Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
Pnl911Ritmeester
Pnl911RomFreni
Pnl911DeBruine
Pnl911v.d.Sar
Pnl911Willer_vWoer
Pnl911Peters_Steph
Pnl911NeijIngCrame
Pnl911SayLindPoetira
Pnl911WatrCrameWijer
Pnl911BosscPaarsBrod
Pnl911BosseVYssMoll
Pnl911DamwNollRoger
Pnl911 WielBeemStolz
Pnl911BeemReynFranqu
Pnl911CanAreBonVHem
Pnl911SwerSoetVFaber
Pnl911LeefDeBokLenne
Pnl911LynisHuffMahne
Pnl911KessBoedriNoll
Pnl911RolfAlesKlunde
Pnl911NovGGalldeWate
Pnl911PaulDibbMaij
Pnl911MartHartVries
Pnl911HakAspGokkel
Pnl911MeelvHutSwe
Pnl911SchusNalJacobs
Pnl911SchaubSpeciaal
Pnl911BartHafkBrugge
Pnl911NollWessMulRom
Pnl911 Jan Timmerman
Pnl911HayesDeeleman
Pnl911WoelkSchutHart
Pnl911 Walsarie Wolf
Pnl911BouwensLasal
Pnl911CoomansWarnaar
Pnl911PasKranchKühr
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaja met graven die gefotografeerd zijn op 9 nov 2021 in mijn opdracht gegeven aan de lokale fotografe NATHALLIA FIDRAWATI met behulp van haar kennis en mede fotograaf ANGGIT. 

Zie de hoofdpagina KERKHOF PENELEH GRAVEN GEFOTOGRAFEERD OP 9 NOV 2021.   

Hieronder 3 verschillende graven, waar ik weinig over te melden heb.

 

Het betreft de graven van de personen zoals hieronder op de scan van de BRP2 genoemd.

 

B 2376 JOSEPH HENRI PAUL SAYERS.

De overl. adv. geplaatst door de weduwe. Ik kan niet het gevoel bij me wegdrukken, dat er iets "kouds" in de lucht hangt, bij het lezen van de advertentie EN de graftekst. Totaal geen "warmte".

Niets van dien aard "Mijn geliefde echtgenoot of onze geliefde vader of iets dergelijks. Slechts naam en datums en zou de weduwe in het buitenland vertoefd hebben?

Mevr. Elise Jeanne Antoinette Meyer Timmerman Thijssen overleed te Voorburg op 71 jarige leeftijd op 17 dec 1925. (Akte 1925/135) en te Djokdja geboren.

 


 

B 2377 Het graf van MARTINUS HENDRIK CORNELIS LINDEMAN.

Het graf vermeldt overlijdensjaar 1842 en de RA 1843 meldt het jaar 1841

 

 

Volgens BRP12 liggen in het graf ook begraven:Jeanette Louise Mogot begraven op 4 maart 1907 en een extra grafplaat met de tekst RIP M.H. LINDEMAN - MOGOT 2-6-1929 RUST ZACHT LIEF MOESJE.

Op de foto anno 9 nov 2021 hierboven is dit laatste stuk helaas niet meer aanwezig. De tand des tijds heeft gesproken helaas.

Volgens mij is de tekst van de BRP12 niet juist of wellicht wel juist en was de grafplaat niet juist want:

RA1904 zegt: 10 dec 1902: Huwelijk te Poerwokerdjo (Kedoe) tussen MARIA HENDRIKA LINDEMAN en HEIN ABRAHAM ALEXANDER MOGOT, dus dan het er moeten staan op het graf of in de BRP12: RIP M.H. MOGOT-Lindeman.

Jeanne Louise Mogot werd te Djokdja geboren op 1 juli 1905 (RA1906).

Ik heb niet kunnen vinden wat het familie verband is tussen Maria Hendrika Lindeman en Martinus Hendrik Cornelis Lindeman.

Op Madura heeft de familie LINDEMAN een familiegraf. Zie hier voor meer details https://www.imexbo.nl/madura-sumenep-2-1.html

 


 

Het graf B 2576 van de familie TANELEPY / POETIRAY.

Volgens de BRP12 (zie helemaal boven aan de pagina) zijn hier ook personen in dit graf begraven die niet op de grafplaat genoemd zijn.

Ik heb me niet verdiept in deze families omdat het teveel zijn en ik dan 2 pagina's vol er aan moet wijden. Een serieuze speurder kan echter genoeg vinden op het net om toch iets meer te weten erover.

Hieronder enkele sporadische feitjes.

Enkele leden van de familie Tanalepy waren commies in 's lands dienst. Mevr. Tanalepy-geboren Hoogendorp was stads vroedvrouw  Bandoeng en zij vierde haar 12,5 huwelijksjubileum te Bandoeng op 4 jan 1919 en hadden op die bewuste datum 2 kinderen: EMIEL en HERMIEN TANALEPY.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede vinden naast onze Schepper.

Top