Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Vervolg deel 2 van de familie Petrus uit Soekaboemi, Buitenzorg etc.

Zie ook de pagina Petrus Blumberger en ook de pagina Petrus Bogor deel 1.

 

 

Op deze pagina de nadruk op de zonen ERNEST PETRUS en JOHAN MISAEL PETRUS en dochter MARIAM. Over de andere getoonde kinderen is op de gelinkte pagina deel 1 (hierboven in de header) reeds geschreven door mij.

 

ERNEST PETRUS. Hij was pandhuisbeheerder in gouvernementsdienst, kreeg groot verlof in 1929/1930 en was werkzaam te Pati, Poerwodadi, Indramajoe en Kediri en verkaste met zijn gezin naar Nederland alwaar hij te Groningen in 1958 overleed.

Ernest had een relatie met de lokale dame TIDJAH en kreeg bij haar 3 zonen:

Johan Ernst (Ernest) Adriaan, Albert Misael Ido en George Edward Stanley.

 

Zijn zoon Johan Ernst Petrus overleed te Wenum Wiesel op 15 dec 1980 en huwde Sonja Pauline van der Schaaf. Zij liggen beiden naast elkaar te rusten.

Zijn zoon George Edward Stanley overleed te Amsterdam op 11 juni 1991 en hij was gehuwd met Louise Constance Fredriksz. In leven was hij telegraphist/telexist bij de RLD.

Zijn zoon Albert Misael Ido: Daar heb ik niets over kunnen vinden.

Zijn echtgenote Tidjah: Daar heb ik niets over kunnen vinden.

 

 JOHAN MISAEL PETRUS.

(Via het CBG familie geschiedenis)

Hij huwde Maria Klaassen en kreeg bij haar een dochter Marianne Edith, die in 1948 huwde met de heer Gervais.

 

 

Maria Klaassen moet volgens mij uit een KNIL gezin komen.

Vader Franciscus Klaassen huwde Padang met Johanna Catharina van Humbeeck op 2-7-1881.

(Vader Klaassen gestationeerd te Ambarawa).  Mededeling leger in Delpher: Te Ambarawa overleden door uitputting overleden. ( Zie ook RA 1898 overleden 9 okt 1896)

 

 

Uit de scan van het CBG blijkt dat Johanna Catharina (Maria's moeder) geboren werd in 1861. De almanak echter zegt 1855.


 

MARIAM.

Over Mariam is verder niets te vinden. Zij werd samen met haar broer Ernest op 13 sept 1884 gedoopt te Soerabaja in de Armeense kerk. (Conform doopboeken van de kerk - collectie van oom Armen Joseph.)

 


 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in eeuwige vrede rusten. (Via de Armeense voorouders zijn wij verwant).

Top