendrik van Minos en Lucie Leonie van Motman. (Bron: http://stamboom.vanminos.nl )

Te zien is dus, dat naar Nederland in elk geval NIET zijn meegegaan: Amalia Carolina (2) en Engelina Leonie (3). Van Amalia weten we dus wat er aan de hand was en Engelina Leonie? Zij overleed helaas als kind te Batavia op 30-3-1908.

 

Ik stel slechts vast wat ik vind aan feiten en geef de namen op een graf weer hun gezicht terug. Met dank aan de diverse bronnen.

 

 

Top