Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.   

 

 

Het graf B 2295 JOHANNA ADRIANA MEELHUIJSEN en van JAN DE BOER, haar schoonzoon.

Op de onderste foto heb ik wat informatie over deze personen geplaatst. In alle registraties in de almanakken wordt de echtgenote van Jan de Boer aangeduidt met CONSTANT en niet CONSTANCE.Maar het lijkt me logisch en aannemelijker dat er fouten zijn gemaakt in de registraties en dat de juiste naam Constance moet zijn.

Ik heb niet kunnen over welke Jan de Boer het hier betreft, aangezien er diverse personen genoteerd waren met de naam Jan de Boer.

 

Enige info mbt onderstaande rouw advertentie:

Fam Stok-de Boer: RA1907 Huwelijk RUDOLPH X MILANI JACOBA DE BOER te Kediri op 11 dec 1905

Fam Barend-de Boer: RA1901 Huwelijk JOZEF BAREND X SUSANNA ELISABETH DE BOER te Modjokerto 11-4-1900.

Fam. de Kanter-Kessing: Heb ik niet uitgezocht, anders kan ik wel de hele voormalige bevolking van Ned.Indië onder de loep nemen. Maar men kan ook de website van de familie Krancher door surfen. De fam Krancher heeft de familie Kessing in de gelederen. Krancher dot com. !!!

 


 

Het graf B 2296 van de familie DIRK WIJNAND VAN HUTTEN, zijn echtgenote HENDRIKA CHRISTINA VAN HUTTEN - FRANSZ en hun oudste dochter CATHARINA CHRISTINA VAN HUTTEN.

Dirk Wijnand van Hutten was klerk bij de In- en Uitvoer rechten te Grissee.

 

 


 

Het graf B 2079 van de familie SWENS.

Een scan uit de BRP10, maar wat betreft de tekst is het niet volledig.

 

 

AANVULLING D.D. 18 FEBR 2022:

Let wel, ik verzoek de bezoeker/-ster van deze pagina het volgende in ogenschouw te nemen.

In eerste instantie heb ik deze bewuste pagina opgesteld op 10 nov. 2021 of zoiets (de foto's kreeg ik op 9 nov 2021.)

Ish Krancher attendeerde mij op 1 febr 2022 echter op het volgende, waarvoor mijn dank voor de correcties en ik verzoek tevens om de volgende pagina erbij te betrekken: https://www.imexbo.nl/peneleh-b2297-speenh.html en het gaat hierbij op deze pagina om de graven B 2197 en  B 2297.

 

1) GRAF B 2197 is NIET MEER BESTAAND zoals in 2014 door de familie Krancher al bemerkt. In graf B 2197 liggen te rusten JAN FREDERIK MENS, JACOBA AGRIPPINA MICOLA EN WILLEM ALEXANDER SENFF. Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/

 

2) In GRAF B 2079 zoals door mij hier op deze pagina getoond met de foto's gedateerd 09 nov 2021 (2x) liggen te rusten GERARD JACOB SWENS, JAN BENEDICTUS SWENS, JAN JACOBUS SWENS EN JAN SWENS (zie ook de scan van BRP10 hieronder), Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/ ECHTER, dit graf B 2079 is idem dito NIET MEER BESTAAND. Maar de grafplaat is op één of andere manier wel bewaard gebleven.

 

3) In GRAF B 2297 liggen te rusten ALBERT REINHARD CHRISTIAAN SENFF, ERNST ARTHUR ALWXANDER SENFF, FREDERIK LEOPOLD SENFF, REINIER HUBERT WILHELM SENFF, VICTOR EDWARD WILLIAM SENFF en JOSEPH PIERRE MARTINUS SPEENHOFF. Dit graf is NOG BESTAAND, maar de grafplaat van dit graf is VERDWENEN. Zie voor details https://www.krancher.com/begraafplaats-peneleh-soerabaja/naam_register-peneleh/

 

Door de leiding van het kerkhof Peneleh tijdens renovatie werkzaamheden is echter een fout gemaakt. En mijn fout is geweest door tijdens het opstellen van deze pagina NIET het grafnummer te checken of dit klopte met de namen der personen volgens het begraafregister. De leiding van het kerkhof heeft het volgende gedaan:

 

De GRAFPLAAT van B 2079 die bewaard was gebleven en waarvan het graf zelve verdwenen was, is geplaatst op het graf B 2297. Met andere woorden: Het graf B 2297 - zoals op de foto's van 9 nov 2021 hieronder getoond - is een samenstelling van 2 verschillende graven. !!!!!!

Met dank aan Ish voor de correcties.

 

EINDE AANVULLING 18 FEBR 2022.

 


 

 

Tekst op graf: 

  1. G.J. Swens: Gerard Jacob Swens, geb 9 jan 1876 en overl 27 aug 1891.
  2. J.B. Swens: Jan Benedictius Swens, geb te Hoogeveen 25 dec 1839 en overl 27 aug 1908. Diep betreurd door zijn echtgenote en kinderen.
  3. Jacobus Johannes Swens, geb te Hoogeveen 8 maart 1851 en overl 19 mei 1911 te Soerabaja. Diep betreurd door zijn echtgenote en kinderen.
  4. Jan Swens geb 10 mei 1878 te Loemadjang en overl 21 aug 1911 te Soerabaja.


Gezinssamenstelling familie SWENS uit openarch.nl

Jan Benedictus Swens (administrateur tabak onderneming Baud, maar had ook eigen gronden in de cultuur Probolinggo, Loemadjang etc.)  en GGPT Couperus huwden Probolinggo 2 maart 1871.

Jacobus Johannes Swens was tabaksondernemer Loemadjang/Tempeh en huwde in 1883 met 1) Susanna Wilhelmina Wijsman (overl 1885)  en in 1887 met 2) Wilhelmina Goedhuijs.

Ik heb niet exact kunnen uitvogelen wie Jan Swens was. Volgens mij zoon van Jan Benedictus die huwde in 1871, want Jacobus huwde eerstens pas in 1883 en Jan werd geboren 1878. 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

 

Top