Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Dat andere kerkhof in Jakarta en wat nog in gebruik is: PETAMBURAN. 

Deel 6.

 

Ik verwijs hierbij ook naar de website www.pentalpha.nl en met name bij het menu FOTO's waar de subpagina Petamburan staat met daarin de foto's van de graven aldaar.

Daar kan men ook de bijbehorende foto's van de graven van de betrokkenen opzoeken, waarvan ik hiernavolgend aanvullende details vermeld. Waar mogelijk heb ik tevens ook aanvullende foto's toegevoegd, zoals bijvoorbeeld uit de www.fotozoektfamilie.nl en of krantenberichten of van familie websites.

Inmiddels heb ik 22 mei 2016 officieel toestemming gekregen om de betrokken foto's van de hier bedoelde graven op deze pagina te plaatsen en heb ik deze foto's voorzien van het kenmerk www.pentalpha.nl daarmee aanduidend, dat deze foto's het copyright en eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette.

De foto's zijn een aantal jaren geleden genomen en ik weet pertinent niet of de graven heden ten dage nog in dezelfde conditie zijn.

Tevens informeer ik het lezerspubliek, dat ik NIET alle foto's van dit kerkhof hier plaats en van aanvullende details voorzie, om redenen:

 • Er vaak weinig tot geen gegevens bekend zijn bij mij en
 • Er op diverse andere websites afwijkende gegevens vermeld worden, waar ik geen grip op heb en ik mij derhalve onthou van "het klakkeloos overnemen" van deze data naar deze pagina. In de kranten staan vaak ook "losse" berichten over enkele betrokken personen vermeld, die niet resulteren onder de categorie Officiële Berichten en ik ook daarom niet de echtheid ervan kan onderzoeken. (Ook toen schreven journalisten al sensatie verhalen als bladvulling van de kranten.)
 • Ik derhalve niet onnodig kwats op het internet neerplonk.


Het graf van de heer P.H.F. Celen, voluit geheten: PAUL HENRI FRANCOIS CELEN.

 

 

Het begon allemaal ergens in ZIERIKZEE, toen er ene juffrouw/mevrouw Hendrika Celen naar het gemeente huis stapte op 2 febr 1853 (!!) om een aangifte te doen van de geboorte van haar zoon Joannes Henri Celen op 12 mei 1834 !!!!!! ZIE SCAN HIERONDER uit ZEEUWEN GEZOCHT. Zou de geboorte aangifte alsnog plaats gevonden hebben, omdat zoon Johannes deze waarschijnlijk nodig had ten behoeve van de registratie van het leger?

 • Let wel: de heren historici vermelden het volgende....
 • BRP1-pagina 121 Uit de overlijdensregisters Amboina: 6-8-1873 Johannes Henri Celen, oud 39 jaar, geb. Zierikzee, Off.van gezondh. 1ste kl., zn van Hendrika Celen.
 • BRP1-pagina 144. Begraafplaats Amboina: JOHANNES HENRI CELEN, geboren Zierikzee op 2 mei 1835  Officier Gezondheid 1ste klasse. Overl. 6 aug 1873
 • BRP1-pagina 156 Begraafplaats Amboina. Hier rust J.H. Celen in leven Officier Gezondheid 1ste klasse, geboren te 's Gravenhage 12 mei 1835, overl. te Ambon 6 aug 1873

Zoals het ernaar uitziet volgens de registers en aanverwante historische stukken, hebben we schijnbaar minimaal 2x een Off.Gezondheid 1ste klasse gehad, die beiden in mei 1835 geboren werden (wel op 2 verschillende plaatsen) en beiden op dezelfde dag 6 aug 1873 overleden en begraven zijn in 2 verschillende graven, gelet op 2 verschillende grafopschriften en beiden J.H. of Johannes Henri CELEN als achternaam hadden. Aan de lezer ligt het om er iets van te bakken. Ik heb mijn twijfels en verwijs naar de scan hieronder, welke voor mij een houvast is.

 

 

De officier Gezondheid 1ste Klasse per 23 jan 1862 (- zie RA 1863) had een relatie met mevrouw DORATHEA POETIRAY. (Haar naam wordt in de overlijdens acte 47 Bijregister film 1357858 van Arnold Henri  geschreven als POETYRAI.)(De naam Henri wordt geschreven als HENRY.)(De naam Johannes wordt geschreven als JOHAN).

 

 • Op 8 maart 1874 wordt erkend te Amboina het kind:  ARNOLD HENRI CELEN. (RA1875). Hij huwde te KEDIRI op 4 juli 1900 met JOHANNA SOPHIA LEIJFELDT. (RA1901/358). Arnold Henry overleed op 13 juni 1833 te Soerabaja en zijn moeder was Dorathea Poetiray en zijn vader Johan Henry Celen.(zie acte 57 boven)) .... Vader Johan was echter al overleden op 6 aug 1873.(RA1874/305). Ik neem aan dat de datum van erkenning niet eender is als de datum van geboorte en dat het kind eerder geboren moet zijn??? (Acte zegt leeftijd 60 jaar. Zou dus geboren zijn vóór 13 juni 1973.)
 • Op 5 mei 1873 wordt geboren te Ambon het kind: JOHAN HENRI BERNARD CELEN. Hij huwde te Djember op 10 dec 1898 met DIENA ELIZABETH MARIA VELDHOEDT. (RA1900/341). (Zij was voorheen gehuwd met Johan Otto Wilken te Malang op 9-11-1892 - RA1894).  Te Kediri ligt het graf van Johan Henri Bernard Celen met het opschrift: "Hier rust mijn geliefde echtgenoot Johan Henri Bernard Celen oud 27 jaar overleden 13 juni 1900 te Paree" (GHG2GRAF Ind.Nav.)
 • Of er was een administrative fout gemaakt OF we hebben hier te maken met een tweeling. Ik beweer dat beide kinderen een tweeling zijn.
 • De beide heren Arnold Henri en Johan Henri Bernard staan in de almanakken te boek als A.H. Celen en J.H.B. Celen zowel afwisselend, alsmede samen alsmede weer apart woonachtig te KEDIRI en BLITAR. (RA1894 t/m RA1900). Zij waren beiden werkzaam in de suiker industrie.
 • PAUL HENRI FRANCOIS CELEN (zie foto graf boven) wordt op 8-9-1894 erkend te BLITAR. (RA1899-405).  (Vlgs RA 1895 woonden A.H. en J.H.B. beiden te KEDIRI in 1894). Zijn vader was Johan Henri Bernard Celen en Paul was pas 6 jaar oud.

 

Hieronder de overlijdens advertentie van de heer Johan Henri Bernard, de oom van Paul Henri Francois Celen.

Paul Henri Francois was  ook werkzaam in de suiker industie Paree/Kediri/Blitar en was mede ondertekenaar van de overlijdens advertentie van zijn oom Arnold Henri die op 13 juni 1933 overleed.

Mij is onbekend of Paul Henri Francois Celen oorlogsslachtoffer is geweest. Wel is mij bekend, dat Paul en familie en mijn ouders, kennissen van elkaar waren in 1932/1933 te Blitar.

Hoe het ook zij en geweest was, mogen zij allen in vrede rusten. Ook zij waren allen een stukje geschiedenis van voormalig Indië.

Top