Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Dat andere kerkhof in Jakarta en wat nog in gebruik is: PETAMBURAN. Deel 8.

 

Ik verwijs hierbij ook naar de website www.pentalpha.nl en met name bij het menu FOTO's waar de subpagina Petamburan staat met daarin de foto's van de graven aldaar. Op één of andere manier krijg ik anno 18 juni 2019 deze pagina echter niet meer geopend.

Daar kan men ook de bijbehorende foto's van de graven van de betrokkenen opzoeken, waarvan ik hiernavolgend aanvullende details vermeld. Waar mogelijk heb ik tevens ook aanvullende foto's toegevoegd, zoals bijvoorbeeld uit de www.fotozoektfamilie.nl en of krantenberichten of van familie websites.

Inmiddels heb ik 22 mei 2016 officieel toestemming gekregen om de betrokken foto's van de hier bedoelde graven op deze pagina te plaatsen en heb ik deze foto's voorzien van het kenmerk www.pentalpha.nl daarmee aanduidend, dat deze foto's het copyright en eigendom zijn van de heer Rob van de Ven Renardel de Lavalette. 

 


 

Een combinatie foto van 3 graven naast elkaar, genomen door de heer Transpiosa Riomandha, een FB kennis van me. De foto is wat wazig omdat ik deze kleine foto sterk heb moeten uitvergroten.

Daarbij heb ik een foto van Pentalpha overgenomen ter vergelijking en deze foto heb ik via google search uitvergroot, omdat de website van Pentalpha afdeling foto's Petamburan niet toegangkelijk is.

Op deze foto leg ik de nadruk op het familie graf Van Daalen - Palmer, het linkse graf.

Hieronder een foto van het graf via Pentalpha met een wat duidelijker tekst van het grafopschrift ter vergelijking.

Hieronder 2 scans uit BRP5 met de grafteksten van graf nr 67 afd G (moeder van Daalen 3 kinderen) en graftekst nr 30 afd I betrekking hebbend op kind nummer 4, die eerst apart werd begraven en later werd samengevoegd bij moeder en overige kinderen.

 

Hieronder de overlijdens advertentie van mevr. van Daalen geboren Palmer. Zij stierf tijdens of vlak na de geboorte van het kind ZUSJE op 25 mei 1927.

Ik heb verder NIET uitgezocht wie de zuster en nicht waren zoals genoemd in de overlijdens advertentie, maar er is wel iets anders wat me intrigeert, puur genealogisch gezien dan.

 

  • Mevr. Amelie Wilhelmine Palmer werd - conform almanak RA1898 - erkend op 01-03-1894 te Benkoelen.
  • Mevr. Amelie Wilhelmine Palmer huwde (conform almanak RA1915 - op 25-10-1914 te Benkoelen met de heer Marinus Willem Nikolaas van Daalen te Benkoelen. Mevr. Palmer was dan oud 20 jaar en de heer Van Daalen was oud 27 jaar. (Geboren 5 dec 1887 Padang uit ouders Alfred van Daalen en Maria Therese Sophie van Hengelaar.)
  • Mevr. Amelie Wilhelmine Palmer was op haar overlijdensdag 25 mei 1927 dan oud 33 jaar volgens de jaartallen en de datum erkenning in de almanakken.
  • Ik begrijp de term "behuwdmoeder" niet goed zoals er in de overlijdens advertentie staat, gelet op de datums en daarmede de leeftijden van betrokkenen. Of wordt daarmee bedoeld: de moeder van mevr. Palmer? Zoals het er staat zou men kunnen denken, dat mevr. Palmer al een schoonzoon of schoondochter had.

Op 11 februari 1928 hertrouwde de heer van Daalen met mevr. Cornelia Mathilde Eugenie Verdooren te Batavia. Het echtpaar vertrok naar Nederland en vestigde zich o.a. definitief te Aalsmeer, alwaar de heer van Daalen overleed op 9 december 1959 in de ouderdom van 72 jaar. De heer van Daalen was ambtenaar bij de gemeente en maakte met zijn echtgenote een verlofreis naar Nederland in 1931 samen met 3 kinderen volgens de passagierslijst. Zij verbleven te Zutphen en Amsterdam. Het echtpaar woonde bij te toen in GANG TENGAH NOORDWIJK nummer 14 te Batavia (Centrum). Ik heb geen andere gegevens over mevr. van Daalen-Verdooren kunnen vinden.

DE twee graven (midden en rechts) hebben betrekking op de familileden Engelbert van Bevervoorde en Hetharia. Helaas heb ik zo goed als niets over DEZE (in de foto genoemde) leden kunnen vinden. Niets in almanakken e.d. Jammer. Wel genoeg te vinden over ANDERE leden van genoemde families.

 

Hoe het ook moge wezen: Moge zij allen in vrede rusten.

Top