Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.  

 

 

Het graf B 2328 van A. COOMANS, EVERDINA COOMANS geb WARNAAR, een doodgeboren kind van A. Coomans en A. Cohen, L.C. COOMANS.

 

 

  1. A. COOMANS
  2. EVERDINA COOMANS-WARNAAR
  3. Een doodgeboren kind van A. COOMANS en A. COHEN.
  4. L.C. COOMANS

 

Ad 1) en ad 2) Hij was ABRAHAM COOMANS (Bron staat op de scan met mijn notities). De webmaster is abuis geweest en heeft het overlijdensjaar van Abraham verkeerd genoteerd: 1915 m.z.1897. Ook de geboortedatum van Everdina komt niet overeen met wat er op het graf staat 1847/1849 en overleden niet bekend in de scan. (1916). Openarch akte 1869.1067 Rotterdam zegt bij huwelijk op 22 dec 1869 dat Everdina oud was 20 jaar, dus geboren 1849 (Maassluis)....Waarschijnlijk dus door de uitvaart ondernemer verkeerd genoteerd. Everdina overleed op 22 dec 1916 en de 22ste dec was ook haar huwelijksdag.

Abraham huwde 1) met Maria Kienjet en hieruit 4 kinderen en  2) Everdina Warnaar en hieruit 15 kinderen, waarvan zeker een tiental, tot grote droefheid al op vroege leeftijd overleden.

Abraham zat in het leger en vertrok met gezin op 5 mei 1873 naar Ned. Indie. Was werkzaam bij de Constructie winkel Artillerie van het leger te Soerabaja.(Zie scan Openarch. stamboek).

Everdina was verloskundige. (Bron eender als hieronder op de scan.)

De kinderen PIETER ANTHONIE en WILLEM CORNELIS  waren tweelinggen, geboren 13 jan 1875 en overleden op 4 mei 1875 Willem Cornelis en Pieter Anthonie overleden 7 mei 1875.

 

Ad 3) A. Coomans was dochter ADRIANA COOMANS die te Soerabaja 18 febr 1893 huwde met ABRAHAM COHEN en hieruit meerdere kinderen. Het echtpaar ging op 19 mei 1920 uit elkaar.

 

Ad 4) L.C. Coomans was zoon LEENDERT CORNELIS COOMANS, geboren 23-1-1888 en overleden als slachtoffer van de oorlog op 30 maart 1943. Ook Leendert Cornelis was één van een tweeling, want Pieter werd geboren op 23 jan 1888 (RA1889/306) en RA1889/382 2de bijregister zegt: Geboren 23 jan 1888 een levenloos kind NN Coomans uit Everdina Coomans Warnaar.

Ook hier is er een verschil tussen de gegevens op de grafplaat en de historische documentatie. Op de grafplaat staat dat Leendert overleden was op 30 maart 1943. In de OGS archieven (blauwe stamkaart) staat echter dat Leendert BEGRAVEN werd op 29 maart 1943, dus zeer waarschijnlijk overleden op 28 maart 1943. Maar een ander stuk in de archieven van de OGS (brief 25 sept 1969) zegt weer dat Leendert overleden was op 29 maart 1943 en dus begraven op 30 maart 1943. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/28973A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_28973A_0004

 

 

Hoe het ook moge zijn geweest, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid, hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top