Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.  

  

Het graf B 2323 van de twee kleine kindertjes:  CLARA MARIA en haar broertje DIRK NOOTHOVEN VAN GOOR.

 

Het graf toont duidelijk de sporen van de zogeheten renovatie circa 2 jaar geleden in 2019 begonnen: Er was een pot goudverf in de voorraad schuren van het gemeentelijk opknapbedrijf te Surabaya over en dus werden heel veel graven net de goudverf behandeld en hadden veel amateur letterschilders ten minste weer een bordje eten verdiend.

 

Hunne ouders waren Jakob Meinard Noothoven van Goor en Clara Maria van EE. Zij huwden bij volmacht (Soerabaja/Amsterdam) op 25 febr 1892.

Jakob Meinard bekleedde een positie met generale procuratie bij de firma Mesritz & Co te Soerabaja.

Jakob Meinard overleed te Arnhem op 14 mei 1925 oud 58 jaar. Het echtpaar Noothoven van Goor-van EE had o.m. een zoon eveneens geheten Jakob Meinard en eveneens werd deze zoon 58 jaar toen hij overleed op 13 aug 1956 te Bussum.

Clara Maria van EE overleed oud 73 jaar te Renkum op 7 maart 1943

 

 Het graf B 2321 van de familie GALLERT.

Ook hier heeft men niet geschroomd om de pot met goudverf ter hand te nemen, want de bodem was nog lang niet in zicht.

Volgens de BRP12 ligt in dit graf de weduwe MARIA GALLERT geb Sapinah.

Volgens de RA1901 was zij de gedoopte Inlandse vrouw SUPINAH en op 4 juli 1900 gehuwd met CARL RUDOLPH LEBRECHT GALLERT te Surabaya. (Hij wordt genoemd als onderste op de grafplaat en het was zijn 2de huwelijk).

CARL RUDOLPH LEBRECHT GALLERT huwde 1) met MARGARETHA CHARLOTTE CAROLINA DE WAATER op 30 mei 1885 te Soerabaja. (RA1886). Margaretha Charlotte Carolina werd geboren Bandjarmasin op 20 nov 1867 (RA1869) en overleed Soerabaja 12 juli 1897 (RA1898).

Hij was loods bij de Marine.

Op de grafplaat bovenaan staat genoteerd Louis Rudolph Gallert, die op 7-jarige leeftijd overleed in 1897. Het Bataviaasch Niewsblad van 20-4-1897 meldt: dat de kleine Louis naar school ging in een lichte  ongesteldheid en bij het naar huis gaan uit school, de eerste verschijnselen van cholera zich openbaarden; binnen enkele uren erna overleed de kleine Rudolph.

 


 

Het graf B 2579 van de familie DE WATER (Met één A)

 

Zeer opmerkelijk is het feit, dat de grafplaat ondersteboven is neergelegd op het graf. Is dit later gebeurd bij renovatie? Of is dit van het begin af aan zo gebeurd? Als ik de plaatsing bestudeer dan heb ik de neiging om te denken dat op één of andere manier de grafplaat van het graf af was en dat men (de werknemers kerkhof??) men de grafplaat onderste boven er op heeft neergelegd of wellicht andere bezoekers? 

 

Johanna Fransisca Butteling huwde Abraham Wilhelmus de Water te Soerabaya op 27 juli 1898 (RA1899). Zij was geboren op 30 dec 1869 te Soerabaja (RA1871) 

De andere genoemden en mede begravenen waren hun kinderen.

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top