Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.   

 

Hieronder een scan uit de BRP12 met de grafteksten van:

 

Het graf B 2356 van de familie CANDELETTNER en ORSSAGEN. 

Johan Godfried werd geboren te Soerabaja op 31 jan 1831. Meer niet kunnen vinden. Er staat onze geliefde broeder, dus er waren tenminste broers en zusters. In 1839 en 1847 overleden te Soerabaja resp. Gijsbertus Martinus en Maria Helena conform de RA's. Ik heb geen band kunnen ontdekken tussen CANDELETTNER en VAN ORSSAGEN.

 

Johan August van Orssagen werd geboren te Soerabaja op 1-8-1845.

Hij huwde met Maria een Inlandse christenvrouw op 27 febr 1951 te Soerabaja.

Sophia Christian van Orssagen, geb 3 sept 1843 te Soerabaja, huwde te Soerabaja op 21 jan 1874 met LEENDERT ROBERT KRUGER MOSSEMBEKKER. (Zie hun graf hieronder.)

 

Het graf B 2324 van het echtpaar MOSSEMBEKKER VAN ORSSAGEN.

 Het graf B 2357 van de familie ARENDS VAN CASAND.

Emelia was een dochter van Hendrik Rudolf van Casand (1811-1867) en Johanna Claudina Monnereau (1817-??)

Emelia huwde Adriaan Marinus Arends in 1874 en dit echtpaar kreeg bij mijn weten 4 kinderen, waarvan de oudste vernoemd werd naar zijn vader en geboren werd in 1876. Meer weten? Internet aub.

Nog meer weten? Ergens op deze site staat een foto uit 1949 waar 2 nazaten van CASAND op staan en de foto werd genomen te Soerabaja in een voortuin van de Katjapiring weg 11. Waar op deze site? ff Zelf zoeken, dan kom je meteen andere zaken tegen die wellicht interessant zijn. 

Ik heb niet kunnen ontdekken of Charles ook een zoon was van dit echtpaar. Vermoedelijk wel...Let we: vermoedelijk schreef ik. Vermoedens gebaseerd op de tekst: Wat God vereend zult gij niet scheiden. (Doelend op de band tussen moeder en zoon?)

 Het graf B 2586 van MARIA FREDERIKA BÖNNEKAMP. (Familienaam BOHNEKAMP, BONNEKAMP).

Zij was werkzaam als Directrice van de Ziekenverpleging NGEMPLAK te Soerabaja en werd na haar overlijden opgevolgd door mevr. Voute geboren Perk.

Zij had een zuster geheten C. Bonnekamp, die eveneens werkzaam was bij de ziekenverpleging Ngemplak. Na het overlijden van haar zuster Maria, opende C. Bonnekamp samen met 4 andere ex-verpleegzusters van Ngemplak hun eigen ziekeninrichting, welk voorheen een woonhuis was en welke zij hadden ingericht als zieken verpleging. (Delpher.nl). Het betrof de zusters C. Bonnekamp, Buys, van Ooy, Magnin en Donner.

Over het verscheiden van Maria Frederika Bonnenkamp en haar opvolgster mevr. Voute gebr Perk is wat reuring ontstaan, wegens het feit, dat mevr. Voute geen gediplomeerd verpleegster was en het Bestuur van de verpleeginrichting desondanks haar aanstelde als Directrice en dat resulteerde weer in een soort "muiterij" onder het verplegend personeel.

Enfin, het hele gebeuren is te lezen via deze link:

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=BONNEKAMP&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&page=3&coll

=ddd&identifier=MMKB23:001626100:mpeg21:a00013&resultsidentifier

=MMKB23:001626100:mpeg21:a00013&rowid=9

 

En om het feest in de oranjekleuren van de Nederlandse koninklijke familie af te sluiten, gelieve men maar eens dieper te graven in de genealogie van haar ouders HENDRIKUS HERMANUS BONNEKAMP en MARIA FREDRIKA BROEKMEIJER. Lees bijvoorbeeld deze link: https://gw.geneanet.org/lindav?lang=nl&n=bonnekamp&oc=0&p=hendricus+hermanus met de notitie dat een zeer bekende telg van het Oranje Vorstenhuis (veelal rondlopend met een kroon op het edele hoofd) zich op voorhand hoogstpersoonlijk bemoeide met de grootmoeder van Maria Frederika Bonnenkamp. (Althans volgens de berichtgeving in de link, is dus NIET mijn verzinsel. Eventuele klachten gelieve men aldaar in te dienen.)  Ik fungeer slechts als internet collega van Roddel- en Prietpraat programma's  van TV zenders die nieuws bespreken  ;-) .

 

Wat een graf van een Directrice van een Verpleeginrichting te Soerabaja al niet kan openbaren. 

 


 

Het graf B 2585 van de familie VAN HEMERT.

Jacobus Adriaan van Hemert huwde met Maria Kinkel op 12 jan 1884 te Soerabaja. (RA1885)

Het echtpaar van Hemert/Kinkel kreeg onder andere een zoon Joseph van Hemert overl 9 mei 1942 te Malang, oud 65 jaar. (Akte 85 1942 film 1721286).  Hij werd geboren 22 dec 1876 Blitar.RA1878)  Alhoewel in de oorlog overleden, staat hij niet te boek bij de OGS. (Wel te boek bij de OGS een persoon van Hemert overl 1942 te Ambon).

Ik heb geen band kunnen vinden tussen Elizabeth Andrika Gorlé, die ook in het graf ligt en de familie van Hemert. Elizabeth Andrika werd geboren te Semarang 11 okt 1845 (RA1874).

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top