Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Sarah Catharina Carapiet.

Huwde 1) Reisiger en huwde 2) Pownall. 

Op de pagina's Mack. Carapiet I en Mack. Carapiet II had ik al iets over Sarah, de familie Reisiger en de familie Pownall losgelaten, maar een stukje in de Moesson Online bracht me er toe om toch wat dieper in deze familiebanden te "wroeten". Want er werd een ietwat sensatie-zuchtig geschreven met een - m.i. - neiging naar roddel? 

Tja, in de Moesson (15-12-1992 p.16) stond een stukje geschreven door Leendert H. Nicolaas, die naar Indië trok en op zoek was naar een baantje en zodoende toevallig terecht kwam in Banyuwangi, waar hij de familie Pownall tegen het lijf liep en in zijn brieven naar huis naar zijn ouders over het wel en wee van Banyuwangi en haar inwoners schreef. De voorloper van de Story en Prive etc.

Quote enkele zinsneden: (Editor: Reiziger = Reisiger / Carrepiet = Carapiet.) 

 1. "..een zekere familie Pownall, de meneer is chef van het Engelsch telegraafkantoor.."

 2. "..de familie Pownall nu behoort tot de chic van Banjoewangi..."

 3. "..zij is van afkomst een Armenische .. moet in haar jonge jaren een pracht van een vrouw geweest zijn...

 4. "..nu woonde er op Banjoewangi destijds een echtpaar Reiziger  welke een paar dochtertjes hadden..."

 5. "..maar op een goede dag werd mej. Carrepiet gezegend met een allerliefste baby die later heel gemoedelijk den heer Reiziger papa noemde..."

 6. "..een paar jaren later herhaalde zich dat zelfde gevalletje.....Mevr. Reiziger stierf...en een week later trad den heer Reiziger met mej. Carrepiet in het huwelijk. Ze hadden toen 4 kinderen: 2 die Reiziger heetten en 2 die Carrepiet Reiziger heetten.... 

Het vervolg zoals door mij gelezen in het betreffend stuk:...Kortom de heer Reiziger gaat met verlof naar Nederland en vraagt aan Pownall zijn vriend om op zijn vrouw en kindertjes te passen. Reisiger komt na 2 jaar terug en vindt zijn gezin vermeerderd met een paar allerliefste jongetjes... (Ed: Als ik het woord "paar" letterlijk "vertaal", is het dus een "tweetal", hiermede komend op een totaal van 6 kinderen. (2x ex Reisiger uit huwelijk met Vollenbroek, 2x ex Reisiger uit verhouding met Carapiet en 2x ex Pownall uit verhouding met mevr. Reisiger-Carrepiet.)  

Reisiger vraagt echtscheiding aan en stierf spoedig na verkrijgen van echtscheiding.
(Ed: Deze brief geschreven door Leendert Molenaar was gedateerd 10 maart 1898 en in deze brief zegt hij tevens, dat mevr. Reisiger-Carapiet direct na de scheiding huwde met de heer Pownall en dat gaat al een jaartje of 10 goed....Ik lees hieruit, dat: de scheiding circa 1888 plaats gevonden moet hebben, dat de heer Reisiger circa 1888/1889 gestorven moet zijn.)

 

Goed, nu erbij de stukken uit de kanten, archieven, almanakken etc. ter staving van de inhoud van de brief. Let op de schrijfwijze van de voornamen van de heer Reisiger in de almankken.!!! 

 1. Franciscus Henrikus Reisiger huwde Maria Louisa Vollenbroek te Banjoewangi op 16-1-1869 (RA1870)
 2. Franciscus Henricus Reisiger echtscheiding op 28-7-1875 te Semarang en Banjoewangi . (RA1876-200/206).
 3. Maria Louisa Vollenbroek overleden te Semarang 14-8-1883 (RA1884)
 4. Francois Hendrikus Reisiger huwde Catharina Sarah Carapiet te Banjoewangi op 21-10-1875. (RA1877). Dus 2 jaren na de echtscheiding pas.
 5. Franciscus Hendrikus Reisiger overleden te Banjoewangi op 8-8-1877 (RA1878)
 6. Cliffort (Clifford) Henry Pownall huwde te Banjoewangi op 26-7-1880 met weduwe Catharina Sarah Carapiet. (RA1881). Dus bijna 3 jaren na overlijden Reisiger. Nergens is iets te vinden over een echtscheiding van Reisiger en Carapiet. 

Mijn conclusie: Brief van Molenaar bevat zeer grote onwaarschijnlijkheden wat betreft de datums der huwelijken, echtscheiding, overlijden, ziekte etc.etc.etc. Ten dele ordinaire roddelpraat dus.

 

Mijn vraag: In hoeverre zijn de beweringen door Molenaar over de geboortes van de kinderen en hun verwekkers waar?

 

De overlijdens advertentie van mevr. Pownall - Carapiet. Zij stierf 10-4-1914 (almanak zegt 13-4-1914) oud 61 jaar en moet dus geboren zijn circa 1853. Dit klopt, want zij werd geboren 10-5-1852. Maar haar grafopschrift zegt een jaar later.

 

Hieronder een uitleg van de initialen in de overl.advertentie (hierboven getoond) en voorzien van enkele achtergrond details. Er staat dus echtgenote, moeder en behuwdmoeder...dus geen neven nichten ooms tantes kleinkinderen etc etc. En uitleg is in volgorde van boven naar beneden genoemden.

 • Overledene Sarah Catherina (ook Catharine) Carapiet, dochter van Mackertich Carapiet en Johanna Francisca Cooke. Zij werd geboren Pekalongan 10-5-1852. Op grafopschrift staat: 10-5-1853.
 • C.H. Pownall = echtgenoot Cliffort(Clifford Henry Pownall. Zoon van Edward Cole Pownall en Mary Sophia Barraud. Hij werd geboren op 21-1-1857 te ?? en overleden Den Haag op 21-9-1944. 
 • F.H. Pownall = Franciscus Hendrikus Pownall, geboren 2-7-1872.(Vernoemd naar Franciscus Hendrikus Reisiger?). Gehuwd met Helene Eleonore Eugenie van Haastert in 1912. Zij was onderwijzeres 3de klasse Hol.Chin.School Batavia ten tijde dat haar schoonmoeder overleed en kreeg 2 weken verlof wegens gewichtige redenen.(Delpher). Franciscus Hendrikus Pownall had in 1908 een voorzoon bij de Indonesische vrouw Soekarsih, geheten Franciscus Johannes Pownall *3-9-1908 die later huwde met Anita G. Gueinzius. 
 • J.J. Pownall = Johannes Jacobus Reisiger. Geb. 25-5-1874 Banjoewangi. Bij Besluit 15-1-1900 voorheen genaamd Johannes Jacobus Reisiger en zich voortaan noemend Pownall. Hij huwde Ida Sijtje Hanrath 20-9-1899 Amsterdam en gescheiden 13-2-1903. 
 • M.A.C.H. Rering geb. Reisiger. Zij was Maria Anna Charlotte Reisiger geb. 27-1-1876 Banjoewangi. Zij huwde 30-9-1897 met Johannes Hendrikus Hering te Banjoewangi. (RA1899 noemt HERING en niet RERING)
 • H.S. Pleijte geb. Reisiger. Zij was Henriette Sarah Reisiger en geb. 3-4-1877 Banjoewangi. Zij huwde op 13-7-1898 met Andries Cornelis Hendrik Pleijte. 
 • E.W. Pownall = Edward William (Soms Eduard Willem) Pownall, geb. 19-3-1879 (RA1880) (Openarchieven zegt geb. 19-3-1880 en noemt hem Eduward Willem.) Hij huwde 7-8-1905 met Sophia Hermina Folmer.
 • A. van Seggeler Verschuir geb. Pownall = Agnes Mary  Pownall geb, 12-4-1882. Zij huwde 1) Henrie Marie Verkouteren 1901, scheiding 1907 en zij huwde 2) op 24-7-1908 met Pieter Rudolf Wolter van Gesseler Verschuir. Hij was 1929-1933 gouverneur Jogja.
 • Mr. C.H. Pownall = Clifford Henry Pownall jr., geb. 2-5-1889 en huwde Den Haag op 8-1-1914 met Jantine Kisjes.(Zij was geboren Vlissingen 13-10-1892). Hij was advocaat procureur Raad van Justitie Padang en Medan. Hij overleed Den Haag 1972. Zij overleed Den Haag 1988. Vreemd: Volgens passagierslijst Koningin der Nederlanden vertrokken op 3 jan 1914 van Amsterdam naar Batavia was het echtpaar geboekt als passagiers, terwijl het huwelijk genoteerd wordt op 8 jan 1914.(Openarch.nl - Den Haag akte 55)

 

Hieronder een foto van het echtpaar van Gesseler Verschuir - Pownall en ik vraag me af in hoeverre de Armeense grootmoeder Sarah Catharina Carapiet een rol in het Nederlandse familie gebeuren en in het Ned.Indische economisch belang heeft gespeeld. Ik denk niet dat men zich er bewust van was, dat Carapiet gerelateerd was aan een zeer rijk Armeens landheer die in 1822 de Ned. Indische regering financieel uit de brand hielp......(Het ging slechts om een zesde deel  van het Nationaal Budget van Nederland.) Ik denk dat de familie Pownall en gerelateerde families, er zich niet van bewust waren dat in het jaar 1914 - overlijdensjaar van Sarah Catharina Carapiet - elders heel ver weg eveneens circa 1,5 miljoen Armeense mensen het leven lieten door een genocide......

Ik herken Armeense trekken in het gelaat van mevr. van Gesseler Verschuir geboren Pownall.

 

De lezer oordele zelf wat de heer Molenaar (brievenschrijver van sensatie verhalen) er van gebrouwen heeft in maart 1898 toen hij aldaar in Banjoewangi verbleef.

Ook deze familie werd getroffen door de oorlog.

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Top