Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

PETAMBURAN JAKARTA DEEL 7.

 

Een vervolg op de pagina's over het (nog steeds bestaande) kerkhof PETAMBURAN te Jakarta.

En dit keer wel een speciale pagina, want hij is gewijd aan:

EDUARD JOHANNES ALTING SIBERG en zijn gezin. 

HOUDT U SVP ER REKENING MEDE, DAT DE HIERONDER GETOONDE FOTO'S EN GENEALOGISCHE GEGEVENS HET EIGENDOM EN COPYRIGHT ZIJN VAN MEVR. R.N. HALVERSTAD, DIE ERIN TOESTEMDE DAT IK DEZE MOCHT GEBRUIKEN OP DEZE PAGINA.

Tevens werd mij overhandigd het stamboom onderzoek Alting Siberg,  gedaan door de heer J.W.Th.M. Boezeman van de Nederlandsche Genealogische Vereniging te Dordrecht woonachtig.

Waar andere foto's het eigendom en copyright van derden dragen is dit door mij ook erbij vermeld.

Ter extra informatie vermeld ik hierbij, dat de diverse geraadpleegde bronnen veel onderlinge discrepanties vertonen. De lezer/-es dient er rekening mee te houden. Waar nodig heb ik deze discrepanties vermeld, om een zo getrouw mogelijk beeld weer te geven.


 

Het begon ooit eens lang geleden in voormalig Nederlands Indië met deze 2 heren, wiens afbeeltenissen hieronder gepubliceerd worden.  Natuurlijk reikt de geschiedenis van de families Alting en Siberg veel verder het verleden in, maar het gaat hier om voormalig Nederlands Indië en ergens moet er een begin gemaakt worden toch. Uiteindelijk is deze pagina gewijd aan één der nazaten Eduard Johannes Alting Siberg en is het geen genealogische uiteenzetting.

 

Foto 1) Joannes Siberg (Geboren Rotterdam 14 oct 1740 en overleden Batavia 18 juni 1817), GG Ned. Indië van 1801-1805 en schoonzoon van

Foto 2) GG Ned. Indië 1780-1796 Willem Arnold Alting (geboren Groningen 11 nov 1724 en overleden 17 juni 1800 Batavia.)

Voor het overige verwijs ik met klem ook naar de Indische Navorschers in welke bronnen de geslachten Alting, Siberg en Alting Siberg beschreven zijn door de heer Bloys T.v.P. 

 

Meer weten over Joannes Siberg? Hier kunt u iets meer lezen over hem. En diverse andere bronnen natuurlijk.

Meer weten over Willem Arnold Alting? Hier kunt u iets meer lezen over hem. En diverse andere bronnen.

Beide foto's hieronder zijn afkomstig van het Rijksmuseum.

 

 

Waarom een stukje mijnerzijds over de heer Eduard Johannes Alting Siberg op mijn website?

 

  1. Omdat toevalligerwijze een bezoekster van mijn website - mevr. R. N. Halverstad - opmerkzaam werd gemaakt door het feit, dat op de pagina Familie Abuijs Fotozoektfamilie  een woonadres vermeld staat , nl. de Eng.Kerkweg 8 te Batavia, (De Anglicaanse kerk is er nog steeds gevestigd op nummer 5) alwaar haar grootouders woonachtig waren vanaf omstreeks 1939,
  2. omdat haar grootouders S. Halverstad en P.M.F. Vodegel gerelateerd waren aan de familie Alting Siberg en
  3. omdat de heer Eduard Johannes Alting Siberg en zijn 1ste echtgenote samen met hun kleinzoon Pieter Eduard te ruste liggen op het kerkhof Petamburan Jakarta en ik dienovereenkomstig deze pagina rangschik onder de serie pagina's Kerkhof Petamburan.

De hieronder geopenbaarde genealogische gegevens zijn door mij te goeder trouw vermeld en ook tevens de discrepanties in de verschillende bronnen. Er zijn verder ook geen gedetailleerde genealogische gebeurtenissen vermeld, één en ander gelet op de wet op de Privacy.

 

Geboorte: (Er zijn discrepanties in de datum van geboorte.)

  • De heer Eduard Johannes Alting Siberg werd - vlgs de genealogie van Bloys T.v.P. - geboren te Soerabaja op 20 okt 1868. (Bron 1994INN7 pag. 130.) Zijn ouders waren Eduard Johannes Klaas Alting Siberg (Krawang 12 maart 1834 + 4 maart 1879 Batavia) en de Javaanse vrouw MIRA.
  • Volgens het bidprentje werd hij echter geboren te Padang op 20 okt 1869.
  • Het stamboom onderzoek van de heer J.W.Th.M. Boezeman vermeldt weer echter geboren te Padang op 20 okt 1868.

  

 

 

 

 

Relatie/huwelijken: 

De heer Eduard Johannes Alting Siberg had de volgende relatie. c.q. huwelijken.

 

  1. Relatie 1) met de Sumatraanse vrouw MINAH en uit deze relatie kwamen 3 kinderen voort, te weten 2 dochters en een zoon Arnold, geboren 2 april 1894, die pianoleraar werd te Batavia. (Bronnen 1994INN7 en J.W.Th.M. Boezeman.) De twee dochters waren: 2) Jeanne Augustine geboren 1892 Padang Sidempoean en 3) Ernestine Rosaline geboren Batavia 1895 en door haar ex-echtgenoot Walter Albert Emil Fuhrman op haar werk vermoord. (Bronnen: J.W.Th.M. Boezeman en www.kb.nl)
  2. Huwelijk 1) met mej. FREDERIKA FRANCINA BRUGMAN op 6 november 1895. Bronnen: Diverse kranten via www.kb.nl  en RA1897/295. In dit geval gaat de heer Bloys T.v.P. de fout in door in 1994INN7 te vermelden, dat het huwelijk plaats vond op 6 nov.1885..... Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 1) Sophia Catharina Frederika geboren 1896 en gehuwd met Paul Frederik VODEGEL. 2) Frans Willem Eduard geboren 1898. 3) Leonie Nelly geboren 1899 en gestorven 1899 oud 3 weken. 4) Elize Josephine geboren 1901. 5) Evert Karel Richard geboren 1903. 6) Carolina Francina geboren 1908. (Bronnen: ten dele 1994INN7 en grotendeels J.W.Th.M. Boezeman en Register almanakken.)
  3. Huwelijk 2) met de Sundanese vrouw ILAH (Weduwe van SIMAN) op 7 mei 1930 te Batavia. Bron 1994INN7 en roosjeroos.nl (film 1208811) en J.W.Th.M. Boezeman.

 

De heer Eduard Johannes Alting Siberg en zijn echtgenote Frederika Francina Alting Siberg - Brugman vierden op 6 november 1920 hun 25-jarige echtvereniging.

 

 

Heel triest dient dan vermeld te worden, dat mevr. Frederika Francina Alting Siberg - Brugman enkele weken erna overleed op 22 december 1920 in het militair hospitaal te Batavia na een kortstondige ziekte.

 

 

Uit de relatie 1 zoals hierboven vermeld (met de Sumatraanse vrouw Minah) troffen 2 kinderen een vreselijk lot en ook daarmede de heer Eduard Johannes Alting Siberg.

Zoals reeds geschreven werd dochter Ernestine Rosaline door haar ex-echtgenote op haar werk vermoord. (De eis tegen haar ex-echtgenoot en moordenaar was 18 jaar. Zie een scan hieronder uit de www.kb.nl

Zoon Arnold, die pianoleraar was te Batavia werd geinterneerd tijdens de Japanse bezetting. Zie scan hieronder van zijn kampkaart en ook hier treedt wederom een discrepantie op. Op de kampkaart staat vermeld dat zijn vader de heer J.P.C. Alting Siberg was en de moeders naam Aminah is doorgestreept. Er wordt echter ook duidelijk bij vermeld dat zijn broer genoemd werd als J. Alting Siberg. Let wel. !!!! In 1895 was woonachtig te Padang de heer J.P.C.A. Alting Siberg (RA1896/212). In de RA1898/388 wordt gemeld, dat het kind Arnold Alting Siberg erkend wordt op 2 april 1894 te PADANG. (Let wel: Datum erkenning hoeft niet altijd datum van geboorte te zijn.) (Eduard Johannes wordt pas in 1895 geregistreerd als woonachtig te Batavia. In de jaren ervoor wordt hij niet gemeld noch te Padang noch te Batavia of elders.)

 

In het krantenbericht over Ernestine Rosaline wordt abusievelijk de voorletter "C" gebruikt. In andere berichten wordt de voornaam wel juist geschreven.

 

 

 

Hieronder scans van foto's van het gezin van de heer Eduard Johannes Alting Siberg met aanvullende inormatie verkregen van mevr. R.N. Halverstad.

Ter voorkoming van ongevraagd dupliceren, heb ik de foto's geretoucheerd (aangezien de originele van diverse schades zijn voorzien) en gemerkt met het COPYRIGHT. 

Tekst bij foto hierboven van mevr. Halverstad: Waarschijnlijk is deze foto genomen op het 25-jarige huwelijksfeest van het echtpaar in november 1920. Naast Frederika Francina Brugman staat hun jongste dochter Carolina Francina Alting Siberg. Zij werd geboren op 1 juli 1908.

 

Toegevoegde tekst van de webmaster foto hierboven: Als ik de gezichten bestudeer, dan zouden de drie kinderen uit de eerste relatie wel eens kunnen zijn de figuren uiterst links, uiterst rechts en de linkse van de twee staande jongens. Ik zeg duidelijk: Zou kunnen. Er ligt ook nog een hond onder de lege stoel in het midden.

 

Tekst van mevr. Halverstad: Eduard Johannes Alting Siberg en Frederika Francina Brugman met hun kinderen en kleindochter.

Op de voorgrond zitten naast het echtpaar: Sophia Catharina Frederika Alting Siberg met haar dochter Paulina Magdalena Frederika Vodegel op schoot en Carolina Francina Alting Siberg.

Op de achtergrond staan van links naar rechts: Evert Karel Richard Alting Siberg; Elize Josephine Alting Siberg; Frans Willem Eduard Alting Siberg en Paul Frederik Vodegel (echtgenoot van Sophia Catharina Frederika Alting Siberg en vader van Paulina Magdalena Frederika Vodegel).

 

Foto onder: Het gezin (deels) van de heer Eduard Johannes Alting Siberg, maar nu met zijn 2de echtgenote mevr. Ilah Alting Siberg, in het midden naast hem gezeten. Note webmaster: De foto is in elk geval omstreeks de jaren rond 1930 genomen. (Zij huwden mei 1930). De dame gezeten links naast mevr. Ilah Alting Siberg....als ik het gezicht bezie, zou het kunnen (KUNNEN) dat dit Carolina Francina geweest was/is. Het jochie rechts met de oude velg... wat ik me herinner uit mijn jeugd was dat we ook met zo'n velg rondhobbelden en een stokje er tegen hielden om dat ding voort te duwen - al hollende en de hitte deerde ons van geen kant. En ik zie een stokje liggen.....

 

 

Foto onder: Het graf - Petamburan afd. B nummer 115, waar te ruste liggen de heer Eduard Johannes Alting Siberg, zijn echtgenote mevr. Frederika Francina Alting Siberg-Brugman en kleinzoon Pieter Eduard Alting Siberg.

Rechts op de foto staat Sophia Catharina Frederika Alting Siberg, de moeder van Paulina Magdalena Frederika Vodegel, later genaamd Paulina Magdalena Frederika Halverstad-Vodegel. (Bron: Mevr. R.N. Halverstad, c.a. 1939 woonachtig geweest op de Eng.Kerkhoflaan 8 te Batavia.) 

Noot webmaster: Jammer dat er net een blaadje hangt voor het jaartal van de geboortedatum. Anders zou het mysterie opgelost zijn.

 

Hoe het ook zij of geweest moge zijn, zij waren een wezenlijk onderdeel van de oude Nederlandse Indische gemeenschap en derhalve mijn wens:

Moge zij allen in vrede rusten en hun eeuwige vrede hebben en mijn dank voor wie zij eens waren. 

 

Top